Dalībnieks:Dark Eagle/Latvijas ciema padomju centri

Ciema padome Ciema padomes centrs
Alsviķu ciems Alsviķi
Annas ciems Anna
Gaujienas ciems Gaujiena
Ilzenes ciems Ilzene
Jaunalūksnes ciems Jaunalūksne
Jaunlaicenes ciems Jaunlaicene
Kalncempju ciems Kalncempji
Liepnas ciems Liepna
Malienas ciems Brenči
Mālupes ciems Mālupe
Mārkalnes ciems Mārkalne
Meijera ciems Jaunanna
Pededzes ciems Pededze
Trapenes ciems Trapene
Veclaicenes ciems Korneti
Virešu ciems Vireši
Zeltiņu ciems Zeltiņi
Ziemera ciems Ziemeri
Ciema padome Ciema padomes centrs
Baltinavas ciems Baltinava
Balvu ciems Nauduševa
Bērzpils ciems Domopole
Briežuciema ciems Grūšļeva
Daugasnes ciems Upatnieki
Krišjāņu ciems Krišjāņi
Kubuļu ciems st. Balvi[1]
Lazdukalna ciems Eglaine
Lazdulejas ciems Egļeva
Lieparu ciems Lazdukalns
Medņevas ciems Semjonova
Ploskenas ciems Taureskalns
Rugāju ciems Rugāji
Susāju ciems Viļakas pilsēta
Šķilbēnu ciems Šķilbēni
Tilžas ciems Tilža
Upītes ciems Kudreva
Vectilžas ciems Dambīši
Vecumu ciems Vecumi
Vīksnas ciems Vīksna
Ciema padome Ciema padomes centrs
Bārbeles ciems Bārbele
Brunavas ciems Lopgale
Ceraukstes ciems Ceraukste
Codes ciems Code
Dāviņu ciems Dāviņi
Gailīšu ciems Gailīši
Īslīces ciems Īslīce
Mežotnes ciems Lāči
Pilsrundāles ciems Dzirnupe
Skaistkalnes ciems Skaistkalne
Stelpes ciems Stelpe
Svitenes ciems Svitene
Vecsaules ciems Vecsaule
Vecumnieku ciems Vecumnieki
Viesturu ciems Viesturi
Zālītes ciems Zālīte
Ziemeļu ciems Ziemeļi
Ciema padome Ciema padomes centrs
Amatas ciems Ģikši
Drabešu ciems Drabeši
Drustu ciems Drusti
Dzērbenes ciems Dzērbene
Gatartas ciems Gatarta
Inešu ciems Ineši
Jaunraunas ciems Jaunrauna
Kaives ciems Kaive
Kūduma ciems Kūdums
Lielstraupes ciems Lielstraupe
Liepas ciems Liepa
Līgatnes ciems Līgatne
Mārsnēnu ciems Mārsnēni
Mazstraupes ciems Straupe
Mores ciems More
Nītaures ciems Nītaure
Priekuļu ciems Priekuļi
Raiskuma ciems Raiskums
Rāmuļu ciems Rāmuļi
Raunas ciems Rauna
Sērmūkšu ciems Sērmūkši
Skujenes ciems Skujene
Taurenes ciems Nēķena
Vecpiebalgas ciems Vecpiebalga
Veselavas ciems Veselava
Zaubes ciems Zaube
Zosēnu ciems Melbārži
Ciema padome Ciema padomes centrs
Ambeļu ciems Ambeļi
Aužgulānu ciems Līksna
Bebrenes ciems Bebrene
Biķernieku ciems Biķernieki
Demenes ciems Demene
Dubnas ciems Dubna
Dvietes ciems Dviete
Eglaines ciems Eglaine
Jāņuciema ciems Jāņuciems
Kalkūnes ciems Kalkūni
Kalupes ciems Kalupe
Lašu ciems Šēdere
Laucesas ciems Laucesa
Līdumnieku ciems Kumbuļi
Lipinišķu ciems Lipinišķi
Maļinovas ciems Maļinovka
Medumu ciems Medumi
Nīcgales ciems Nīcgale
Pilskalnes ciems Pilskalne
Salienas ciems Saliena
Sandarišķu ciems Grustānišķi
Silavišķu ciems Vīganti
Skrudalienas ciems Skrudaliena
Sventes ciems Svente
Taboras ciems Tabora
Vaboles ciems Vabole
Vecpils ciems Cirši
Vecsalienas ciems Červonka
Višķu ciems Višķi
