Livonijas pilsoņu karš bija bruņotu sadursmju un diplomātisku strīdu sērija starp galvenokārt Rīgas arhibīskapiem, Rīgas rāti un Teitoņu ordeņa Livonijas landmestriem laikā no 1297. gada līdz 1330. gadam. Rīgu un arhibīskapus parasti atbalstīja Tērbatas bīskapi un Sāmsalas-Vīkas bīskapi. Tā kā arhibīskapa un citu bīskapu karaspēki nevarēja līdzvērtīgi karot pret Livonijā un Prūsijā bāzētajiem Ordeņa spēkiem, galveno kara smagumu iznesa Rīga un tās sabiedrotā Lietuvas dižkunigaitija.

Livonijas pilsoņu karš (1297-1330)
Datums1297. - 1330.
Vieta
Iznākums Rīgas arhibīskapu ietekmes mazināšanās Rīgā, kas kļūst par Ordenim pakļautu pilsētu
Karotāji
Vācu ordenis,
tā atzars Livonijas ordenis
Rīga, Rīgas arhibīskapija, Tērbatas bīskapija un Sāmsalas-Vīkas bīskapija,
Lietuvas dižkunigaitija
Komandieri un līderi
Livonijas ordeņa mestri Heinrihs fon Dinkelāge, Brūno†, Gotfrīds fon Roge, Gerhards fon Jorke, Konrāds Ketelhods, Reimārs Hāne, Eberhards fon Monheims Arhibīskaps Johans III, Frīdrihs fon Pernšteins,
Vītenis, Ģedimins
Zaudējumi
nezināms skaits nezināms skaits

Politiskās pārmaiņas atspoguļojās arī Rīgas ģerbonī. Pilsētas ģerbonī un zīmogos, sākot ar 1332. gadu vairs nav arhibīskapa krusta spieķa. Pār garīgo varu (sakrustotām atslēgām) dominē Ordeņa krusts, bet atvērtajos vārtos — lauvas galva simbolizē rīdzinieku varonību.

Bruņotais konflikts regulāri uzliesmoja arī vēlākajos gados un ir skaidrojams ar Rīgas arhibīskapu un Ordeņa vēlmi būt galvenajiem noteicējiem Rīgā un visā Livonijā. Šis konflikts turpinājās līdz pat Koadjutoru karam, Livonijas karam un Livonijas sadalīšanai.

Priekšvēsture labot šo sadaļu

Vācu ordeni neapmierināja Livonijas zemju lēņtiesiskā un baznīcas atkarība no Rīgas arhibīskapa, kam garīgās dzīves jautājumos pakļāvās arī Kurzemes bīskapi un iekarotās Prūsijas četri bīskapi. Pirmās ordeņa sadursmes ar Rīgas bīskapu notika jau 13. gadsimta vidū par novadu Burtnieku ezera rietumu krastā. Teitoņu ordenim tikmēr izdevās pakļaut savai varai Prūsijas bīskapus un vēlāk arī Kurzemes bīskapus. 1269. gadā ordeņbrāļi arestēja Rīgas arhibīskapu Albertu II un Rīgas domprāvestu Johanu II un turēja tos ieslodzījumā, līdz viņi atzina Ordeņa virsvaru.

Ordenim draudzīgais Rīgas arhibīskaps Johans I Rīgas franciskāņu klosterī 1279. gadā veda sarunas ar zemgaļu ķēniņa Nameiša pārstāvjiem, kas tajā laikā karoja ar Livonijas ordeni. Tāpat Rīgas arhibīskaps Johans II 1289. gadā veda sarunas ar zemgaļu pārstāvjiem par viņu padošanās noteikumiem.[nepieciešama atsauce]

Rīgas patstāvības veidošanās labot šo sadaļu

 
Rīgas pilsētas karogs 13. gs. otrajā pusē

13. gadsimtā, papildus Ordenim un bīskapiem ar saviem vasaļiem un nevācu zemniekiem, Livonijas pilsētās veidojās pilsētnieku kārta. Par īstām pilsētām šajā laikā var saukt dāņu Tallinu, bīskapa rezidenci Tērbatu un Rīgu, kurā atradās arhibīskapa un Livonijas landmestra rezidences. Pilsētiņas arī veidojās pie Ordeņa cietokšņiem Pērnavā un Cēsīs, kā arī pie Hāpsalas Doma.[1]

