Latvijas pagastu uzskaitījums

Wikimedia projekta saraksts

Šajā uzskaitījumā apkopoti visi pašreiz esošie Latvijas pagasti. 2021. gadā Latvijas teritorijā bija 512 pagasti.

Administratīvais un teritoriālais iedalījums

Pagasts ir Latvijas teritoriālā vienība kopš 1918. gada decembra. Pirms otrā pasaules kara Latvijā bija 519 pagasti,[1] Kopš 1949 līdz 1990 gadam pagastu dēvēja par ciemiem, 1967 gadā tādus bija 540. [2] 1998. gadā — 486 pagasti, bet 2010. gada maijā — 494 pagasti. Laika posmā no 1990. līdz 2009. gadam pagasti bija otrās pakāpes un, pēc rajonu pašvaldību likvidēšanas, pirmās pakāpes pašvaldības. Pēc 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas pagasti tika iekļauti novados vai, atsevišķos gadījumos, tika reorganizēti par viena pagasta novadiem. Par pagastiem tika pārdēvēta arī lielākā daļa pilsētu lauku teritoriju.

UzskaitījumsLabot

Nr. Pagasta
novietojums
Latvijā
Ģerbonis Pagasts Pagasta centrs Platība (km²) Iedzīvotāju
skaits
(2016)[3]
Novads Izveidots
1.   Abavas pagasts Sabile 160,5 1164 Talsu novads
2.   Aglonas pagasts Aglona 131,7 1903 Preiļu novads 1936. gadā
3.   Ainažu pagasts 149,1 514 Limbažu novads
4.   Aiviekstes pagasts Kriškalni 144,84 829 Aizkraukles novads 1922. gadā
5.   Aizkalnes pagasts Aizkalne 73,34 694 Preiļu novads
6.   Aizkraukles pagasts Aizkraukle 90,5 1257 Aizkraukles novads
7.   Aizputes pagasts Rokasbirze 88,9 928 Dienvidkurzemes novads
8.   Aknīstes pagasts Aknīste 129,7 459 Jēkabpils novads 1863. gadā
9.   Allažu pagasts Allaži 156,4 1956 Siguldas novads
10.   Alojas pagasts 179,2 886 Limbažu novads
11.   Alsungas pagasts Alsunga 190,9 1303 Kuldīgas novads
12.   Alsviķu pagasts Alsviķi 212,99 1522 Alūksnes novads
13.   Amatas pagasts Ģikši 108,35 763 Cēsu novads 1945. gadā
14.   Ambeļu pagasts Ambeļi 69,34 609 Augšdaugavas novads 1945. gadā
15.   Ances pagasts Ance 397,8 656 Ventspils novads 1925. gadā
16.   Andrupenes pagasts Andrupene 136,2 1196 Krāslavas novads
17.   Andzeļu pagasts Andzeļi 96,0 605 Krāslavas novads 1945. gadā
18.   Annas pagasts Anna 52,61 463 Alūksnes novads
19.   Annenieku pagasts Kaķenieki 85,58 942 Dobeles novads
20.   Apes pagasts Ape 124,92 521 Smiltenes novads
21.   Aronas pagasts Kusa 149,7 1551 Madonas novads 1945. gadā
22.   Asares pagasts Asare 83,8 503 Jēkabpils novads 1866. gadā
23.   Asūnes pagasts Asūne 77,7 520 Krāslavas novads
24.   Atašienes pagasts Atašiene 243,41 735 Jēkabpils novads
25.   Audriņu pagasts Audriņi 66,9 1233 Rēzeknes novads 1945. gadā
26.   Augstkalnes pagasts Augstkalne 64,6 1034 Dobeles novads
27.   Aulejas pagasts Auleja 74,51 637 Krāslavas novads
28.   Auru pagasts Auri 111,09 3184 Dobeles novads
29.   Ābeļu pagasts Brodi 126,67 995 Jēkabpils novads
30.   Ādažu pagasts Ādaži 162,9 11199 Ādažu novads
31.   Ārlavas pagasts Valdemārpils 134,5 935 Talsu novads
32.   Babītes pagasts Piņķi 165,2 9069 Mārupes novads
33.   Baldones pagasts Baldone 173,9 3328 Ķekavas novads 1923. gadā
34.   Balgales pagasts Dursupe 74,8 863 Talsu novads 1945. gadā
35.   Balvu pagasts Naudaskalns 82,64 726 Balvu novads
36.   Baltinavas pagasts Baltinava 186,3 937 Balvu novads
37.   Barkavas pagasts Barkava 187,91 1504 Madonas novads 1866. gadā
38.   Bārbeles pagasts Bārbele 97,6 822 Bauskas novads
39.   Bārtas pagasts Bārta 115,6 683 Dienvidkurzemes novads
40.   Bebrenes pagasts Bebrene 102,8 1059 Augšdaugavas novads 1864. gadā
41.   Bebru pagasts Vecbebri 120,2 1307 Aizkraukles novads
42.   Beļavas pagasts Beļava 169,34 1845 Gulbenes novads
43.   Bēnes pagasts Bēne 88,9 1746 Dobeles novads
44.   Bērzaines pagasts Bērzaine 55,4 637 Valmieras novads
45.   Bērzaunes pagasts Sauleskalns 117,31 1718 Madonas novads
46.   Bērzes pagasts Šķibe 80,6 1847 Dobeles novads
47.   Bērzgales pagasts Bērzgale 55,3 695 Rēzeknes novads
48.   Bērziņu pagasts Porečje 98,1 389 Krāslavas novads 1945. gadā
49.   Bērzkalnes pagasts Bērzkalne 102,75 498 Balvu novads 1945. gadā
50.   Bērzpils pagasts Bērzpils 127,69 788 Balvu novads apm. 1840. gadā
51.   Bikstu pagasts Biksti 96,03 943 Dobeles novads
52.   Biķernieku pagasts Biķernieki 69 628 Augšdaugavas novads 1931. gadā