Ciema padome Ciema padomes centrs
Annenieku ciems Annenieki
Augstkalnes ciems Augstkalne
Auru ciems Auri
Austrumu ciems Šķibe
Bērzes ciems Bērze
Bikstu ciems Biksti
Bites ciems Kroņauce
Bukaišu ciems Bukaiši
Dobeles ciems Virkus
Īles ciems Īle
Krimūnu ciems Krimūnas
Lielauces ciems Lielauce
Naudītes ciems Naudīte
Penkules ciems Penkule
Tērvetes ciems Tērvete
Ukru ciems Ukri
Vītiņu ciems Vītiņi
Zebrenes ciems Zebrene
Ciema padome Ciema padomes centrs
Beļavas ciems Beļava
Daukstu ciems Daukstes
Druvienas ciems Druviena
Galgauskas ciems Galgauska
Jaungulbenes ciems Gulbītis
Lejasciema ciems Lejasciems
Līgo ciems Līgo
Litenes ciems Litene
Lizuma ciems Lizums
Ozolkalna ciems Silamala
Rankas ciems Ranka
Sinoles ciems Sinole
Stāmerienes ciems Stāmeriena
Stradu ciems Margas
Tirzas ciems Tirza
Vecgulbenes ciems Zeltaleja
Ciema padome Ciema padomes centrs
Ābeļu ciems Ābeļi
Asares ciems Asare
Atašienes ciems Atašiene
Biržu ciems Birži
Dignājas ciems Dignāja
Dunavas ciems Dunava
Elkšņu ciems Elkšņi
Gārsenes ciems Gārsene
Kalna ciems Kalnaciems
Krustpils ciems Spunģēni
Kūku ciems Kūkas
Leimaņu ciems Leimaņi
Lones ciems Lone
Medņu ciems Medņi
Mežāres ciems Mežāre
Rites ciems Rite
Rubenes ciems Rubene
Salas ciems Sala
Saukas ciems Sauka
Sēlpils ciems Sēlpils
Slates ciems Slate
Vāriešu ciems Piņņi
Vīpes ciems Vīpe
Zasas ciems Zasa
Ciema padome Ciema padomes centrs
Ausmas ciems Vilce
Cenu ciems Ozolnieki
Glūdas ciems Pūri
Jaunsvirlaukas ciems Jaunsvirlauka
Kalnciema ciems Mazogles
Lielplatones ciems Mazeleja
Līvbērzes ciems Līvbērze
Platones ciems Platone
Sesavas ciems Sesava
Sidrabenes ciems Emburga
Svētes ciems Svēte
Valgundes ciems Valgunde
Vecsvirlaukas ciems Vecsvirlauka
Vircavas ciems Vircava
Zaļenieku ciems Zaļenieki
Ciema padome Ciema padomes centrs
Andrupenes ciems Andrupene
Andzeļu ciems Andzeļi
Asūnes ciems Asūne
Aulejas ciems Auleja
Bērziņu ciems Porečje
Dagdas ciems Dagdas ciems
Ezernieku ciems Ezernieki
Grāveru ciems Grāveri
Indras ciems Indra
Iskras ciems Aleksandrova
Izvaltas ciems Izvalta
Jaunokras ciems Jaunokra
Joniņu ciems Skuķi
Kalniešu ciems Stalti
Kaplavas ciems Kaplava
Kastuļinas ciems Zabludovka
Kombuļu ciems Kombuļi
Krāslavas ciems Mazie Kusiņi
Ķepovas ciems Lukševa
Muizenieku ciems Muizenieki
Piedrujas ciems Piedruja
Robežnieku ciems Pustiņa
Sarkanarmiešu ciems Varnaviči
Skaistas ciems Geibi
Svariņu ciems Svariņi
Šķaunes ciems Šķaune
Šķeltovas ciems Šķeltova
Ūdrīšu ciems Škagališki
Ciema padome Ciema padomes centrs
Basu ciems Maras
Ēdoles ciems Ēdole
Gudenieku ciems Gudenieki
Ievukalnu ciems Pelči
Ivandes ciems Ivande
Kabiles ciems Kabile
Kurmāles ciems Kurmāle
Laides ciems Laidi
Nīkrāces ciems Nīkrāce
Padures ciems Padure
Raņķu ciems Šķēpele
Rendas ciems Renda
Rudbāržu ciems Rudbārži
Rumbas ciems Veckrogi
Snēpeles ciems Snēpele