Pilsētas pirmos pastāvēšanas gadus Rīga piederēja bīskapam Albertam, kā galvenajam šejienes feodālajam virskungam. 1225.-26. gados risinot bīskapa, Zobenbrāļu ordeņa un rīdzinieku strīdus, pāvesta legāts Modenas Viljams, pilsētniekiem piešķīra tiesības iecelt tiesnesi (fogtu), tiesības pašiem tiesāt pilsētniekus par noziegumiem, kas pastrādāti pilsētas teritorijās, kā arī noteica Rīgas patrimoniālā apgabala robežas.[2]

Rīgas arhibīskapa rokās bija ne tikai garīgā vara pār bīskapiem un Ordeni, bet arī nocietinātu piļu un cietokšņu virkne arhibīskapijas zemēs – Turaidas pils, Lielvārdes pils, Ikšķiles pils, Raunas pils, Salaspils pils, Doles pils, Kokneses pils, Cesvaines pils, Lubānas pils un citur.[3]

1225. gada 1. decembrī imperators Frīdrihs II bīskapam Albertam piešķīra tiesības Rīgai dot Gotlandes (Visbijas) pilsētas tiesības. Ap šo laiku izveidojas arī Rīgas rāte, kas pirmo reizi rakstos pieminēta 1226. gada 18. aprīlī. Kā pilntiesīgi pilsētnieki, rātes darbā piedalījās arī divi pārstāvji no Zobenbrāļu ordeņa. Sākotnēji ordeņa mestrs bija pilsētas militārais komandieris un pilsētniekiem kara laikā bija jāpakļaujas viņa pavēlēm, taču vēlāk šo funkciju pārņem pilsētas rāte.[4]

1234. gadā bīskaps Nikolajs savu rezidenci pārceļ ārpus pilsētas mūriem, pie Daugavas. 1256. gadā Rīgas arhibīskaps Alberts II atteicās no bīskapa tiesībām apstiprināt pilsētas tiesas tiesnesi, bet 1257. gada 15. maijā pāvests Aleksandrs IV paziņoja, ka pilsēta tiek atbrīvota no desmitās tiesas maksāšanas baznīcai.[5]

Nesaskaņas starp garīgo un militāro varu spēcīgi izlauzās pirmā Rīgas arhibīskapa Alberta II varas laikā. Kad pāvests centās ierobežot bīskapu pasākto Ordeņa brāļu izslēgšanu no baznīcas, sākas Ordeņa labā strādājošo dzirnavnieku un maizes cepēju ekskomunikācijas.

Arhibīskapu Albertu II īslaicīgi nolaupījušais landmestrs Oto fon Luterbergs 1270. gadā krīt kaujā. Arhibīskapa attiecības ar jauno landmestru Valteru fon Nortekenu bija mierīgas, un pēc Zemgales centrālās daļas iekarošanas, arhibīskaps un landmestrs vienojas par to, kā abu starpā tiks sadalīti ienākumi no pakļautajiem zemgaļiem. Landmestrs Valters šajā laikā vēl sauc arhibīskapu par cienīto tēvu un kungu. Šī ir pēdējā reize, kad kāds Ordeņa landmestrs tā dara.[6]

1273. gadā landmestrs Valters fon Nortekens apsola, ka Ordeņa būvētie nocietinājumi neapdraudēs un netraucēs Rīgas pilsētu un tās tirgoņu darbu.

1274. gada 23 novembrī Ordenis no imperatora troņa pretendenta Rūdolfa I Hābsburga saņem svarīgu privilēģiju – kontrolēt tiesas Rīgā, taču tā reāli netiek izmantota un paturēta slepenībā.[7]

1282. gada 8. septembrī Rīga pievienojas Hanzas savienībai ar Lībeku priekšgalā. Tieši uz Lībeku rīdzinieki vēlāk sūta ziņojumus par bruņota konflikta sākumu 1297. gadā, kā arī lūdz palīdzību.

Konflikts atsākas pēc 1295. gada, kad amatā stājas jaunais arhibīskaps Šverīnes grāfs Johans III.

Rīgas tirgoņi arī sūdzējās par to, ka Ordenis traucē viņu tirdzniecībai ar Lietuvu, patvaļīgi pieprasa muitas maksas uz ceļiem, pats nodarbojas ar dažādu dārzeņu tirdzniecību. Ordeņa nodarbošanās ar dārzeņu un lauksaimniecības produktu tirdzniecību Livonijā nebija nekas neparasts, jo tas Eiropā aktīvi tirgojās arī ar Prūsijā audzētajiem lauksaimniecības produktiem.

