Erbijs

ķīmiskais elements

Erbijs ir ķīmiskais elements ar simbolu Er un atomskaitli 68. Tas ir mīksts, plastisks metāls. Tāpat kā pārējos lantanīdus, to iegūst no polimetālu rūdām. Erbija oksīdu lieto par rozā krāsu stikla un keramikas glazūru krāsošanai. Erbiju lieto arī sakausējumiem ar vanādiju un erbija savienojumus lieto optiskajiem pastiprinātājiem. Savienojumos erbijam parasti ir oksidēšanas pakāpe +3.

Erbijs
68

2
8
30
18
8
2
Er

167,259 g/mol

[Xe]4f126s2
    
Erbija paraugi
Oksidēšanas pakāpes +3
Elektronegativitāte 1,24
Blīvums 9066 kg/m3
Kušanas temperatūra 1802 K (1529 °C)
Viršanas temperatūra 3141 K (2868 °C)

Ārējās saites labot šo sadaļu