Jamas Zapoļskas miera līgums

Jamas Zapoļskas miera līgums (poļu: Rozejm w Jamie Zapolskim) vai Jamzapoļskas miera līgums (krievu: Ям-Запольский мир), arī Jamzapoļes (Zapoļes) miers[1] bija starpvalstu līgums, kuru Livonijas kara (1558—1583) beigās apmēram 80 km uz dienvidaustrumiem no Pleskavas sādžā Kiverova Gora (Киверова Гора) 1582. gada 15. janvārī parakstīja Krievijas cara un Polijas-Lietuvas kopvalsts valdnieka pārstāvji.

Krievijas cara Ivana IV sūtņi pie Pleskavas lūdz mieru Stefanam Batorijam. Centrā sarunu vidutājs pāvesta legāts Antonio Posevino (Jana Matejko glezna, 1872)
Ar oranžu krāsu iezīmētas Krievijas ieņemtās zemes, no kurām tā atteicās pēc Jamzapoļskas miera līguma

Krievija atsacījās no kara laikā okupētās agrākās Livonijas konfederācijas (Latvijas un Igaunijas) austrumu daļas un to pārņēma Polijas-Lietuvas kopvalsts.

SarunasLabot

Ilgstošā Pleskavas aplenkuma laikā Maskavas lielkņazs un Krievijas cars Ivans IV pieņēma lēmumu sākt pamiera sarunas ar Polijas un Lietuvas valdnieku Stefanu Batoriju. Par sarunu vietu tika nozīmēta Jamas Zapoļnajas sādža (19. gs. nosaukta par Jamu Zapoļskaju) pie Pleskavas, bet tā kā sādža bija nodegusi, tad sarunas pārcēla uz Kiverovas Goras sādžu. Sarunas ar Romas pāvesta legāta Antonio Posevino starpniecību veda Maskavas lielkņaza pārstāvji vojevoda Dmitrijs Jeļeckis (Елецкий), vojevoda Romāns Olferjevs (Олферьев) un Polijas-Lietuvas kopvalsts valdnieka pārstāvji vaivads Janušs Zbaraskis (Zbaraski) un lietuviešu kņazs Alberts Radvils.

Sarunas sākās 1581. gada 13. decembrī. Sarunu trešajā dienā Polijas karaļa pārstāvji sarunu vidutājam Posevino iesniedza sūdzību, ka maskavieši velk laiku, lai izvairītos no visas Livonijas atdošanas un turklāt pieprasīja, lai Maskavijas lielkņazs atsakās no tiesībām uz Livoniju un pārtrauc lietot Livonijas zemju valdnieka titulu (государь отчинные земли Лифлянтскiе) un pamiera noteikumos pieminētu Zviedrijas karaļa ieņemto Livonijas daļu. Ivans IV saviem pārstāvjiem sākumā bija atļāvis atdot Polijas karalim vienīgi sešus cietokšņus - Pērnavas (Пернов), Paides (Пайду), Zomerpāles (Карславу), Porhovu (Порхов) un cietokšņus, kas saukti par Корстин un Гунтец, bet karaļa sūtņi pasludināja, ka nepiekritīs, ka neatdod arī visus pārējos Livonijas cietokšņus.

20. decembrī karaļa sūtņi deva "vienīgo un pēdējo" priekšlikumu - ja Maskavijas lielkņazs atteiksies no visas Livonijas, viņi apsolīja tam atdot vienu no četriem cietokšņiem, ko karalis bija ieņēmis pēdējo divu gadu laikā vai arī atdos viņam Sebežu, kas atrodas netālu no Polockas. Maskavieši atteicās no pretenzijām uz Sebežu, jo cietoksnim neesot sakara ar Livoniju un arī piedāvāja atdot vienu cietoksni, ko sauc par Laisu. Poļu karaļa sūtņi paziņoja, ka tas atrodas zviedru karaļa rokās un atstāja pārrunu telpu.

1582. gada 2. janvārī Polijas karaļa pārstāvji sāka vilcināt sarunas un prasīja no maskaviešiem visu viņu ieņemto Livonijas cietokšņu uzskaitījumu, ko arī tūlīt saņēma (Ленвардт, Скроена, Астерадт, Кокенгауз, Круцборг, Борзун, Кудун, Чествин, Луза, Режица, Влека, Володимерец, Ровной, Горойя, Трикат, Алист, Перколь, Салач, Новгородок Ливонский, Керепеть, Дерпт, Муков, Рандек, Ринхоль, Конхоль, Каулетц, Курслов, Лаис, Тарваз, Полчев, Пайда, Вильян, оба Пернова). Tad viņi prasīja zviedru ieņemto cietokšņu uzskaitījumu, ko arī saņēma (Нарва, Сыренск, Адесум, Толщабора, Ракобож, Колывань, Пайдка, Коловер, Лиховер, Апсаль, Вихолумыза). Visbeidzot viņi paziņoja, ka tas viss ir pārrunājams ar kņazu Albertu Radvilu un pārtrauca sanāksmi.

