Kursīši

ciems Saldus novada Kursīšu pagastā, Latvijā