Kara sākums, 1297. - 1299. labot šo sadaļu

Arhibīskaps Johans III fon Šverīns medību laikā 1297. gadā salauza stilba kaulu un devās uz Flandriju ārstēties. Uz savas prombūtnes laiku arhibīskapijas pārvaldi viņš atstāja landmestram Bruno, bet Rīgas kontrolēji fogtam un pilsētas rātei.[8]

Šajā laikā izceļas konflikts, kas pāraug karā. Lai pasargātu pilsētas mūri no Daugavas ledus iešanas un plūdu radītajiem bojājumiem, 1297. gada pavasarī Rīgas pilsēta Rīdzenes upē sāka celt aizsargdambi un ērtākai būvmateriālu piegādei uzcēla paceļamo tiltu, lai tas netraucētu kuģu satiksmei. Ordeņa kareivji tiltu tomēr uzskatīja par traucēkli un mēģināja to sagraut. Rātskungu vēršanās ar sūdzību pie Ordeņa vicemestra izvērsās strīdā, vicemestram paziņojot, ka tas atceļ visas Rīgas tiesības un privilēģijas, kas rīdziniekiem bija piešķirtas Ordeņa zemēs, kā arī konfiscē visas rīdzinieku kravas un preces, kas atrodas Ordeņa teritorijā un Rīgā, līdz brīdim, kad traucējošais tiltiņš tiks nojaukts.

Lai konfliktu nomierinātu, tika panākta vienošanās par pamieru līdz 15. jūnijam. Ordenis šo laiku izmanto, lai savu garnizonu Sv. Jurģa pilī (Jürgenshof, kas tolaik atradās pie tagadējās Svētā Jura baznīcas) garnizonu palielinātu līdz 500 kareivjiem, celtu jaunus nocietinājumus, un sagādātu akmeņus un kokmateriālus, tā demonstrējot savu gatavošanos karadarbībai.[9]

Izceļoties sadursmēm, rīdziniekiem izdodas Sv.Jurģa sētu ieņemt. Cīņu laikā izceļas ugunsgrēks un 20. jūlijā liela daļa Rīgas nodeg.

Arhibīskaps Johans III šajā laikā atgriežas Rīgā un palīdz noslēgt pamieru līdz 29.septembrim. Viņš arī kļūst par vidutāju Ordeņa un rātes sarunās. Kopā ar Sāmsalas bīskapu Konrādu, un citiem Livonijas garīdzniecības pārstāvjiem, viņš nolemj, ka Rīga drīkstēs atjaunot Ordeņa nojaukto tiltu. Tomēr jaunas dzirnavas un zivju ķeršanas tačus pilsētnieki drīkstēs celt tikai ar baznīcas un Ordeņa atļauju. Konflikta galvenais jautājums – Ordeņa vēlme valdīt Rīgā, vispār netiek pieminēts.[10]

Sv. Miķeļa naktī pilsētnieki aizdedzina Ordeņa zirgu staļļus un iznīcina tā īpašumu pilsētā. 30. septembrī rīdzinieki iebrūk un iznīcina Jurģa sētu un Ordeņa baznīcu. Šeit sagrābtais pils komturs un 60 ordeņbrāļi tiek nogalināti (aprakstos minēts ka daži nosisti, citi pakārti vai tiem nocirstas galvas).[11], [12]

Rīga noslēdz savienību ar Tērbatas un Sāmsalas-Vīkas bīskapiem. Landmestrs Bruno devās karagājienā pret Sāmsalas-Vīkas bīskapu un ieņēma Hāpsalas, Lodes un Leāles pilis.[nepieciešama atsauce]

Ar vairāku Hanzas pilsētu starpniecību tiek noslēgts pamiers līdz 1298. gada 6. janvārim, bet jau 1297. gada decembra beigās Ordenis pamieru lauž. No Rīgas pievārtē esošajām Bertolda dzirnavām Ķengaragā, kas faktiski bija nocietināts atbalsta punkts un Jaunajām dzirnavām (Bukultu pils), Ordeni veic uzbrukumus Rīgai.