10. janvārī, kad jau šķita, ka vienošanās jau ir panākta, maskavieši pēkšņi uzstāja pievienot līgumam, ka Maskavijas lielkņazs nodod Polijas karalim ne tikai ieņemtos Livonijas cietokšņus, bet arī neieņemto Rīgas pilsētu un visu Kurzemi, pār kuru tas nekad nebija valdījis. Legāts Posevino kategoriski pret to iebilda un krievi bija spiesti piekāpties.[2]

Beidzot 1582. gada 15. janvārī līguma teksts bija sastādīts un to parakstīja.

Līguma satursLabot

Viņa karaliskās augstības karaspēks pēc Pleskavas aplenkuma beigšanas ir jāizved no Maskavas lielkņaza valdījumiem. Nedrīkst pieļaut ugunsgrēkus un lauku nopostīšanu. Pamieru noslēdz uz desmit gadiem. Pilsētas, kas iekarotas pagājušajā gadā - Veļikije Luki, Ņeveļa, Zavoločje (Заволочье), Holma un citas, tāpat kā šajā gadā ieņemtās - Voroņeča (Воронеч), Veļja (Велья), Ostrova (Остров), Krasnijgorodoka (Красный Городок) un citas Pleskavai piederīgās pilsētas kopā ar ieročiem un munīciju jāatdod Maskavas lielkņazam.

Kā atlīdzību par to Maskavas lielkņazs atsakās no visām iekarotajām Livonijas pilsētām un valdījumiem, lai kur tie būtu, kopā ar tur iegūtajiem karamateriāliem un ieročiem. Viņš nedrīkst prasīt atpakaļ karā zaudētas pilsētas - Veļižu, Usvjatu, Ozerišči (Озерище), Sokolu, un pilsētas, kas pieder Polockai.

No maskaviešu iekarotās daļas nekavējoties ir pirmajā kārtā jāatdod Tērbata, Vīlande, Pērnava un Vastselīna ... vēlākais, līdz 4. martam jāatdod pārējās pilis (Кокенгаузен, Круцборг, Ланден, Розитен, Лазен, Фестен, Сессвеген, Шванцбург, Мариенгаузен, Рунцборг, Адсель, Трикат, Мариенбург, Волнур, Перкель, Салес, Старый Пернов, Андер, Фиккель, Маргема, Кукенгайм, Леаль, Лоде, Апсель, Санкта Бригитта, Фегссевер, Лиель, Борхольм, Нейшлосс, Фалькоффен, Белый Камень, Нарев, Талкинав, Форбет, Керемпе, Ольденторн, Нейгауз, Одемпе, Зоммерпаль, Кавелихт, Ульцен, Кунцтет, Ранден, Ринген, Оберполен, Лаис, Тервесс, Ленварт, Ассерат).

Kas attiecas uz Narvu un citām zviedru karaļa ieņemtajām pilsētām, poļu karaļa sūtņi paziņoja, ka viņa augstība, neraugoties uz pamieru, iestāsies par savām tiesībām.

Līdz augstākminētajam 4. martam viss, kas pieder poļu karalim un maskaviešu lielkņazam, ir izvedams no nododamajām pilsētām. Ja kaut kas laika trūkuma dēļ netiks izvests, tas ir jāsargā līdz izvešanai. Sargiem un vezumniekiem ir jāatrodas drošībā. Cilvēku, ieroču un pārējā nodošanas laikā nedrīkst lietot vardarbību un viltību. Poļu karaļa pārstāvjiem jāierodas zvēresta nodošanai Maskavijā līdz 10. jūnijam, bet maskaviešiem Polijā līdz 15. augustam.

Polijas karaļa pārstāvju paziņojumsLabot

Polijas karaļa pārstāvji prasīja, lai viņu valdniekam tiktu nodotas visas zviedru karaļa ieņemtās pilsētas, tas ir: Ругодив, Сыренск, Адос, Толщабора, Ракобож, Колывань, Пайсу, Колывир, Ликоверж, Абслум, Вихолумыза, un uzstāja, lai Maskavas lielkņaza pārstāvji par to paziņotu. Maskavas lielkņaza pārstāvji atbildēja, ka viņiem nav neka tāda, ko viņi atdeva un lielkņazs pār šīm pilsētām nevalda.