Turlavas ciems Turlava
Vārmes ciems Vārme
Ciema padome Ciema padomes centrs
Aizputes ciems Rokasbirze
Apriķu ciems Apriķi
Bārtas ciems Bārta
Bunkas ciems Bunka
Cīravas ciems Cīrava
Dunalkas ciems Dunalka
Embūtes ciems Embūte
Gaviezes ciems Gavieze
Gramzdas ciems Gramzda
Kalētu ciems Kalēti
Kalvenes ciems Kalvene
Kazdangas ciems Kazdanga
Krotes ciems Krote
Lažas ciems Aizputes pilsēta
Medzes ciems Kapsēde
Nīcas ciems Nīca
Otaņķu ciems Otaņķi
Pērkones ciems Pērkone
Rucavas ciems Rucava
Sakas ciems Saka
Sikšņu ciems Sikšņi
Tadaiķu ciems Vārva
Vecpils ciems Vecpils
Vērgales ciems Vērgale
Virgas ciems Paplaka
Ciema padome Ciema padomes centrs
Ārciema ciems Pāle
Braslavas ciems Braslava
Brīvzemnieku ciems Puikule
Katvaru ciems Pociems
Lēdurgas ciems Lēdurga
Liepupes ciems Dunte
Limbažu ciems Limbažu pilsēta
Salacas ciems Korģene
Skultes ciems Skulte
Umurgas ciems Umurga
Vidrižu ciems Vidriži
Viļķenes ciems Viļķene
Vitrupes ciems Krūmiņi
Ciema padome Ciema padomes centrs
Blontu ciems Mediševa
Bozaukas ciems Bozauka
Briģu ciems Briģi
Ciblas ciems Cibla
Cirmas ciems Pokumina
Goveikas ciems Goveiki
Goliševas ciems Goliševa
Isnaudas ciems Isnauda
Istalsnas ciems Istalsna
Istras ciems Vecslabada
Kārsavas ciems Kārsavas pilsēta
Krivandu ciems Krivanda
Lauderu ciems Lauderi
Līdumnieku ciems Zabolotje
Lūrupu ciems Raipole
Mērdzenes ciems Mērdzene
Mežvidu ciems Mežvidi
Miglinieku ciems Dekteri
Nautrēnu ciems Rogovka
Nirzas ciems Nirza
Nukšas ciems Nukši
Ozupienes ciems Ozupiene
Pasienes ciems Pasiene
Pildas ciems Pilda
Pušmucovas ciems Pušmucova
Ranču ciems Mežvidi II
Rundēnu ciems Rundēni
Salnavas ciems Salnava
Šuškovas ciems Šuškova
Zaļesjes ciems Zaļesje
Zvirgzdenes ciems Zvirgzdene
Ciema padome Ciema padomes centrs
Āronas ciems Zelgauska
Barkavas ciems Barkava
Bērzaunes ciems Boķi
Degumnieku ciems Gaigalieši
Dzelzavas ciems Dzelzava
Kalsnavas ciems Jaunkalsnava
Kraukļu ciems Kraukļi
Kusas ciems Kusa
Lazdonas ciems Lazdona
Liepkalnes ciems Liepkalne
Liezeres ciems Liezere
Ļaudonas ciems Ļaudona
Mārcienas ciems Mārciena
Mēdzūlas ciems Mēdzūla
Meirānu ciems Meirāni
Murmastienes ciems Murmastiene
Ošupes ciems Ošupe
Pamatu ciems Pamati
Praulienas ciems Prauliena
Saikavas ciems Vecsaikava
Sarkaņu ciems Sarkaņi
Sausnējas ciems Sausnēja
Sāvienas ciems Sāviena
Vestienas ciems Vestiena
Viesienas ciems Lautere
Ciema padome Ciema padomes centrs
Birzgales ciems Birzgale
Daugaviešu ciems Daugavieši
Jumpravas ciems Jumprava
Krapes ciems Krape
Ķeipenes ciems Ķeipene
Lauberes ciems Laubere
Lēdmanes ciems Lēdmane
Madlienas ciems Madliena
Mazozolu ciems Līčupe
Ogresgala ciems Ogresgals
Ogreslīču ciems Meņģele
Plāteres ciems Plātere
Rembates ciems Rembate
Suntažu ciems Suntaži
Taurupes ciems Taurupe
Tīnūžu ciems Tīnūži
Ciema padome Ciema padomes centrs
Aglonas ciems Aglona
Aizkalnes ciems Aizkalne