Lietuvas iesaistīšanās karadarbībā labot šo sadaļu

Skatīt arī: Lietuvas krusta kari

Tā kā Rīgai bija zudušas cerības uz palīdzību no baznīcas vadības vai citām Hanzas pilsētām, tā uzsāka sarunas ar joprojām pagānisko Lietuvas dižkunigaitiju. 1298. gada marta beigās Rīgas rāte un Rīgas arhibīskaps Johans III noslēdz Rīgas un Lietuvas dižkunigaiša Vīteņa savienību pret Ordeni. Uzvaras gadījumā Vītenim esot apsolītas Livonijas ordenim pakļautās zemes Zemgalē un bijušajā Jersikas valstī (Rēzeknes fogteju un Dinaburgas komtureju).[nepieciešama atsauce]

1298. gadā ordeņa mestrs Bruno ieņem arhibīskapa galvenos cietokšņus Koknesi un Turaidu, kur sagūsta pašu arhibīskapu un iesloga viņu Vīlandes cietoksnī. Lietuvieši un rīdzinieki 9. aprīlī pie Bukultiem smagi sakāva Ordeņa spēkus. Dižkunigaitis Vītenis kopā ar Rīgas karaspēku 1298. gada pavasarī devās karagājienā uz ordeņa galveno pili Vīlandē, tomēr to nesasniedzi apmierinājās ar Karkuses pils nopostīšanu.

Atceļā Vīteņa vadītajam karaspēkam pie Turaidas 1298. gada 1. jūnijā uzbruka landmestra Bruno vadītais karaspēks. Kaujā pie Turaidas Vītenis gūst lielu uzvaru. Te krīt landmestrs Bruno, Vīlandes pils komturs, vairāk nekā 20 ordeņa brāļu un ap 1500 parasto kareivju. Leiši esot zaudējuši apmēram 800 karavīru.

Seko Rīgas uzbrukums Bertolda dzirnavām, kas tika ieņemtas un nopostītas. Vēl neieņemta palika Bukultu pils. 23. jūnijā sākas Bukultu aplenkšana, bet 28. jūnijā šeit ierodas ievērojami Ordeņa papildspēki no Prūsijas, Kēnigsbergas komtura Bertolda vadībā, kas kaujā pie Bukultiem sagrauj aplencēju karaspēku. Te krīt vismaz 400 Rīgas kareivju, tai skaitā pieci rātskungi un daudzi namnieki.[13]

Piecu Hanzas pilsētu (Lībekas, Vismāras, Rostokas, Štrālzundes un Greifsvaldes) sūtņiem izdevās panākt pamiera noslēgšanu.

Rīga jau pirms sakāves pie Bukultiem bija sākusi meklēt palīdzību Dānijā, saņemot solījumu palīdzēt. Tikmēr Ordenis 1304. gada sākumā izveidoja tā saukto Tērbatas savienību, kurai pievienojās Tērbatas un Sāmsalas bīskapi, kā arī Dānija pakļautā Igaunijas hercogiste. Savienības dalībnieki vienojās, ka vērsīsies pret Rīgu, ja tā slēgs jaunas alianses ar lietuviešiem vai ar netālajām Pleskavas un Novgorodas republikām.[14]

Tikmēr rīdzinieki netālu no pilsētas atļāva nodibināt lietuviešu karaspēka nometni ar apmēram 1000 karavīriem, ko dēvēja par "Lietuviešu pili" un lietuvieši turēja savās rokās Daugavas ūdensceļu no Rīgas līdz Dinaburgai, no 1307. gadā līdz pat Polockai. Rutēnijas bīskapija pirms tam atradās lietuviešiem draudzīgā Rīgas arhibīskapa pakļautībā (1290-1307). 1307. gada 2. jūlija kaujā pie Rīgas Livonijas ordenis uzvarēja lietuviešus, kuri zaudēja apmēram 1000 kritušos.

Daugavgrīvas klostera konflikts labot šo sadaļu

Lai kontrolētu Daugavas ūdensceļu, 1305. gada maijā Livonijas ordenis par 4000 markām nopirka Daugavgrīvas klosteri, kuru 1303. gadā bija izpostījuši lietuvieši, un uzbūvēja tur ordeņa

Bruņota konflikta atsākšanās saistās ar strīdu par simts gadus iepriekš dibinātā Daugavgrīvas klostera piederību. Pēc 1263. gadā noslēgtā līguma noteikumiem, Daugavgrīvas klosteris nedrīkstēja pārdot neko no saviem īpašumiem bez Rīgas rātes atļaujas saņemšanas. To ignorējot, Ordenis ar klostera cisterciešu mūkiem veda slepenas sarunas par tā zemju iegādi. 1303. gadā panāktā vienošanās tika publiskota 1305. gadā, Ordenim iegādājoties visas klostera zemes par 4000 markām.[15] Klosteri 1303. gadā bija postījuši leiši, un cisterciešiem nebija līdzekļu tā uzturēšanai un aizsardzībai. Ordenis šeit sāk būvēt jaunu Daugavgrīvas komturejas pili.