53.   Bilskas pagasts Bilska 161,1 1410 Smiltenes novads
54.   Birzgales pagasts Birzgale 294,0 1864 Ogres novads
55.   Blīdenes pagasts Blīdene 138 772 Saldus novads
56.   Blomes pagasts Blome 75,94 1016 Smiltenes novads 1891. gadā
57.   Blontu pagasts Blonti 96,6 450 Ludzas novads
58.   Brantu pagasts Vidzeme 82,47 652 Smiltenes novads 1945. gadā
59.   Braslavas pagasts Vilzēni 82,8 632 Limbažu novads
60.   Brenguļu pagasts Brenguļi 80,2 904 Valmieras novads
61.   Briežuciema pagasts Briežuciems 83,55 546 Balvu novads 1945. gadā
62.   Brigu pagasts Brigi 124,81 687 Ludzas novads
63.   Brīvzemnieku pagasts Puikule 103,8 989 Limbažu novads 1945. gadā
64.   Brunavas pagasts Ērgļi 111,62 1498 Bauskas novads
65.   Bukaišu pagasts Bukaiši 66,7 713 Dobeles novads
66.   Bunkas pagasts Bunka 110,85 980 Dienvidkurzemes novads 1867. gadā
67.   Burtnieku pagasts Burtnieki 187,3 1393 Valmieras novads
68.   Carnikavas pagasts Carnikava 80,7 9310 Ādažu novads
69.   Cenu pagasts Brankas 121,3 4610 Jelgavas novads 1945. gadā
70.   Ceraukstes pagasts Ceraukste 67,62 1796 Bauskas novads
71.   Cesvaines pagasts Cesvaine 185,4 1261 Madonas novads
72.   Cēres pagasts Cēre 47,0 603 Tukuma novads
73.   Ciblas pagasts Cibla 79,0 815 Ludzas novads
74.   Cieceres pagasts 90,05 1012 Saldus novads
75.   Cirmas pagasts Tutāni 87,0 755 Ludzas novads 1945. gadā
76.   Cīravas pagasts Cīrava 131,6 1180 Dienvidkurzemes novads
77.   Codes pagasts Code 95,32 2519 Bauskas novads
78.   Čornajas pagasts Čornaja 150,9 1418 Rēzeknes novads 1945. gadā
79.   Dagdas pagasts Ozoliņi 57,1 791 Krāslavas novads
80.   Daudzeses pagasts Daudzeva 210,67 1142 Aizkraukles novads
81.   Daugmales pagasts Daugmale 62,63 1137 Ķekavas novads
82.   Daukstu pagasts Stari 164,86 1246 Gulbenes novads 1945. gadā
83.   Dāviņu pagasts Dāviņi 80,67 733 Bauskas novads
84.   Degoles pagasts Vienība 67,4 685 Tukuma novads 1945. gadā
85.   Dekšāres pagasts Dekšāres 102,8 788 Rēzeknes novads
86.   Demenes pagasts Demene 181,3 1527 Augšdaugavas novads 1885. gadā
87.   Dignājas pagasts Dignāja 83,44 578 Jēkabpils novads
88.   Dikļu pagasts Dikļi 156,6 1238 Valmieras novads
89.   Dobeles pagasts Aizstrautnieki 72,77 835 Dobeles novads
90.   Drabešu pagasts Drabeši 120,34 2644 Cēsu novads
91.   Dricānu pagasts Dricāni 103,3 1091 Rēzeknes novads
92.   Drustu pagasts Drusti 156,7 969 Smiltenes novads
93.   Druvienas pagasts Druviena 67,57 555 Gulbenes novads
94.   Dubnas pagasts Dubna 64,25 819 Augšdaugavas novads 1945. gadā
95.   Dunalkas pagasts Dunalka 87,5 701 Dienvidkurzemes novads
96.   Dunavas pagasts Dunava 124,2 750 Jēkabpils novads 1945. gadā
97.   Dundagas pagasts Dundaga 558,7 3388 Talsu novads
98.   Dunikas pagasts Sikšņi 210,5 749 Dienvidkurzemes novads 1919. gadā
99.   Durbes pagasts Durbe 74 412 Dienvidkurzemes novads
100.   Dvietes pagasts Dviete 118,4 663 Augšdaugavas novads 1863. gadā
101.   Dzelzavas pagasts Dzelzava 122,83 1324 Madonas novads
102.   Dzērbenes pagasts Dzērbene 124,6 863 Cēsu novads
103.   Džūkstes pagasts Džūkste 184,4 1481 Tukuma novads 1890. gadā
104.   Eglaines pagasts Eglaine 79,2 1023 Augšdaugavas novads 1889. gadā
105.   Elejas pagasts Eleja 66,6 2477 Jelgavas novads
106.   Elkšņu pagasts Elkšņi 139,0 508 Jēkabpils novads
107.   Embūtes pagasts Vībiņi 117,6 380 Dienvidkurzemes novads
108.   Engures pagasts Engure 133 2571 Tukuma novads
109.   Ezeres pagasts Ezere 97,01 1356 Saldus novads
110.   Ezernieku pagasts Ezernieki 128,6 808 Krāslavas novads
111.   Ēdoles pagasts Ēdole 144,49 1021 Kuldīgas novads
112.   Ērgļu pagasts Ērgļi 131,4 2360 Madonas novads
113.   Ērģemes pagasts Ērģeme 178,83 899 Valkas novads
114.   Ēveles pagasts Ēvele 92 506 Valmieras novads
115.   Feimaņu pagasts Feimaņi 135,2 966 Rēzeknes novads 1945. gadā
116.   Gaigalavas pagasts Gaigalava 192,6 1048 Rēzeknes novads
117.   Gaiķu pagasts Satiķi 105,8 721 Saldus novads
118.   Gailīšu pagasts Uzvara 80,2 2305 Bauskas novads 1945. gadā
119.   Galēnu pagasts Galēni 81,4 962 Preiļu novads
120.   Galgauskas pagasts Galgauska 98,29 706 Gulbenes novads
121.   Gaujienas pagasts Gaujiena 126 940 Smiltenes novads
