Vidzeme (ciems)

ciems Smiltenes novada Brantu pagastā, Latvijā