Maskavas lielkņaza pārstāvju pamiera deklarācijaLabot

Mēs, visas Krievzemes valdnieka, Vladimiras, Maskavas, Novgorodas cara un lielkņaza, Kazaņas un Astrahaņas cara, Pleskavas kunga un Smoļenskas, Tveras, Jugras, Permas, Vjatkas, Bulgārijas u.c. valstu lielkņaza, Novgorodas, Ņižņijnovgorodas, Čerņigovas, Rjazaņas, Polockas, Rostovas, Jaroslavļas, Belozerskas, Livonijas, Udoras, Obdoras, Kondijas, Sibīrijas un citu zemju valdnieka un lielkņaza sūtņi Dmitrijs Jeļeckis, Romāns Olferjevs, Ņikita Vereščagins, Zaharijs Svijazevs, tikāmies ar dižā valdnieka Stefana, poļu karaļa, lietuviešu, krievu, prūšu, žemaišu, mazoviešu lielkņaza, transilvāniešu un citu kņaza sūtņiem, lai vienotos par mieru, bet pāvesta Gregorija XIII sūtnis atsūtīja savu cilvēku Andreju Apolonski, lai mūsu lielkņazs nosūtītu sūtņus uz kādu tikšanās vietu ar karaļa Stefana sūtņiem miera slēgšanai.

Tādēļ mēs, cara un lielkņaza pārstāvji, saņēmām pavēli doties uz Jamu Zapoļsku starp Porhovu un Zavoločji uz Veļikije Luku ceļa un kopā ar karaļa Stefana sūtņiem Janušu Zbaražski, Albertu Radvilu, Mihailu Garaburdu noslēdzām līgumu uz 10 gadiem no 7090. līdz 7100. gada Ziemassvētkiem un mūsu dižais valdnieks, cars un lielkņazs pavēlēja atdot karalim Livonijas zemē šādas pilsētas: Кокенхаузен, Скровно, Линневард, Круцборг, Борзун, Чествин, Трикат, Ровно, Володимерец, Алист, Говию, Лаудун, Салац, Дерпт, Новгородок Ливонский, Керепеть, Муков, Рандек, Ринхольм, Конгот, Каулец, Карслав, Лаис, Тарваз, Полчев, Пайду (Белый Камень), Вельян, Пернов старый, Пернов новый ar visu aprīkojumu un šo cietokšņu pagastiem. Bez tam karalim tiek nodota Veļiža ar vecajām robežām...

Mūsu dižajam valdniekam, caram un lielkņazam tiek nodotas tās pilsētas, kuras karalis Stefans paņēmis no diža valdnieka valdījumiem: Veļikije Luki, Ņeveļa, Zavoločje (Заволочье), Rževa, Holma un bez tā arī Pleskavas "piepilsētas" (palīgcietokšņus): Voroņeču (Воронеч), Veļju (Велью), Ostrovu (Остров), Krasnoje (Красное) un piepilsētas, kuras viņš gatavojās iekarot: Vrevu (Врев), Dubkovu (Дубков), Viborecu (Выборец), Višegradu (Вышеград), Izborsku (Изборск), Opočku (Опочку), Gdovu (Гдов), Ķēves pilskalnu (Кобылье городище) un Sebežu (Себеж) ar visu aprīkojumu un šo cietokšņu pagastiem.

Cilvēki, ieroči, munīcija ir jāizved no Livonijas pilsētām: Дерпт, Новгородк, Пайду, Полчев, Тарваз, Перкель, Салач, Пернов, Фелин. Un tad karaļa pārstāvjiem ir jāsagādā zirgi, latviešu zemnieki un vezumi dižā valdnieka ieroču un karamateriālu izvešanai, kā arī jāizved Tērbatas augstāko priesteri (дерптского владыку), ikonas, baznīcas rotājumus, dižciltīgos un visus kalpus, kam jāizved viņu mantas un īpašums, cik tas ir iespējams. Kad savāks latviešu zemniekus un nodos dižā valdnieka cilvēku rīcībā, tad viņiem septiņu dienu laikā ir jāiekrauj vezumos savas mantas un īpašums. Un tad viņiem ar visu to no pilsētām jādodas uz Pleskavu, bet lietuviešu cilvēkiem viņus jāpavada līdz par Pleskavai. Pilsētas jānodod karaļa sūtītajiem dižciltīgajiem.