Rīgas arhibīskaps, kas skaitījās klostera zemju augstākais īpašnieks, par darījumu nebija informēts un devās pie pāvesta izteikt sūdzību par notikušo. Tā kā Ordenis jau iepriekš ķīlas valdījumā bija ieguvis Rīgas arhibīskapa lēņa Ikšķiles pili, un karā ar arhibīskapu sagrābis Kokneses un Lielvārdes pilis, tas tagad kontrolēja satiksmi pa Rīgas tirdzniecībai tik svarīgo Daugavu, garantējot nebeidzamu Rīgas neapmierinātību, kas atkal aicināja palīgā Lietuvas karaspēku.

Baznīcas loma konflikta risināšanā labot šo sadaļu

1300. gadā arhibīskaps Johans III devās uz Romu, lai iesniegtu apsūdzības rakstu pret Ordeni, taču tur ātri nomira.

Par jauno Rīgas arhibīskapu pāvests ieceļ savu uzticības persnou Takonas Izarnu, kas 1302. gadā ieradās Rīgā un nesekmīgi mēģināja samierināt karojošās puses. Nākamais arhibīskaps Jenss Grands kara dēļ Rīgā vispār neieradās. Šajā laikā konflikta risināšanā atkal iesaistījās Takonas Izarns, kurš apmēram 1,5 gadu bija bijis Rīgas arhibīskaps, bet tobrīd bija Lundas arhibīskaps. Ar viņa 1304. gada 21. marta lēmumu tika noteikts, ka:

 • Ordenim jāatdod Rīgai visi tai atņemtie īpašumi;
 • ap Ordeņa pili Rīgā jāuzceļ mūris, un Ordeņa brāļi drīkst atrasties tikai ar mūri iežogotajā teritorijā;
 • Ordeņa pils teritorijā drīkst atrasties ne vairāk par 20 ordeņa brāļiem;
 • Ordenis drīkst vienreiz gadā Rīgā sasaukt Ordeņa pilnsapulci - kapitulu ar ne vairāk kā 50 dalībniekiem;
 • Ordenis nedrīkst ierīkot Rīgā vai tās lauku novadā jaunus nocietinājumus;
 • Rīgai ir tiesības celt tiltu pāri Rīdzenei;
 • Rīga nedrīkst traucēt Ordeņa kuģiem Rīdzenē;
 • Ordenis un Rīga nedrīkst traucēt viens otra tirdzniecību.[16]

Kā liecina rīdzinieku sūdzības, Ordenis šo vienošanos neievēroja. Gar Daugavgrīvas klosteri un Daugavas deltu kuģojošajiem kuģiem tika atņemtas preces, pilsētas zvejniekiem tika traucēts zvejot Daugavā, Buļļupē un Rīgas apkārtnes ezeros. Uz Pierīgas ceļiem Ordeņa kareivji aplaupīja ceļojošos tirgotājus.

1304. gadā par Rīgas arhibīskapu ieceltais franciskāņu ordeņa mūks Frīdrihs fon Pernšteins ieradās Livonijā un aktīvi atbalstīja karu pret Livonijas ordeni. 1306. gada pavasarī arhibīskaps bija spiests atstāt Rīgu un apmesties pāvesta galmā Aviņonā.

Šajā laikā pāvesta vara, līdzīgi kā imperatora vara, bija nestabila, pāvestiem atrodoties Francijas karaļu kontrolē Aviņjonā. Abas pretējās puses savu taisnību centās pierādīt ar kukuļošanas palīdzību.

Romas pāvests Klements V arhibīskapa Frīdriha sūdzības 1311. gadā uzdeva izmeklēt pāvesta kapelānam Franciskam no Moliano, kas tobrīd bija legāts svarīgu lietu izmeklēšanā. 1312. gadā arhibīskaps kopā ar legātu Francisku ieradās Rīgā. Nopratinātie liecinieki kritiski novērtēja Ordeni, kas traucējis vietējo tautu misijas darbu un reizēm pat apkarojis jaunkristītos. Pāvesta legāts pasludināja ekskomunikācijas spriedumu Teitoņu ordenim, kuru pēc Ordeņa apelācijas Romas katoļu baznīcas kardināldiakons tomēr atcēla.

