Liuža

ciems Rēzeknes novada Kantinieku pagastā, Latvijā