Jamas Zapoļskas miera līgums

(Pāradresēts no Jamzapoļskas miera līgums)

Jamas Zapoļskas miera līgums (poļu: Rozejm w Jamie Zapolskim) vai Jamzapoļskas miera līgums (krievu: Ям-Запольский мир), arī Jamzapoļes (Zapoļes) miers[1] bija starpvalstu līgums, kuru Livonijas kara (1558—1583) beigās apmēram 80 km uz dienvidaustrumiem no Pleskavas sādžā Kiverova Gora (Киверова Гора) 1582. gada 15. janvārī ar pāvesta legāta Antonio Posevino starpniecību parakstīja Krievijas cara un Polijas-Lietuvas kopvalsts valdnieka pārstāvji.

Krievijas cara Ivana IV sūtņi pie Pleskavas lūdz mieru Stefanam Batorijam. Centrā sarunu vidutājs pāvesta legāts Antonio Posevino (Jana Matejko glezna, 1872)
Ar oranžu krāsu iezīmētas Krievijas ieņemtās zemes, no kurām tā atteicās pēc Jamzapoļskas miera līguma

Krievija atsacījās no kara laikā okupētās agrākās Livonijas Konfederācijas (Latvijas un Igaunijas) austrumu daļas un to pārņēma Polijas-Lietuvas kopvalsts.

Sarunas labot šo sadaļu

 
Jamas Zapoļskas sarunu protokoli (no Posevino rakstu krājuma Moscovia, 1586).
 
Jamas Zapoļskas sarunu protokols ar Maskavijas ieņemtajiem cietokšņiem (1582, Antonijs Posevīns).

Pirms Pleskavas aplenkuma sākuma 1581. gada jūlijā karaļa Batorija apmetnē Polockā ieradās pāvesta legāts Maskavā Antonio Posevino kopā ar četriem jezuītiem, 30. augustā cars Ivans IV savā Smoļenskas apmetnē uzņēma pāvesta delegāciju un piekrita, ka Antonio Posevino darbosies kā starpnieks starp caru un karali, ceļojot starp Smoļensku un Polocku, bet krievu valodu protošais Stefans Drenockis (Drenocky) no Zagrebas paliks Maskavijā, bet Džovanni Paolo Kampana pāvestam ziņos par sarunu rezultātiem.[2] Pēc šīs tikšanās Maskavas lielkņazs un Krievijas cars Ivans IV pieņēma lēmumu sākt pamiera sarunas ar Polijas un Lietuvas valdnieku Stefanu Batoriju. Par sarunu vietu tika nozīmēta Jamas Zapoļnajas sādža (19. gadsimtā nosaukta par Jamu Zapoļskaju) pie Pleskavas, bet tā kā sādža bija nodegusi, tad sarunas pārcēla uz Kiverovas Goras sādžu. Sarunas ar Romas pāvesta legāta Antonio Posevino starpniecību veda Maskavas lielkņaza pārstāvji vojevoda Dmitrijs Jeļeckis (Елецкий), vojevoda Romāns Olferjevs (Олферьев) un Polijas-Lietuvas kopvalsts valdnieka pārstāvji Braslavas vaivads Janušs Nikolajs Zbaraskis (latīņu: Ianusius Nicolai Sbaraski) un lietuviešu kņazs Alberts Radvils (latīņu: Albertus Radiuilius Dux in Olika).

Sarunas sākās 1581. gada 13. decembrī. Sarunu trešajā dienā Polijas karaļa pārstāvji sarunu vidutājam Posevino iesniedza sūdzību, ka maskavieši velk laiku, lai izvairītos no visas Livonijas atdošanas un turklāt pieprasīja, lai Maskavijas lielkņazs atsakās no tiesībām uz Livoniju un pārtrauc lietot Livonijas zemju valdnieka titulu (государь отчинные земли Лифлянтскiе) un pamiera noteikumos pieminētu Zviedrijas karaļa ieņemto Livonijas daļu. Ivans IV saviem pārstāvjiem sākumā bija atļāvis atdot Polijas karalim vienīgi sešus cietokšņus - Pērnavas (Pernauia, Пернов), Paides (Paidana, Пайду), Zomerpāles (Kurslou, Карславу), Porhovu (Porcholia, Порхов) un cietokšņus, kas saukti par Korstinum (Корстин) un Huntecz (Гунтец), bet karaļa sūtņi pasludināja, ka nepiekritīs, ka neatdod arī visus pārējos Livonijas cietokšņus.[3]