No tām Livonijas pilsētām, kuras lielkņazs atdeva karalim (Кокенгаузен, Скровно, Линневард, Круцборг, Борзун, Чествин, Трикат, Ровно, Володимерец, Алист, Говия, Лаудун, Голбин, Речица, Луза, Влеха, Керепеть, Муков, Рандек, Ринкольм, Конгот, Каулец, Карслав) ir jāizved garnizoni, cilvēki, ieroči, viss īpašums un pārtika līdz 4. martam, bet latviešiem viņi jāpavada līdz pat Pleskavai. Dižā valdnieka lielgabali, kas atrodas šajās pilsētās, līdz ar lodēm un pulveri ir izvedami no Livonijas pilsētām tajā pašā laikā kopa ar cilvēkiem pēc priekšraksta, ko apstiprināja abu pušu sūtņi, apstiprinot ar sekretāru parakstiem. Tie lielgabali, kurus sagrāba kādā Livonijas pilsētā, ir atstājami pēc priekšraksta, ko apstiprināja abu pušu sūtņi.

Ja tomēr vienā reize visu neizdodas izvest, tad tas jāapzīmogo un zem sardzes jāatstāj. Kad viņi atnāks otro reizi, tad karaļa sūtņiem tas viss jānosūta uz Pleskavu ar latviešu palīdzību un lietuviešu pavadībā. Tādā pašā veidā karaļa karavīri ir izvedami no pilsētām, kuras karalis Stefans atdeva mūsu dižajam valdniekam uz Ozersku (Озерск), bet no Pleskavas piepilsētām uz Vastselīnu. Šo pilsētu lielgabali ir atstājami turpat pēc priekšraksta, bet karaļa Stefana lielgabali ir izvedami līdz ar karavīriem.

Tāpat no Livonijas pilsētām ir izvedami dižā valdnieka, cara un lielkņaza karavīri, garīdznieki ar ikonām, popi ar visiem baznīcu rotājumiem, vaivadi, bajāri, strēļi, kazaki un visi pārējie. Ceļā viņiem, ieročiem un valsts kasei nedrīkst nodarīt pāri ne lietuviešu karavīri, ne latvieši vai vācieši, bet gan tie ir jāpavada tādā veidā, lai nebūtu slepkavību, laupīšanu vai jebkādas vardarbības. Pēc nokļūšanas Pleskavā latvieši un jebkuri karaļa ļaudis ir jāsūta atpakaļ, ceļa viņiem nerīkojot uzbrukumus.

Pēc sūtņu lēmuma abām pusēm ir jānosūta sūtņi ar pamiera vēstulēm un jābučo krusti tā visa apstiprināšanai.

Bez tam mūsu dižais valdnieks, cars un lielkņazs Ivans Vasiļjevičs nedrīkst sākt karus, likt šķēršļus vai apvainojumus Kurzemes zemei, bet arī Livonijas zemei - pret lielo un mazo Rīgas pilsētu, pret tālāk nosauktajam pilīm (Дален, Кирхгольм, Кокенгаузен, Скровно, Линневард, Круцборг, Иксекюль, Радогощь, Дюнемюнде, Ивез, Кремон, Турам, Трейден, Сигулда, Сонсель, Нитов, Юренборг, Нарбея, Розенбек, Розен, Лемзин, Мояна, Литопер, Кесь, Эрл, Невгин, Пебалга, Шкуин, Зербен, Смилтен, Борзун, Чествин, Трикат, Ровно, Левдун, Гольбин, Режица, Луза, Улех, Володимерец, Илисен, Плетенберг, Алист, Фекель, Новгородок Ливонский, Керепеть, Говия, Курслов, Юрьев, Муков, Рандек, Ринхоль, Конгот, Каулец, Лаис, Борхольм, Полчев, Пайда, Вильян, Тарваз, Пернов старый, Пернов новый)

Visam cietokšņu robežām ir jāsaglabājas tāpat, kā kopš seniem laikiem. [..]

Mēs, abu valdnieku sūtņi, noslēdzām mieru, uzrakstījām pamiera līgumus (перемирные грамоты), piekarinājām tām savus zīmogus, apmainījāmies ar līgumiem un nostiprinājām to ar krusta bučošanu pāvesta Gregorija XIII sūtņa Antonija Posevina klātbūtnē.[3]

Uzrakstīts Jamzapoļskā 7090. gada janvāra mēnesī.

SekasLabot

Polijas-Lietuvas kopvalsts karaspēks izbeidza Pleskavas aplenkumu un pārtrauca karu ar Krieviju. Pamiers tika pagarināts līdz 1600. gadam sarunās ar caru Borisu Godunovu. Pamieru pārtrauca 1605. gadā, kad Polijas-Lietuvas karaspēks iekaroja Maskavu.

AtsaucesLabot