122.   Gaviezes pagasts Gavieze 128,9 925 Dienvidkurzemes novads
123.   Garkalnes pagasts Berģi 152,5 9425 Ropažu novads
124.   Gārsenes pagasts Gārsene 68,05 846 Jēkabpils novads
125.   Glūdas pagasts Nākotne 103,74 3029 Jelgavas novads
126.   Goliševas pagasts Goliševa 79,4 467 Ludzas novads
127.   Gramzdas pagasts Gramzda 84,69 732 Dienvidkurzemes novads
128.   Grāveru pagasts Grāveri 65,3 496 Krāslavas novads 1945. gadā
129.   Griškānu pagasts Sprūževa 76,8 2006 Rēzeknes novads 1945. gadā
130.   Grobiņas pagasts Dubeņi 131,4 2836 Dienvidkurzemes novads 1820. gadā
131.   Grundzāles pagasts Vidzeme 129,54 997 Smiltenes novads
132.   Gudenieku pagasts Gudenieki 112,3 798 Kuldīgas novads
133.   Ģibuļu pagasts Pastende 320,2 2385 Talsu novads 1945. gadā
134.   Iecavas pagasts Iecava 307,55 2844 Bauskas novads
135.   Ilzenes pagasts Jaunzemi 62,5 389 Alūksnes novads
136.   Ilzeskalna pagasts Ilzeskalns 78,7 869 Rēzeknes novads 1945. gadā
137.   Inčukalna pagasts Inčukalns 107,1 4511 Siguldas novads
138.   Indras pagasts Indra 130,36 1300 Krāslavas novads
139.   Indrānu pagasts Lubāna 342,54 978 Madonas novads 1945. gadā
140.   Inešu pagasts Ineši 87,7 678 Cēsu novads 1945. gadā
141.   Ipiķu pagasts Ipiķi 67,43 270 Valmieras novads
142.   Irlavas pagasts Irlava 114,0 1502 Tukuma novads
143.   Iršu pagasts Irši 69,8 541 Aizkraukles novads
144.   Isnaudas pagasts Martiši 115,46 1148 Ludzas novads 1945. gadā
145.   Istras pagasts Vecslabada 164,02 788 Ludzas novads 1862. gadā
146.   Izvaltas pagasts Izvalta 71,38 775 Krāslavas novads
147.   Īles pagasts Īle 76,57 423 Dobeles novads
148.   Īslīces pagasts Rītausmas 104,2 3799 Bauskas novads
149.   Īvandes pagasts Īvande 71,11 399 Kuldīgas novads
150.   Īves pagasts Tiņģere 70,7 498 Talsu novads 1945. gadā
151.   Jaunalūksnes pagasts Kolberģis 184,66 1190 Alūksnes novads
152.   Jaunannas pagasts Jaunanna 93,99 510 Alūksnes novads 1945. gadā
153.   Jaunauces pagasts Jaunauce 83,38 439 Saldus novads
154.   Jaunbērzes pagasts Jaunbērze 110,55 1015 Dobeles novads
155.   Jaungulbenes pagasts Gulbītis 90,55 1257 Gulbenes novads
156.   Jaunjelgavas pagasts Jaunjelgava 5,08 117 Aizkraukles novads 1957. gadā
157.   Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicene 52,2 478 Alūksnes novads 1919. gadā
158.   Jaunlutriņu pagasts Jaunlutriņi 116,3 945 Saldus novads 1820. gadā
159.   Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalga 183,6 2190 Cēsu novads
160.   Jaunpils pagasts Jaunpils 157,1 2320 Tukuma novads
161.   Jaunsātu pagasts Abavnieki 95,1 982 Tukuma novads 1945. gadā
162.   Jaunsvirlaukas pagasts Staļģene 123,4 3261 Jelgavas novads
163.   Jersikas pagasts Upenieki 114,3 1066 Līvānu novads 1945. gadā
164.   Jeru pagasts Endzele 124,8 1453 Valmieras novads
165.   Jērcēnu pagasts Jērcēni 149,2 432 Valmieras novads 1894. gadā
166.   Jumpravas pagasts Jumprava 87,4 2118 Ogres novads
167.   Jumurdas pagasts Jumurda 131,1 288 Madonas novads
168.   Jūrkalnes pagasts Jūrkalne 99,6 349 Ventspils novads
169.   Kabiles pagasts Kabile 178,98 870 Kuldīgas novads
170.   Kaives pagasts Kaive 117,6 364 Cēsu novads 1945. gadā
171.   Kalētu pagasts Kalēti 79,78 713 Dienvidkurzemes novads
172.   Kalkūnes pagasts Kalkūne 67,15 2154 Augšdaugavas novads 1864. gadā
173.   Kalna pagasts Vidsala 173,1 700 Jēkabpils novads 1945. gadā
174.   Kalncempju pagasts Kalncempji 43 197 Alūksnes novads 1868. gadā
175.   Kalnciema pagasts Kalnciems 22,7 2364 Jelgavas novads
176.   Kalniešu pagasts Kalnieši 112,35 949 Krāslavas novads
177.   Kalsnavas pagasts Jaunkalsnava 147,1 2037 Madonas novads
178.   Kalupes pagasts Kalupe 119,1 1378 Augšdaugavas novads 1866. gadā
179.   Kalvenes pagasts Kalvene 118,9 746 Dienvidkurzemes novads
180.   Kandavas pagasts Kandava 165,0 1692 Tukuma novads
181.   Kantinieku pagasts Liuža 57,9 578 Rēzeknes novads 1949. gadā
182.   Kaplavas pagasts Kaplava 125,4 745 Krāslavas novads
183.   Kastuļinas pagasts Priežmale 100,0 806 Krāslavas novads 1945. gadā
184.   Katvaru pagasts Pociems 124,2 1354 Limbažu novads
185.   Kauguru pagasts Mūrmuiža 88,9 1480 Valmieras novads