20. decembrī karaļa sūtņi deva "vienīgo un pēdējo" priekšlikumu - ja Maskavijas lielkņazs atteiksies no visas Livonijas, viņi apsolīja tam atdot vienu no četriem cietokšņiem, ko karalis bija ieņēmis pēdējo divu gadu laikā vai arī atdos viņam Sebežu, kas atrodas netālu no Polockas. Maskavieši atteicās no pretenzijām uz Sebežu, jo cietoksnim neesot sakara ar Livoniju un arī piedāvāja atdot vienu cietoksni, ko sauc par Laisu. Poļu karaļa sūtņi paziņoja, ka tas atrodas zviedru karaļa rokās un atstāja pārrunu telpu.

1582. gada 2. janvārī Polijas karaļa pārstāvji sāka vilcināt sarunas un prasīja no maskaviešiem visu viņu ieņemto Livonijas cietokšņu uzskaitījumu, ko arī tūlīt saņēma — Lenwardt, Strowna (Скроена), Asteradt, Kokenhaus, Krysbork (Круцборг), Borzun, Kudun, Czestvin, Luza, Rezica, Vleca, Volodimerecz, Roroni (Ровной), Goroia, Trykat, Alyst, Perkol, Salacz, Novogardia Livonica (Новгородок Ливонский), Kerepiecz, Derpt, Mukow, Randek, Rynhol, Conhol, Kaulecz, Curslow, Lais, Tarvas, Polczew, Paida (Lapis albus), Vilian, Pernavia). Tad viņi prasīja zviedru ieņemto cietokšņu uzskaitījumu, ko arī saņēma (Narva, Serenescum (Сыренск), Adesum, Tolsczabora, Rakoboz, Kolywan, Paidca, Kolower, Lihower, Apsel, Vyholumiza). Visbeidzot viņi paziņoja, ka tas viss ir pārrunājams ar kņazu Albertu Radvilu un pārtrauca sanāksmi.

10. janvārī, kad jau šķita, ka vienošanās jau ir panākta, maskavieši pēkšņi uzstāja pievienot līgumam, ka Maskavijas lielkņazs nodod Polijas karalim ne tikai ieņemtos Livonijas cietokšņus, bet arī neieņemto Rīgas brīvpilsētu un Kurzemes bīskapiju, pār kuru bija valdījis karalis Magnuss. Legāts Posevino kategoriski pret to iebilda un krievi bija spiesti piekāpties.[4]

Beidzot 1582. gada 15. janvārī līguma teksts bija sastādīts un to parakstīja.

Līguma saturs labot šo sadaļu

Viņa karaliskās augstības karaspēks pēc Pleskavas aplenkuma beigšanas ir jāizved no Maskavas lielkņaza valdījumiem. Nedrīkst pieļaut ugunsgrēkus un lauku nopostīšanu. Pamieru noslēdz uz desmit gadiem. Pilsētas, kas iekarotas pagājušajā gadā - Veļikije Luki, Ņeveļa, Zavoločje (Заволочье), Holma un citas, tāpat kā šajā gadā ieņemtās - Voroņeča (Воронеч), Veļja (Велья), Ostrova (Остров), Krasnijgorodoka (Красный Городок) un citas Pleskavai piederīgās pilsētas kopā ar ieročiem un munīciju jāatdod Maskavas lielkņazam.

Kā atlīdzību par to Maskavas lielkņazs atsakās no visām iekarotajām Livonijas pilsētām un valdījumiem, lai kur tie būtu, kopā ar tur iegūtajiem karamateriāliem un ieročiem. Viņš nedrīkst prasīt atpakaļ karā zaudētas pilsētas - Veļižu, Usvjatu, Ozerišči (Озерище), Sokolu, un pilsētas, kas pieder Polockai.

No maskaviešu iekarotās daļas nekavējoties ir pirmajā kārtā jāatdod Tērbata, Vīlande, Pērnava un Vastselīna ... vēlākais, līdz 4. martam jāatdod pārējās pilis (Кокенгаузен, Круцборг, Ланден, Розитен, Лазен, Фестен, Сессвеген, Шванцбург, Мариенгаузен, Рунцборг, Адсель, Трикат, Мариенбург, Волнур, Перкель, Салес, Старый Пернов, Андер, Фиккель, Маргема, Кукенгайм, Леаль, Лоде, Апсель, Санкта Бригитта, Фегссевер, Лиель, Борхольм, Нейшлосс, Фалькоффен, Белый Камень, Нарев, Талкинав, Форбет, Керемпе, Ольденторн, Нейгауз, Одемпе, Зоммерпаль, Кавелихт, Ульцен, Кунцтет, Ранден, Ринген, Оберполен, Лаис, Тервесс, Ленварт, Ассерат).

