Vērtīgs raksts

Eiropas Savienības oficiālās valodas
Eiropas Savienības valodas ir valodas, kuras lieto Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās iekļauj 24 ES oficiālās valodas, kā arī daudzas citas. Eiropas Savienībā valodu politika ir dalībvalstu kompetencē un ES nav kopējas valodu politikas. Eiropas Savienības institūcijām ir tikai atbalstoša loma valodu jomā, kas pamatojas uz funkciju decentralizācijas principu. ES loma ir dalībvalstu sadarbības veicināšanā, kā arī veicināt Eiropeisku dimensiju dalībvalstu valodu politikā. ES mudina visus savus pilsoņus uz daudzvalodību, respektīvi, lai tie bez savas dzimtās valodas pārvaldītu vēl vismaz divas valodas. Kaut arī ES ir visai niecīgi panākumi šajā jomā, jo izglītības programmu saturs arī ir katras dalībvalsts kompetencē, tomēr vesela rinda ES finansētu programmu stimulē valodu apgūšanu un lingvistisko daudzveidību. 

Vai Tu zināji, ka...

No Vikipēdijas latviešu valodā jaunākajiem rakstiem:
Igor Dodon (01.2017; cropped).jpg
  • ... pēc ligzdošanas sezonas gaigalas dodas uz seklajām piekrastes jūrām vai lielākiem iekšzemes ezeriem, lai kopīgi barā izdzīvotu apspalvojuma maiņas periodu, kad putni nevar lidot?
  • ... daudzās valstīs pastāv likumi trauksmes cēlāju aizsardzībai?
  • ... senie maķedonieši bija radniecīgāki mūsdienu grieķiem, nevis maķedoniešiem, kas ir slāvi?

Šī diena vēsturē

Roalds Amundsens

Vairāk notikumu: 13. decembrī14. decembrī15. decembrī

Šobrīd ir 2017. gada 14. decembris (UTC) – Atjaunināt lapuDienas attēls

Eerste zonnestralen strijken over een winters landschap. Pad tussen Put van Nederhorst en Langweerderwielen. Locatie, Langweerderwielen (Langwarder Wielen) en omgeving 01.jpg

Lasīt citā valodā