186.   Kaunatas pagasts Kaunata 170,0 1333 Rēzeknes novads
187.   Kazdangas pagasts Kazdanga 133,9 1336 Dienvidkurzemes novads
188.   Kārķu pagasts Kārķi 124,18 673 Valkas novads
189.   Klintaines pagasts Stukmaņi 94,13 860 Aizkraukles novads
190.   Kocēnu pagasts Kocēni 184,8 3168 Valmieras novads
191.   Kokneses pagasts Koknese 170,6 4188 Aizkraukles novads
192.   Kolkas pagasts Kolka 116,9 966 Talsu novads 1945. gadā
193.   Kombuļu pagasts Kombuļi 80,92 672 Krāslavas novads
194.   Konstantinovas pagasts Konstantinova 79,1 516 Krāslavas novads
195.   Krapes pagasts Krape 72,7 757 Ogres novads
196.   Krāslavas pagasts Ezerkalns 58,15 591 Krāslavas novads
197.   Krimuldas pagasts Ragana 176,3 4216 Siguldas novads
198.   Krimūnu pagasts Krimūnas 70,7 1134 Dobeles novads 1945. gadā
199.   Krišjāņu pagasts Krišjāņi 71,18 387 Balvu novads 1945. gadā
200.   Krustpils pagasts Spuņģēni 86,12 895 Jēkabpils novads
201.   Kubulu pagasts Kurna 167,19 1386 Balvu novads 1991. gadā
202.   Kupravas pagasts Kuprava 3,7 402 Balvu novads 1974. gadā
203.   Kurmāles pagasts Vilgāle 113,68 2209 Kuldīgas novads
204.   Kurmenes pagasts Kurmene 112,0 666 Bauskas novads
205.   Kursīšu pagasts Kursīši 170,86 955 Saldus novads
206.   Kūku pagasts Zīlāni 114,5 2016 Jēkabpils novads
207.   Ķeipenes pagasts Ķeipene 87,2 1162 Ogres novads
208.   Ķekavas pagasts Ķekava 202,5 14899 Ķekavas novads
209.   Ķepovas pagasts Neikšāni 57,5 219 Krāslavas novads 1945. gadā
210.   Ķoņu pagasts Ķoņi 88,3 764 Valmieras novads 1866. gadā
211.   Ķūļciema pagasts Ķūļciems 67,6 402 Talsu novads 1945. gadā
212.   Laidu pagasts Laidi 114,97 1274 Kuldīgas novads 1954. gadā
213.   Laidzes pagasts Laidze 74,1 1906 Talsu novads
214.   Lapmežciema pagasts Lapmežciems 49,0 2343 Tukuma novads 1945. gadā
215.   Lauberes pagasts Laubere 80,29 762 Ogres novads 1917. gadā
216.   Laucesas pagasts Mirnijs 61,22 1380 Augšdaugavas novads 1864. gadā
217.   Laucienes pagasts Lauciene 180,3 1661 Talsu novads
218.   Lauderu pagasts Lauderi 75,0 337 Ludzas novads 1945. gadā
219.   Launkalnes pagasts Launkalne 221,96 1277 Smiltenes novads
220.   Lazdonas pagasts Lazdona 22,26 732 Madonas novads
221.   Lazdukalna pagasts Benislava 194,43 1023 Balvu novads 1965. gadā
222.   Lazdulejas pagasts Egļuciems 87,17 303 Balvu novads 1945. gadā
223.   Lažas pagasts Apriķi 160,1 583 Dienvidkurzemes novads
224.   Leimaņu pagasts Mežgale 101,73 564 Jēkabpils novads 1945. gadā
225.   Lejasciema pagasts Lejasciems 337,8 1778 Gulbenes novads
226.   Lendžu pagasts Lendži 64,6 789 Rēzeknes novads 1945. gadā
227.   Lestenes pagasts Lestene 83,9 662 Tukuma novads
228.   Lēdmanes pagasts Lēdmane 78,3 1394 Ogres novads
229.   Lēdurgas pagasts Lēdurga 162,7 1562 Siguldas novads
230.   Lielauces pagasts Lielauce 80,47 456 Dobeles novads
231.   Lielplatones pagasts Sidrabe 49,91 867 Jelgavas novads
232.   Lielvārdes pagasts Lielvārde 53,5 1051 Ogres novads apm. 1826. gadā
233.   Liepas pagasts Liepa 74,3 3133 Cēsu novads
234.   Liepnas pagasts Liepna 280,57 851 Alūksnes novads 1919. gadā
235.   Liepupes pagasts Mustkalni 157,9 2229 Limbažu novads
236.   Liezēres pagasts Liezēre 254,96 1460 Madonas novads
237.   Limbažu pagasts Limbaži 228,1 2489 Limbažu novads
238.   Litenes pagasts Litene 127,7 1117 Gulbenes novads 1866. gadā
239.   Lizuma pagasts Lizums 107,79 1521 Gulbenes novads
240.   Lībagu pagasts Mundigciems 143,9 2015 Talsu novads
241.   Līdumnieku pagasts Līdumnieki 161,0 315 Ludzas novads 1945. gadā
242.   Līgatnes pagasts Augšlīgatne 160,6 2806 Cēsu novads
243.   Līgo pagasts Līgo 78,93 434 Gulbenes novads 1945. gadā
244.   Līksnas pagasts Līksna 138,3 1127 Augšdaugavas novads
245.   Līvbērzes pagasts Līvbērze 146,44 2392 Jelgavas novads
246.   Lodes pagasts Lode 63,82 374 Valmieras novads
247.   Lubes pagasts Anuži 83,4 520 Talsu novads 1945. gadā
248.   Lutriņu pagasts Lutriņi 90,7 1430 Saldus novads
249.   Lūznavas pagasts Lūznava 74,2 1024 Rēzeknes novads 1945. gadā
250.   Ļaudonas pagasts Ļaudona 204,5 1519 Madonas novads
251.   Madlienas pagasts Madliena 167,96 1959 Ogres novads 1897. gadā