Kas attiecas uz Narvu un citām zviedru karaļa ieņemtajām pilsētām, poļu karaļa sūtņi paziņoja, ka viņa augstība, neraugoties uz pamieru, iestāsies par savām tiesībām.

Līdz augstākminētajam 4. martam viss, kas pieder poļu karalim un maskaviešu lielkņazam, ir izvedams no nododamajām pilsētām. Ja kaut kas laika trūkuma dēļ netiks izvests, tas ir jāsargā līdz izvešanai. Sargiem un vezumniekiem ir jāatrodas drošībā. Cilvēku, ieroču un pārējā nodošanas laikā nedrīkst lietot vardarbību un viltību. Poļu karaļa pārstāvjiem jāierodas zvēresta nodošanai Maskavijā līdz 10. jūnijam, bet maskaviešiem Polijā līdz 15. augustam.

Polijas karaļa pārstāvju paziņojums labot šo sadaļu

Polijas karaļa pārstāvji prasīja, lai viņu valdniekam tiktu nodotas visas zviedru karaļa ieņemtās pilis, tas ir: Ругодив, Сыренск, Адос, Толщабора, Ракобож, Колывань, Пайсу, Колывир, Ликоверж, Абслум, Вихолумыза, un uzstāja, lai Maskavas lielkņaza pārstāvji par to paziņotu. Maskavas lielkņaza pārstāvji atbildēja, ka viņiem nav nekā tāda, ko viņi atdeva un lielkņazs pār šīm pilsētām nevalda.

Maskavas lielkņaza pārstāvju pamiera deklarācija labot šo sadaļu

 
Jamas Zapoļskas sarunu protokols ar Maskavijas piedāvātajiem cietokšņiem.

Mēs, visas Krievzemes valdnieka, Vladimiras, Maskavas, Novgorodas cara un lielkņaza, Kazaņas un Astrahaņas cara, Pleskavas kunga un Smoļenskas, Tveras, Jugras, Permas, Vjatkas, Bulgārijas u.c. valstu lielkņaza, Novgorodas, Ņižņijnovgorodas, Čerņigovas, Rjazaņas, Polockas, Rostovas, Jaroslavļas, Belozerskas, Livonijas, Udoras, Obdoras, Kondijas, Sibīrijas un citu zemju valdnieka un lielkņaza sūtņi Dmitrijs Jeļeckis, Romāns Olferjevs, Ņikita Vereščagins, Zaharijs Svijazevs, tikāmies ar dižā valdnieka Stefana, poļu karaļa, lietuviešu, krievu, prūšu, žemaišu, mazoviešu lielkņaza, transilvāniešu un citu kņaza sūtņiem, lai vienotos par mieru, bet pāvesta Gregorija XIII sūtnis atsūtīja savu cilvēku Andreju Apolonski, lai mūsu lielkņazs nosūtītu sūtņus uz kādu tikšanās vietu ar karaļa Stefana sūtņiem miera slēgšanai.

Tādēļ mēs, cara un lielkņaza pārstāvji, saņēmām pavēli doties uz Jamu Zapoļsku starp Porhovu un Zavoločji uz Veļikije Luku ceļa un kopā ar karaļa Stefana sūtņiem Janušu Zbaražski, Albertu Radvilu, Mihaelu Haraburdu noslēdzām līgumu uz 10 gadiem no 7090. līdz 7100. gada Ziemassvētkiem un mūsu dižais valdnieks, cars un lielkņazs pavēlēja atdot karalim Livonijas zemē šādas pilsētas: Кокенхаузен, Скровно, Линневард, Круцборг, Борзун, Чествин, Трикат, Ровно, Володимерец, Алист, Говию, Лаудун, Салац, Дерпт, Новгородок Ливонский, Керепеть, Муков, Рандек, Ринхольм, Конгот, Каулец, Карслав, Лаис, Тарваз, Полчев, Пайду (Белый Камень), Вельян, Пернов старый, Пернов новый ar visu aprīkojumu un šo cietokšņu pagastiem. Bez tam karalim tiek nodota Veļiža ar vecajām robežām...

