Terbijs

ķīmiskais elements

Terbijs ir ķīmiskais elements ar simbolu Tb un atomskaitli 65. Tas ir sudrabbalts, mīksts metāls. To iegūst no polimetāliskajām rūdām, tāpat kā citus lantanīdus. Terbija savienojumus lieto par leģējošo piemaisījumu pusvadītāju ierīcēm un par zaļo luminoforu kineskopos un gāzizlādes lampās. Savienojumos terbijam var būt oksidēšanas pakāpes +3 un +4.

Terbijs
65

2
8
27
18
8
2
Tb

158,92535 g/mol

[Xe]4f96s2
    
Terbija paraugi
Oksidēšanas pakāpes +4, +3
Elektronegativitāte 1,2
Blīvums 8230 kg/m3
Kušanas temperatūra 1629 K (1356 °C)
Viršanas temperatūra 3503 K (3230 °C)

Ārējās saites labot šo sadaļu