Metropole

Liela un nozīmīga pilsēta
Šis raksts ir par jēdzienu ģeogrāfijā. Par filmu skatīt rakstu Metropole (filma).

Metropole (grieķu: μήτηρ, mētēr — ‘māte’, πόλις, pólis — ‘pilsēta’) ir liela pilsēta, iedzīvotāju skaits tajā (nevis administratīvajās robežās, bet nepārtrauktajā pilsētas apbūves zonā) parasti pārsniedz miljonu. Metropole parasti ir nozīmīgs lielas valsts vai reģiona ekonomiskais, politiskais un kultūras centrs, tā ir nozīmīgs starptautisko sakaru mezgla punkts.

Angļu valodā termins "pilsēta" sadalās divos terminos — lielas pilsētas angliski ir city, mazākas pilsētas — town. Līdzīgu sadalījumu latviešu valodā panāk, attiecīgi lietojot terminus "lielpilsēta" un "mazpilsēta". Savukārt ar terminu "metropole" tiek apzīmētas tikai lielākās un/vai nozīmīgākās lielpilsētas.

Senatne Labot

 
Atēnas

Termins tā sākotnējā, Senajā Grieķijā lietotajā nozīmē, apzīmē lielpilsētas, kas atrodas valstī, kas pārvalda kolonijas — šāds termins tika lietots tieši kolonijās. Senajā pasaulē šādām pilsētām bija pat vēl lielāka nozīme, kā mūsdienu metropolēm. Nozīmīgas senatnes metropoles ir Aleksandrija, Atēnas, Babilona, Damaska, Harapa, Kartāga, Konstantinopole, Mohendžodaro, Roma, Tenočtitlana, Ūra un citas.

Daļa no šīm senajām metropolēm pastāv arī mūsdienās un nereti pieder pie pasaulē senākajām pastāvīgi apdzīvotajām pilsētām.

 
Čikāga

Globālās jeb pasaules pilsētas Labot

Globālā pilsēta ir pilsēta, kurai ir tieša un būtiska ietekme uz pasaules procesiem ar sociālekonomiskiem, kultūras un/vai politiskiem līdzekļiem. Šis termins kļūst aizvien populārāks pateicoties globalizācijas procesam. Šo terminu jo īpaši popularizē Globalizācijas un pasaules pilsētu pētniecības grupa (GaWC), kas bāzējas Apvienotajā Karalistē. Pētījums ranžēja pilsētas pēc to spējas sniegt "attīstītus pakalpojumus", piemēram grāmatvedības, reklāmas, finanšu un juridiskos pakalpojumus. Pētījuma rezultātā pasaules pilsētas iedalītas trīs līmeņos un vairākos apakšlīmeņos.

Metropole ne vienmēr ir pasaules pilsēta.

Mūsdienu metropoles Labot

Āfrika Labot

 
Johannesburga

Āzija Labot

 
Dubaija

Eiropa Labot

 
Parīze
 
Porto

Okeānija Labot

Amerika Labot

 
Sanpaulu
 
Vankūvera

Skatīt arī Labot