Mūsu dižajam valdniekam, caram un lielkņazam tiek nodotas tās pilsētas, kuras karalis Stefans paņēmis no diža valdnieka valdījumiem: Veļikije Luki, Ņeveļa, Zavoločje (Заволочье), Rževa, Holma un bez tā arī Pleskavas "piepilsētas" (palīgcietokšņus): Voroņeču (Воронеч), Veļju (Велью), Ostrovu (Остров), Krasnoje (Красное) un piepilsētas, kuras viņš gatavojās iekarot: Vrevu (Врев), Dubkovu (Дубков), Viborecu (Выборец), Višegradu (Вышеград), Izborsku (Изборск), Opočku (Опочку), Gdovu (Гдов), Ķēves pilskalnu (Кобылье городище) un Sebežu (Себеж) ar visu aprīkojumu un šo cietokšņu pagastiem.

Cilvēki, ieroči, munīcija ir jāizved no Livonijas pilsētām: Дерпт, Новгородк, Пайду, Полчев, Тарваз, Перкель, Салач, Пернов, Фелин. Un tad karaļa pārstāvjiem ir jāsagādā zirgi, latvju zemnieki (cum rusticis Lotavis) un vezumi dižā valdnieka ieroču un karamateriālu izvešanai, kā arī jāizved Tērbatas augstāko priesteri (дерптского владыку), ikonas, baznīcas rotājumus, dižciltīgos un visus kalpus, kam jāizved viņu mantas un īpašums, cik tas ir iespējams. Kad savāks latvju zemniekus (rusticos Lotavos) un nodos dižā valdnieka cilvēku rīcībā, tad viņiem septiņu dienu laikā ir jāiekrauj vezumos savas mantas un īpašums. Un tad viņiem ar visu to no pilsētām jādodas uz Pleskavu, bet lietuviešiem (Litvani) un Pleskavas vietvalža cilvēkiem (homines Magni Domini Plescoviam) viņus jāpavada līdz pat Pleskavai. Pilsētas jānodod karaļa sūtītajiem dižciltīgajiem.

No tām Livonijas pilsētām, kuras lielkņazs atdeva karalim (Кокенгаузен, Скровно, Линневард, Круцборг, Борзун, Чествин, Трикат, Ровно, Володимерец, Алист, Говия, Лаудун, Голбин, Речица, Луза, Влеха, Керепеть, Муков, Рандек, Ринкольм, Конгот, Каулец, Карслав) ir jāizved garnizoni, cilvēki, ieroči, viss īpašums un pārtika līdz 4. martam, bet latviešiem (modo cum Lotavis) viņi jāpavada līdz pat Pleskavai. Dižā valdnieka lielgabali, kas atrodas šajās pilsētās, līdz ar lodēm un pulveri ir izvedami no Livonijas pilsētām tajā pašā laikā kopa ar cilvēkiem pēc priekšraksta, ko apstiprināja abu pušu sūtņi, apstiprinot ar sekretāru parakstiem. Tie lielgabali, kurus sagrāba kādā Livonijas pilsētā, ir atstājami pēc priekšraksta, ko apstiprināja abu pušu sūtņi.

Ja tomēr vienā reize visu neizdodas izvest, tad tas jāapzīmogo un zem sardzes jāatstāj. Kad viņi atnāks otro reizi, tad karaļa sūtņiem tas viss jānosūta uz Pleskavu ar latviešu palīdzību un lietuviešu pavadībā. Tādā pašā veidā karaļa karavīri ir izvedami no pilsētām, kuras karalis Stefans atdeva mūsu dižajam valdniekam uz Ozersku (Озерск), bet no Pleskavas piepilsētām uz Vastselīnu. Šo pilsētu lielgabali ir atstājami turpat pēc priekšraksta, bet karaļa Stefana lielgabali ir izvedami līdz ar karavīriem.

Tāpat no Livonijas pilsētām ir izvedami dižā valdnieka, cara un lielkņaza karavīri, garīdznieki ar ikonām, popi ar visiem baznīcu rotājumiem, vaivadi, bajāri, strēļi, kazaki un visi pārējie. Ceļā viņiem, ieročiem un valsts kasei nedrīkst nodarīt pāri ne lietuviešu karavīri, ne latvji vai vācieši (per Lotavos vel Germanos), bet gan tie ir jāpavada tādā veidā, lai nebūtu slepkavību, laupīšanu vai jebkādas vardarbības. Pēc nokļūšanas Pleskavā latvieši un jebkuri karaļa ļaudis ir jāsūta atpakaļ, ceļa viņiem nerīkojot uzbrukumus.

Pēc sūtņu lēmuma abām pusēm ir jānosūta sūtņi ar pamiera vēstulēm un jābučo krusti tā visa apstiprināšanai.

