Striķi

ciems Saldus novada Zvārdes pagastā, Latvijā