252.   Malienas pagasts Brenci 55,42 424 Alūksnes novads 1945. gadā
253.   Malnavas pagasts Malnava 163,7 1406 Ludzas novads
254.   Maltas pagasts Malta 89,8 3234 Rēzeknes novads
255.   Maļinovas pagasts Maļinova 72,02 937 Augšdaugavas novads 1945. gadā
256.   Matīšu pagasts Matīši 80,4 879 Valmieras novads
257.   Matkules pagasts Matkule 63,0 703 Tukuma novads
258.   Mazozolu pagasts Līčupe 97,0 630 Ogres novads 1945. gadā
259.   Mazsalacas pagasts Mazsalaca 70,1 679 Valmieras novads
260.   Mazzalves pagasts Ērberģe 209,4 1273 Aizkraukles novads
261.   Mākoņkalna pagasts Lipuški 162,9 719 Rēzeknes novads 1945. gadā
262.   Mālpils pagasts Mālpils 220,8 3324 Siguldas novads
263.   Mālupes pagasts Mālupe 129,75 652 Alūksnes novads
264.   Mārcienas pagasts Mārciena 89,74 1131 Madonas novads
265.   Mārkalnes pagasts Mārkalne 123,38 374 Alūksnes novads
266.   Mārsnēnu pagasts Mārsnēni 69,18 863 Cēsu novads
267.   Mārupes pagasts Mārupe 103,8 21 577 Mārupes novads
268.   Medņevas pagasts Semenova 99,3 696 Balvu novads 1945. gadā
269.   Medumu pagasts Medumi 116,6 963 Augšdaugavas novads
270.   Medzes pagasts Kapsēde 109,2 1558 Dienvidkurzemes novads
271.   Meņģeles pagasts Meņģele 89,75 656 Ogres novads
272.   Mežāres pagasts Mežāre 142,83 918 Jēkabpils novads
273.   Mežotnes pagasts Mežotne 75,32 1563 Bauskas novads
274.   Mežvidu pagasts Mežvidi 124,9 1012 Ludzas novads
275.   Mērdzenes pagasts Mērdzene 89,5 786 Ludzas novads
276.   Mērsraga pagasts Mērsrags 109,8 1431 Talsu novads
277.   Mētrienas pagasts Mētriena 140,25 781 Madonas novads
278.   Mores pagasts More 88,9 671 Siguldas novads
279.   Murmastienes pagasts Murmastiene 174,51 755 Varakļānu novads 1945. gadā
280.   Nagļu pagasts Nagļi 138,3 566 Rēzeknes novads 1945. gadā
281.   Naudītes pagasts Naudīte 89,7 753 Dobeles novads
283.   Naujenes pagasts Naujene 131,1 5365 Augšdaugavas novads
284.   Naukšēnu pagasts Naukšēni 192,3 1527 Valmieras novads
285.   Nautrēnu pagasts Rogovka 156,9 1310 Rēzeknes novads
286.   Neretas pagasts Nereta 125,7 1860 Aizkraukles novads
287.   Nirzas pagasts Nirza 92,11 497 Ludzas novads
288.   Nīcas pagasts Nīca 230,3 2896 Dienvidkurzemes novads
289.   Nīcgales pagasts Nīcgale 96,39 714 Augšdaugavas novads 1936. gadā
290.   Nīgrandes pagasts Nīgrande 97,42 1683 Saldus novads
291.   Nīkrāces pagasts Dzelda 130,51 710 Kuldīgas novads
292.   Nītaures pagasts Nītaure 175,86 877 Cēsu novads
293.   Novadnieku pagasts Mežvidi 108,84 1921 Saldus novads 1945. gadā
294.   Ņukšu pagasts Ņukši 68,52 515 Ludzas novads 1945. gadā
295.   Ogresgala pagasts Ogresgals 96,71 3719 Ogres novads 1924. gadā
296.   Olaines pagasts Jaunolaine 291,7 7960 Olaines novads 1819. gadā
297.   Ošupes pagasts Degumnieki 224,3 1208 Madonas novads 1945. gadā
298.   Otaņķu pagasts Rude 120,5 962 Dienvidkurzemes novads 1945. gadā
299.   Ozolaines pagasts Bekši 80,4 2025 Rēzeknes novads
300.   Ozolmuižas pagasts Ozolmuiža 49,0 1063 Rēzeknes novads 1945. gadā
301.   Ozolnieku pagasts Ozolnieki 7,87 3951 Jelgavas novads
302.   Padures pagasts Deksne 113,11 1134 Kuldīgas novads
303.   Palsmanes pagasts Palsmane 99,53 1012 Smiltenes novads
304.   Pampāļu pagasts Pampāļi 122,24 813 Saldus novads 1922. gadā
305.   Pasienes pagasts Pasiene 120,4 604 Ludzas novads
306.   Pāles pagasts Pāle 146,3 844 Limbažu novads
307.   Pededzes pagasts Pededze 142,01 710 Alūksnes novads
308.   Pelču pagasts Pelči 56,57 1099 Kuldīgas novads 1945. gadā
309.   Pelēču pagasts Pelēči 84,2 825 Preiļu novads 1945. gadā
310.   Penkules pagasts Penkule 74,09 925 Dobeles novads
311.   Piedrujas pagasts Piedruja 64,46 601 Krāslavas novads
312.   Pildas pagasts Pilda 118,11 688 Ludzas novads
313.   Pilskalnes pagasts Pilskalne 124,69 1179 Augšdaugavas novads
314.   Pilskalnes pagasts Pilskalne 99,8 491 Aizkraukles novads 1945. gadā
315.   Piltenes pagasts Piltene 187,9 474 Ventspils novads
316.   Platones pagasts Platone 86,86 1670 Jelgavas novads
317.   Plāņu pagasts Plāņi 218,65 691 Valmieras novads
318.   Popes pagasts Pope 167,7 1040 Ventspils novads
319.   Praulienas pagasts Prauliena 197,88 1755 Madonas novads