 
Jamas Zapoļskas sarunu protokols ar Maskavijas apņemšanos neuzbrukt Kurzemei, Līvzemei, Rīgai un Vidzemes cietokšņiem.

Bez tam mūsu dižais valdnieks, cars un lielkņazs Ivans Vasiļjevičs nedrīkst sākt karus, likt šķēršļus vai apvainojumus Kurzemes zemei, nedz arī Livonijas zemes pilsnovadiem (arces in terra Livoniae) — Rīgas pilij un pilsētai (arcem Rigam maiorem,& arcem Rigam minorem), Dolei (arcem Dalenum), Salaspilij (arcem Kircholmum), Koknesei (arcem Kokenhausen), Aizkrauklei (arcem Skrowno), Lielvārdei (arcem Linnewardum), Krustpilij (arcem Krutzborcum), Ikšķilei (arcem Iskilum), Ropažiem (arcem Radoholsium), Daugavgrīvai (arcem Dunemundam), Vainižiem (arcem Ivesum), trīs pilīm Krimuldā, Turaidā un Siguldā (tres arces Kremonum, item Iuraniam, Ireidenum, Zigvoldum), Suntažiem (arcem Sonselum), Nītaurei (arcem Nitovam), Zaubai (arcem Iurenborcum), Nabei (arcem Narbium), Rozbeķiem (arcem Rosenbecum), Augstrozei (arcem Rosenum), Limbažiem (arcem Lemsinum), Mujāniem (arcem Moianum), Mālpilij (arcem Litoperum(?)), Cēsīm (arcem Kesiam), Ērgļiem (arcem Orliam), Dinaburgai (arcem Niewhenam), Piebalgai (arcem Pebalgum), Skujenei (arcem Skuinam), Dzērbenei (arcem Zerbenum), Smiltenei (arcem Smiltinum), Bērzaunei (arcem Borzunum), Cesvainei (arcem Czestvinum), Trikātai (arcem Tricatum), Raunai (arcem Rowny), Ļaudonai (Horodisczum, Laudunum), Gulbenei (Horodisczum, Holbinam), Rēzeknei (arcem Rezicam), Ludzai (arcem Luzum), Viļakai (arcem Vlechum), Valmierai (arcem Volodimericium), Ilcenei (arcem Ilisenum), Lugažiem (arcem Pletenberckum(?)), Alūksnei (arcem Alystum), Vigalai (arcem Vekelum), Vastselīnai (arcem Novogrodecam Livonicam), Kirumpejai (arcem Kerepecium), Gaujienai (arcem Goviam), Zommerpālei (Kurslovium), Tērbatai (arcem Iurienum), Falkenai (Mukouum), Randenei (Randekum), Ringei (Rynholum), Kongutai (Conhotum), Kavildai (Caulecium), Laisai (Laisium), Borkholmai (Borcholmum), Augšpālei (Polczeviam), Paidei (Paidam), Vīlandei (Vilianum), Tarvastai (Iarvasum) un Pērnavai (Pernavam antiquam, & novam).

Visām pilsnovadu robežām ir jāsaglabājas tāpat, kā kopš seniem laikiem. [..]

Mēs, abu valdnieku sūtņi, noslēdzām mieru, uzrakstījām pamiera līgumus (перемирные грамоты), piekarinājām tām savus zīmogus, apmainījāmies ar līgumiem un nostiprinājām to ar krusta bučošanu pāvesta Gregorija XIII sūtņa Antonija Posevina klātbūtnē.[5]

Uzrakstīts Jamzapoļskā 7090. gada janvāra mēnesī.

Sekas labot šo sadaļu

Polijas-Lietuvas kopvalsts karaspēks izbeidza Pleskavas aplenkumu un pārtrauca karu ar Krieviju. Pamiers tika pagarināts līdz 1600. gadam sarunās ar caru Borisu Godunovu. Pamieru pārtrauca 1605. gadā, kad Polijas-Lietuvas karaspēks iekaroja Maskavu.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. E. Dunsdorfs, A. Spekke. Latvijas vēsture 1500-1600. Daugava, 1964. - 169 lpp.
  2. CAMPANA, Giovanni Paolo di Domenico Caccamo - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 17 (1974) (itāliski)
  3. Moscovia Antonijs Posevino, 1586
  4. Антонио Поссевино: Протоколы Ям-Запольского перемирия (fragmenti krieviski)
  5. Антонио Поссевино. Московия. Протоколы Ям-Запольского перемирия (krieviski)