Agrā dzelzs laikmeta apmetnes un kapulauki Latvijā

Agrā dzelzs laikmeta apmetnes un kapulauki Latvijā ir Dzelzs laikmeta agrīnās fāzes (1.—5. gs. m.ē.) arheoloģiskie pieminekļi Latvijā, kas glabā liecības par baltu (letgaļu, sēļu, zemgaļu un kuršu) un Baltijas somu (līvu) dzīvesveidu un materiālo kultūru.

Latvijas vēsture
Coat of Arms of Latvia
Senākās kultūras
Akmens laikmets, Senie balti, Bronzas laikmets, Dzelzs laikmets
Senlatvijas valstis un zemes
Kursa, Zemgale, Jersika, Koknese
Līvu zemes, Idumeja, Tālava, Atzele
Lotigola, Sēlija
Kristietības ienākšana
Senlatvijas tautu kristianizēšana
Livonijas krusta kari, Zobenbrāļu ordenis
Livonija
Rīgas arhibīskapija, Livonijas ordenis, Livonijas Konfederācija
Kurzemes bīskapija, Sēlijas bīskapija, Zemgales bīskapija
Jaunie laiki
Livonijas karš, Livonijas un Lietuvas reālūnija, Pārdaugavas Livonijas hercogiste
Kurzemes un Zemgales hercogiste, Kurzemes kolonijas
Rīgas brīvpilsēta, Piltenes apgabals, Inflantijas vaivadija
Poļu-zviedru karš, Zviedru Livonija, Lielais Ziemeļu karš
Rīgas guberņa, Rīgas vietniecība, Polockas vietniecība
Kurzemes guberņa, Livonijas guberņa, Vitebskas guberņa
Jaunākie laiki
Brāļu draudzes, Pirmā atmoda, Jaunlatviešu kustība
Jaunā strāva, 1905. gada revolūcija
Pirmais pasaules karš, Bēgļi, Latviešu strēlnieki, Oberosts, 1917. gada revolūcija
Latvijas valsts izveide un okupācija
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, Pirmais Latgales latviešu kongress, Apvienotā Baltijas hercogiste
Latvijas brīvības cīņas, Padomju Latvija
Satversmes sapulce, Parlamentārās republikas laiks, Ulmaņa diktatūra
Vācbaltiešu izceļošana, Savstarpējās palīdzības pakts ar PSRS, PSRS okupācija, Vācu okupācija, Latvijas ģenerālapgabals, Latvijas PSR
Mūsdienu Latvija
Dziesmotā revolūcija, Latvijas Tautas fronte, Neatkarības atjaunošanas deklarācija, Barikāžu laiks
Iestāšanās Eiropas Savienībā, 2008. gada finanšu krīze
Hronoloģija
Nozīmīgākie tiesību akti Latvijas vēsturē

Latvijas portāls

Latvijas vēstures institūta arheologi veikuši izrakumus šādās Agrā dzelzs laikmeta pilskalnos, apmetnēs un kapulaukos:

Latgalē (letgaļu zemēs)Labot

Vidzemē (letgaļu un līvu zemēs)Labot

Zemgalē (zemgaļu zemēs)Labot

Sēlijā (sēļu zemēs)Labot

Kurzemē (kuršu un līvu zemēs)Labot

  • Priednieku apmetne Ziru pagastā (Ventspils novads). Andrejs Vasks 2004. gadā.
  • Matkules (Buses) pilskalns Matkules pagastā (Kandavas novads). Ēvalds Mugurēvičs 1965. gadā.
  • Dundagas Kalnadārza pilskalns Dundagas pagastā (Dundagas novads). Ēvalds Mugurēvičs 1980.—1981. gadā.
  • Ābelnieku senkapi Padures pagastā (Kuldīgas novads). Izrakumi veikti 2005.—2007. gadā Andreja Vaska vadībā.
  • Lielrendas akmeņu krāvuma senkapi Rendas pagastā (Kuldīgas novads). Andrejs Vasks 2000. gadā.

AvotsLabot

LiteratūraLabot

Skatīt arīLabot