Ārdavas ciems Ārdava
Bindaru ciems Smelteri
Gailīšu ciems Gailīši
Galēnu ciems Galēni
Jersikas ciems Gospari
Lomu ciems Lomi
Pēternieku ciems Kūkas
Pienēnu ciems Pienēni
Preiļu ciems Līči
Rauniešu ciems Raunieši
Riebiņu ciems Riebiņi
Rožkalnu ciems Rimicāni
Rožupes ciems Rožupe
Rudzētu ciems Rudzēti
Rušonu ciems st. Aglona[2]
Silajāņu ciems Silajāņi
Sondoru ciems Pupāji
Stradiņu ciems Lazdāni
Turku ciems Turki
Upenieku ciems Bernāni
Vārkavas ciems Vārkava I
Zaķīšu ciems Peleči
Ciema padome Ciema padomes centrs
Atspuku ciems Atspuki
Audriņu ciems Audriņi
Bērzgales ciems Bērzgale
Černajas ciems Treuhi
Čulku ciems Štikāni
Dekšāres ciems Dekšāri
Dricēnu ciems Dricēni
Feimaņu ciems Feimaņi
Gailumu ciems Ilzeskalns
Gaigalavas ciems Gaigalava
Griškānu ciems Spruževa
Janopoles ciems Janopole
Kantinieku ciems Livži
Kaunatas ciems Kaunata
Kruķu ciems Kruķi
Lendžu ciems Lendži
Mākoņkalna ciems Lipušķi
Mežāres ciems Krupi
Nagļu ciems Nagļi
Ozolaines ciems Ozolaine
Pušas ciems Puša
Radopoles ciems Radopole
Rikavas ciems Rikava
Ružinas ciems Ružina
Sakstagala ciems Sakstagals
Silmalas ciems Silmala
Slabadas ciems Ozolmuiža
Sokolu ciems Strupļi
Stoļerovas ciems Stoļerova
Stružānu ciems Stružāni
Špēļu ciems Vertukšņi
Vērēmu ciems Šķeņeva
Ciema padome Ciema padomes centrs
Ādažu ciems Ādaži
Allažu ciems Allaži
Babītes ciems Babīte
Baldones ciems Aizupe
Berģu ciems Berģi
Dalbes ciems Olaine
Garkalnes ciems Garkalne
Inčukalna ciems Inčukalns
Katlakalna ciems Katlakalns
Krimuldas ciems Eikaži
Ķekavas ciems Ķekava
Mālpils ciems Mālpils
Mangaļu ciems Kalngale
Mārupes ciems Mārupe
Pabažu ciems Pabaži
Ropažu ciems Ropaži
Salas ciems Sala
Salaspils ciems Salaspils
Sējas ciems Sēja
Siguldas ciems Peltes
Stopiņu ciems Ulbroka
Ciema padome Ciema padomes centrs
Blīdienes ciems Blīdiene
Ezeres ciems Ezere
Gaiķu ciems Gaiķi
Jaunauces ciems Jaunauce
Jaunlutriņu ciems Jaunmuiža
Kursīšu ciems Kursīši
Lutriņu ciems Lutriņi
Nīgrandas ciems Nīgranda
Novadnieku ciems Novadnieki
Pampāļu ciems Pampāļi
Remtes ciems Remte
Rubas ciems Ruba
Saldus ciems Kumbri
Vadakstes ciems Vadakste
Viestura ciems Šķēde
Zaņas ciems Zaņa
Zirņu ciems Zirņi
Ciema padome Ciema padomes centrs
Bebru ciems Bebri
Daudzeses ciems Daudzese
Iršu ciems Irši
Klintaines ciems Stukmaņi
Krūmiņciema ciems Krūmiņi
Kurmenes ciems Kurmene
Mazzalves ciems Mazzalve
Pilskalnes ciems Pilskalne
Seces ciems Sece
Staburaga ciems Ūbeļi
Sunākstes ciems Sunākste
Taurkalnes ciems Valle
Vietalvas ciems Vietalva
Zalves ciems Zalve
Ciema padome Ciema padomes centrs
Abavas ciems Valgale
  1. avotā rakstīts "st. Balvi", nevis kā pārējie "ap. v. nosaukums".
  2. avotā rakstīts "st. Aglona", nevis kā pārējie "ap. v. nosaukums".
  • Latvijas PSR administratīvi-teritoriālais iedalījums uz 1972. gada 1. janvāri. Izdevniecība «Liesma», Rīga 1972