Vērtīgs raksts

ASV prezidenta zīmogs
Amerikas Savienoto Valstu prezidents ir ASV valsts un federālās valdības galva un bruņoto spēku virspavēlnieks. Saskaņā ar ASV konstitūciju ASV prezidents ir tiesīgs izveidot savu padomnieku kabinetu, kas ir federālās valdības izpildvara, kuras pienākums ir rūpēties par ASV kongresa izdoto likumu, kurus prezidents ir tiesīgs izsludināt, ieviešanu. Prezidents ir arī tiesīgs apžēlot, saskaņā ar Senāta lēmumu slēgt līgumus, kā arī iecelt amatā federālos funkcionārus, federālos, tai skaitā augstākās tiesas, tiesnešus un vēstniekus. ASV prezidenta un citu augstāko ASV amatpersonu tiesības ir sabalansētas tā, lai neviena persona vai personu grupa nevarētu iegūt absolūto varu.

ASV prezidentu ievēl netiešās vēlēšanās uz četriem gadiem, turklāt prezidentu var ievēlēt tikai uz diviem termiņiem. Saskaņā ar šo sistēmu katram štatam ir piešķirts noteikts balsu skaits, kas saskan ar šī štata pārstāvju vietu skaitu Kongresā. Prezidenta mandāts sākas 20. janvārī (4. martā pirms 1937. gada).

ASV bija pirmā valsts pasaulē, kurā tika izveidots prezidenta kā republikas valsts galvas amats, kas mūsdienās ir sastopams daudzās valstīs. Kopš amata izveides, kas notika līdz ar ASV konstitūcijas pieņemšanu, ASV ir bijuši četrdesmit četri prezidenti. 

Vai Tu zināji, ka...

No Vikipēdijas latviešu valodā jaunākajiem rakstiem:
RT-32 telescope.jpg

Šī diena vēsturē

Baku vīruss

Vairāk notikumu: 25. oktobrī26. oktobrī27. oktobrī

Šobrīd ir 2016. gada 26. oktobris (UTC) – Atjaunināt lapuDienas attēls

Icelandic Landscape near Neskaupstaður July 2014.JPG

Lasīt citā valodā