320.   Preiļu pagasts Līči 79,26 1188 Preiļu novads
321.   Priekules pagasts Priekule 152,8 653 Dienvidkurzemes novads
322.   Priekuļu pagasts Priekuļi 98,36 4718 Cēsu novads
323.   Prodes pagasts Subate 93,6 312 Augšdaugavas novads 1892. gadā
324.   Pureņu pagasts Kivdolova 59,57 431 Ludzas novads 1945. gadā
325.   Pušas pagasts Puša 80,8 497 Rēzeknes novads 1945. gadā
326.   Pušmucovas pagasts Pušmucova 72,5 583 Ludzas novads
327.   Puzes pagasts Blāzma 207,3 920 Ventspils novads
328.   Pūres pagasts Pūre 102,2 1482 Tukuma novads 1860. gadā
329.   Raiskuma pagasts Raiskums 175,4 1666 Cēsu novads
330.   Ramatas pagasts Ramata 171,4 505 Valmieras novads 1945. gadā
331.   Rankas pagasts Ranka 183,87 1578 Gulbenes novads
332.   Raņķu pagasts Raņķi 46,48 507 Kuldīgas novads
333.   Raunas pagasts Rauna 152,4 3039 Smiltenes novads
334.   Rembates pagasts Rembate 80,29 1283 Ogres novads
335.   Remtes pagasts Remte 156,1 737 Saldus novads
336.   Rencēnu pagasts Rencēni 158,9 1526 Valmieras novads
337.   Rendas pagasts Renda 263,35 1091 Kuldīgas novads
338.   Riebiņu pagasts Riebiņi 109,8 1528 Preiļu novads 1945. gadā
339.   Rikavas pagasts Rikava 82,2 879 Rēzeknes novads 1945. gadā
340.   Rites pagasts Cīruļi 97,2 605 Jēkabpils novads
341.   Robežnieku pagasts Robežnieki 127,49 1030 Krāslavas novads
342.   Rojas pagasts Roja 200,5 4412 Talsu novads
343.   Ropažu pagasts Ropaži 325,0 6836 Ropažu novads
344.   Rožkalnu pagasts Rimicāni 111,5 723 Preiļu novads 1945. gadā
345.   Rožupes pagasts Rožupe 181,77 1443 Līvānu novads 1945. gadā
346.   Rubas pagasts Ruba 86,80 932 Saldus novads 1922. gadā
347.   Rubenes pagasts Rubeņi 182,2 1167 Jēkabpils novads 1866. gadā
348.   Rucavas pagasts Rucava 238,1 1249 Dienvidkurzemes novads
349.   Rudbāržu pagasts Rudbārži 110,42 1074 Kuldīgas novads
350.   Rudzātu pagasts Rudzāti 124,87 902 Līvānu novads 1920. gadā
351.   Rugāju pagasts Rugāji 317,6 1629 Balvu novads 1922. gadā
352.   Rumbas pagasts Mežvalde 225,93 1665 Kuldīgas novads 1945. gadā
353.   Rundāles pagasts Pilsrundāle 91,44 2174 Bauskas novads
354.   Rundēnu pagasts Rundēni 124,66 583 Ludzas novads
355.   Rušonas pagasts Kastīre 205,8 1692 Preiļu novads 1945. gadā
356.   Sakas pagasts Saka 318,3 571 Dienvidkurzemes novads
357.   Sakstagala pagasts Sakstagals 93,0 1571 Rēzeknes novads 1897. gadā
358.   Salacgrīvas pagasts Salacgrīva 312,8 2376 Limbažu novads 2010. gadā
359.   Salas pagasts Spuņciems 76,4 1436 Mārupes novads
360.   Salas pagasts Sala 196,4 3271 Jēkabpils novads 1945. gadā
361.   Salaspils pagasts Salaspils 114,1 5060 Salaspils novads
362.   Saldus pagasts Druva 42,08 1718 Saldus novads
363.   Salgales pagasts Emburga 156,88 1845 Jelgavas novads 1945. gadā
364.   Salienas pagasts Saliena 124,65 673 Augšdaugavas novads 1897. gadā
365.   Salnavas pagasts Salnava 167,0 850 Ludzas novads 1945. gadā
366.   Sarkaņu pagasts Biksēre 167,31 1601 Madonas novads
367.   Saukas pagasts Lone 98,6 604 Jēkabpils novads
368.   Saulkrastu pagasts Saulkrasti 41,7 2845 Saulkrastu novads 1967. gadā
369.   Saunas pagasts Prīkuļi 122,41 1087 Preiļu novads 1975. gadā
370.   Sausnējas pagasts Sidrabiņi 117,0 595 Madonas novads
371.   Seces pagasts Sece 176,14 1153 Aizkraukles novads
372.   Sesavas pagasts Sesava 99,1 1860 Jelgavas novads
373.   Sējas pagasts Loja 230,1 2151 Saulkrastu novads
374.   Sēlpils pagasts Sēlija 121,7 1026 Jēkabpils novads
375.   Sēļu pagasts Sēļi 61,5 476 Valmieras novads
376.   Sēmes pagasts Sēme 145,4 1265 Tukuma novads
377.   Sērenes pagasts Sērene 119,08 857 Aizkraukles novads
378.   Siguldas pagasts Peltes 96,3 3984 Siguldas novads
379.   Silajāņu pagasts Silajāņi 70,6 507 Preiļu novads
380.   Silmalas pagasts Gornica 194,7 3148 Rēzeknes novads 1954. gadā
381.   Sīļukalna pagasts Sīļukalns 94,6 625 Preiļu novads 1945. gadā
382.   Skaistas pagasts Skaista 117,12 727 Krāslavas novads 1861. gadā
383.   Skaistkalnes pagasts Skaistkalne 106,1 1162 Bauskas novads
384.   Skaņkalnes pagasts Mazsalaca 112,1 819 Valmieras novads
385.   Skrīveru pagasts Skrīveri 105,5 3417 Aizkraukles novads
386.   Skrudalienas pagasts Silene 99,5 1308 Augšdaugavas novads 1889. gadā
387.   Skrundas pagasts Skrunda 257,91 1209 Kuldīgas novads
388.   Skujenes pagasts Skujene 176,8 842 Cēsu novads
389.   Skultes pagasts Mandegas 146,5 2097 Limbažu novads
390.   Slampes pagasts Slampe 155,1 1970 Tukuma novads
391.   Smārdes pagasts Smārde 214,7 2728 Tukuma novads
392.   Smiltenes pagasts Kalnamuiža 68,96 1200 Smiltenes novads
393.   Snēpeles pagasts Snēpele 76,9 815 Kuldīgas novads
394.   Sokolku pagasts Strupļi 56,7 748 Rēzeknes novads
395.   Stabulnieku pagasts Stabulnieki 67,5 865 Preiļu novads 1945. gadā
396.   Staburaga pagasts Staburags 58,5 450 Aizkraukles novads 1945. gadā
397.   Staiceles pagasts 258,3 593 Limbažu novads
398.   Stalbes pagasts Stalbe 159,91 1291 Cēsu novads
399.   Stāmerienas pagasts Vecstāmeriena 133,81 1156 Gulbenes novads 1867. gadā
400.   Stelpes pagasts Stelpe 68,4 851 Bauskas novads
401.   Stoļerovas pagasts Stoļerova 61,6 745 Rēzeknes novads 1945. gadā
402.   Stopiņu pagasts Ulbroka 53,5 12 201 Ropažu novads
403.   Stradu pagasts 173,51 2087 Gulbenes novads 1945. gadā
404.   Straupes pagasts Plācis 152,15 1468 Cēsu novads
405.   Strazdes pagasts Strazde 42,3 414 Talsu novads 1919. gadā
406.   Strūžānu pagasts Strūžāni 37,8 946 Rēzeknes novads 1945. gadā
407.   Sunākstes pagasts Sunākste 109,14 521 Aizkraukles novads
408.   Suntažu pagasts Suntaži 160,5 2124 Ogres novads
409.   Susāju pagasts Viļaka 198,1 625 Balvu novads 1945. gadā
410.   Sutru pagasts Sutri 77,98 693 Līvānu novads 1945. gadā
411.   Svariņu pagasts Svarinci 92,2 392 Krāslavas novads 1945. gadā
412.   Sventes pagasts Svente 127,13 1181 Augšdaugavas novads 1864. gadā
413.   Svētes pagasts Svēte 59,22 1794 Jelgavas novads
414.   Svitenes pagasts Svitene 58,15 957 Bauskas novads 1891. gadā
415.   Šēderes pagasts Šēdere 114,69 1221 Augšdaugavas novads 1945. gadā
416.   Šķaunes pagasts Šķaune 123,7 580 Krāslavas novads
417.   Šķeltovas pagasts Šķeltova 75,3 674 Krāslavas novads 1945. gadā
418.   Šķēdes pagasts Šķēde 87,95 724 Saldus novads 1945. gadā
419.   Šķilbēnu pagasts Rekova 96,6 1128 Balvu novads 1930. gadā
420.   Tabores pagasts Tabore 76,64 909 Augšdaugavas novads 1945. gadā
421.   Tadaiķu pagasts Lieģi 77,6 866 Dienvidkurzemes novads
422.   Taurenes pagasts Taurene 102,4 882 Cēsu novads
423.   Taurupes pagasts Taurupe 126,4 915 Ogres novads
424.   Tārgales pagasts Tārgale 364,2 1845 Ventspils novads
425.   Tērvetes pagasts Zelmeņi 92,6 1951 Dobeles novads
426.   Tilžas pagasts Tilža 104,41 1017 Balvu novads
427.   Tirzas pagasts Tirza 130,46 986 Gulbenes novads
428.   Tīnūžu pagasts Tīnūži 129,9 4712 Ogres novads
429.   Tomes pagasts Tome 110,18 672 Ogres novads
430.   Trapenes pagasts Trapene 137,25 759 Smiltenes novads 1923. gadā
431.   Trikātas pagasts Trikāta 113,1 952 Valmieras novads
432.   Tumes pagasts Tume 111,8 1806 Tukuma novads 1884. gadā
433.   Turku pagasts Zundāni 119,44 1008 Līvānu novads 1945. gadā
434.   Turlavas pagasts Turlava 124,5 969 Kuldīgas novads
435.   Ugāles pagasts Ugāle 292,2 2238 Ventspils novads
436.   Ukru pagasts Ukri 94,52 417 Dobeles novads 1921. gadā
437.   Umurgas pagasts Umurga 189,7 1227 Limbažu novads
438.   Upmalas pagasts Vecvārkava 98,0 780 Preiļu novads 1975. gadā
439.   Usmas pagasts Usma 219,5 538 Ventspils novads
440.   Užavas pagasts Užava 125,5 566 Ventspils novads
441.   Ūdrīšu pagasts Augstkalne 107,21 1724 Krāslavas novads 1945. gadā
442.   Vaboles pagasts Vabole 77,63 765 Augšdaugavas novads 1945. gadā
443.   Vadakstes pagasts Vadakste 72,08 514 Saldus novads
444.   Vaidavas pagasts Vaidava 71,9 1117 Valmieras novads 1894. gadā
445.   Vaiņodes pagasts Vaiņode 189,7 2276 Dienvidkurzemes novads
446.   Vaives pagasts Rīdzene 152,4 1547 Cēsu novads
447.   Valdgales pagasts Pūņas 205,5 1333 Talsu novads 1945. gadā
448.   Valgundes pagasts Valgunde 210,44 2117 Jelgavas novads 1867. gadā
449.   Valkas pagasts Lugaži 279,84 1295 Valkas novads 1909. gadā
450.   Valles pagasts Valle 178,9 1011 Bauskas novads 1900. gadā
451.   Valmieras pagasts Vanagi 101,2 3245 Valmieras novads 1894. gadā
452.   Vandzenes pagasts Vandzene 145,9 1770 Talsu novads 1893. gadā
453.   Varakļānu pagasts Kokari 99,17 791 Varakļānu novads 1872. gadā
454.   Variešu pagasts Varieši 148,26 1245 Jēkabpils novads 1945. gadā
455.   Variņu pagasts Variņi 100,51 949 Smiltenes novads 1990. gadā
456.   Vānes pagasts Vāne 166,4 1105 Tukuma novads
457.   Vārkavas pagasts Vārkava 78,6 621 Preiļu novads
458.   Vārmes pagasts Vārme 147,33 1114 Kuldīgas novads
459.   Vārves pagasts Ventava 125,4 1763 Ventspils novads
460.   Vecates pagasts Vecate 89,7 428 Valmieras novads
461.   Vecauces pagasts 40,06 747 Dobeles novads
462.   Veclaicenes pagasts Korneti 72,34 378 Alūksnes novads
463.   Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalga 110,2 1458 Cēsu novads
464.   Vecpils pagasts Vecpils 80,2 465 Dienvidkurzemes novads 1890. gadā
465.   Vecsalienas pagasts Červonka 81,98 669 Augšdaugavas novads 1945. gadā
466.   Vecsaules pagasts Vecsaule 163,86 2052 Bauskas novads
467.   Vectilžas pagasts Vectilža 90,86 444 Balvu novads 1945. gadā
468.   Vecumnieku pagasts Vecumnieki 280,9 4454 Bauskas novads
469.   Vecumu pagasts Borisova 124,8 546 Balvu novads 1945. gadā
470.   Veselavas pagasts Veselava 59,52 679 Cēsu novads
471.   Vestienas pagasts Vestiena 116,8 734 Madonas novads
472.   Vērēmu pagasts Sondori 70,3 1768 Rēzeknes novads 1945. gadā
473.   Vērgales pagasts Vērgale 190,6 1380 Dienvidkurzemes novads 1877. gadā
474.   Vidrižu pagasts Gravas 102,6 1596 Limbažu novads
475.   Viesatu pagasts Viesatas 52,4 423 Tukuma novads 1945. gadā
476.   Viesītes pagasts Viesīte 313,4 692 Jēkabpils novads
477.   Viesturu pagasts Bērstele 81,55 1128 Bauskas novads 1945. gadā
478.   Vietalvas pagasts Vietalva 130,43 913 Aizkraukles novads
479.   Vijciema pagasts Vijciems 141,93 700 Valkas novads
480.   Vilces pagasts Vilce 127,17 1762 Jelgavas novads 1822. gadā
481.   Vilpulkas pagasts Vilpulka 88,47 670 Valmieras novads 1945. gadā
482.   Viļānu pagasts Viļāni 120,5 1855 Rēzeknes novads
483.   Viļķenes pagasts Viļķene 224,5 1430 Limbažu novads
484.   Virbu pagasts Jaunpagasts 39,5 887 Talsu novads
485.   Vircavas pagasts Vircava 101,1 1710 Jelgavas novads
486.   Virešu pagasts Vireši 154,54 676 Smiltenes novads 1945. gadā
487.   Virgas pagasts Paplaka 86,21 924 Dienvidkurzemes novads 1918. gadā
488.   Višķu pagasts Špoģi 104,4 1732 Augšdaugavas novads
489.   Vīksnas pagasts Vīksna 121,95 690 Balvu novads 1936. gadā
490.   Vīpes pagasts Vīpe 77,0 788 Jēkabpils novads
491.   Vītiņu pagasts Vītiņi 133,66 1085 Dobeles novads 1945. gadā
492.   Zalves pagasts Zalve 210,2 759 Aizkraukles novads
493.   Zaļenieku pagasts Zaļenieki 122,83 1690 Jelgavas novads
494.   Zaļesjes pagasts Zaļesje 108,8 696 Ludzas novads 1945. gadā
495.   Zantes pagasts Zante 96,1 653 Tukuma novads
496.   Zaņas pagasts Kareļi 87,24 816 Saldus novads 1945. gadā
497.   Zasas pagasts Zasa 114,62 993 Jēkabpils novads
498.   Zaubes pagasts Zaube 162,76 818 Cēsu novads
499.   Zebrenes pagasts Zebrene 90,66 482 Dobeles novads
500.   Zeltiņu pagasts Zeltiņi 63,09 393 Alūksnes novads 1866. gadā
501.   Zemītes pagasts Zemīte 99,0 916 Tukuma novads
502.   Zentenes pagasts Zentene 122,6 532 Tukuma novads
503.   Ziemeru pagasts Māriņkalns 117,02 819 Alūksnes novads
504.   Zilākalna pagasts Zilaiskalns 29,4 858 Valmieras novads 1961. gadā
505.   Zirņu pagasts Zirņi 205,1 1761 Saldus novads 1945. gadā
506.   Ziru pagasts Ziras 153,8 497 Ventspils novads
507.   Zlēku pagasts Zlēkas 107,2 511 Ventspils novads
508.   Zosēnu pagasts Melnbārži 67,4 481 Cēsu novads 1945. gadā
509.   Zvārdes pagasts Striķi 205,21 392 Saldus novads 1993. gadā
510.   Zvārtavas pagasts Stepi 169,81 423 Valkas novads
511.   Zvirgzdenes pagasts Zvirgzdene 98,9 781 Ludzas novads
512.   Žīguru pagasts Žīguri 111,0 694 Balvu novads 1958. gadā

AtsaucesLabot

  1. Latvieši.com. Juris Lorencs: Stīvēšanās pie Latvijas kartes
  2. Latvijas PSR mazā enciklopēdija
  3. «Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās pagastu dalījumā» (PDF). Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2016. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 2016. gada 1. janvārī.