1313. gadā ar Sāmsalas bīskapa, Tērbatas un Rēveles pilsētu starpniecību noslēdza pamiera līgumu. 1314. gadā Romas pāvesta kūrija pieprasīja, lai ordenis atdot ieņemtās Rīgas arhibīskapijas pilis. 1316. gadā rīdzinieki uzbruka Daugavgrīvas pilij. 1318. gadā pāvests Jānis XXII lika Rīgas arhibīskapam, Vācu ordeņa lielmestram un Livonijas ordeņa mestram ierasties Aviņonā uz tiesu. 1319. gada jūlijā tiesa atzina, ka Daugavgrīvas pils likumīgi pieder Livonijas ordenim.

Rīgas iekarošana, 1328. - 1330. labot šo sadaļu

Laikā, kad Teitoņu ordenis Prūsijā vienlaikus karoja ar Polijas, Lietuvas un Ungārijas karalistes karaspēkiem, Rīgas rāte saskatīja labu iespēju dot triecienu Ordenim. 1328. gada 23. jūnijā Rīgas karaspēks uzbruka Daugavgrīvas klostera nocietinājumiem un nodedzināja apkārtējās ēkas, jo pašu cietoksni ieņemt neizdevās.[17]

Saprotot, ka Ordeņa pretuzbrukums ir neizbēgams, Rīga 1329. gada sākumā aicina Lietuvas dižkunigaiti uzbrukt Ordenim. Apsteidzot šo uzbrukumu, landmestrs pavēl iekarot piecus Rīgas arhibīskapam piederošos cietokšņus gar Daugavu. Lietuvas karaspēks 1329. gada septembrī karo pa Tērbatas bīskapa un Ordeņa teritorijām. Vienlaikus, ar Bohēmijas karaļa atbalstu, Teitoņu ordenis no Prūsijas veic vairākus karagājienus Žemaitijā, spiežot Ģediminu daļu sava karaspēka nosūtīt rietumu robežas aizsargāšanai. 1329. gada oktobrī landmestra vadītais karaspēks sāk Rīgas aplenkumu.[18]

1328. gada septembrī Rīgas rāte sūta sūtņus pie Lietuvas jaunā dižkunigaiša Ģedimina pēc palīdzības.Lietuvas karaspēks iebruka Livonijas ordeņa valdījumos un nopostīja Karkuzes, Helmetas un citus cietokšņus.

Livonijas mestrs Eberhards fon Monheims 1329. gada janvārī aplenca Rīgas pilsētu, no oktobra pārtrūka pārtikas piegāde. 1330. gada martā bada piespiestie Rīgas pilsoņi lūdza žēlastību.

Livonijas landmestrs Eberhards fon Monheims ieņem piecus cietokšņus Lietuvas pierobežā, un lietuviešiem sasniedzot Daugavu, viņi šos nocietinājumus nespēj ieņemt un izmantot. Lietuvas karaspēks virzās uz igauņu zemēm, septembrī sasniedzot Karkuses cietoksni, kura apkārtne tiek nopostīta. Pagāns Ģedimins pāris naktis pavada Paistu baznīciņas ēkā, izpostot un nodedzinot to, pirms devās uz Tarvastes pili, kas tiek ieņemta. Landmestra Eberharda karaspēkam šeit neizdevās lietuviešiem izrādīt pretestību.[19]

Lai mēģinātu atvieglot aplenktās Rīgas stāvokli, 1330. gada marta sākumā Lietuvas karaspēks iebrūk Kurzemes bīskapijā, kas bija cieši saistīta ar Ordeni, un cenšas ieņemt Piltenes pili, tomēr šis manevrs nespēj panākt Ordeņa spēku atvilkšanu no Rīgas.

Tikmēr landmestrs Eberhards ar visu karaspēku devās uz Rīgu un sāka pilnīgu tās aplenkumu. Aplenktajā Rīgā drīz sākas miršanas no bada. Landmestrs ļauj bada nomocītajiem pilsētniekiem vairākas reizes pamest pilsētu, lai tie varētu meklēt pārtiku.

Rīgas padošanās noteikumi labot šo sadaļu

1330. gada 18. martā mēra Heinriha Meijes vadītā pilsētas rāte un ietekmīgākie pilsētnieki pieņem lēmumu par padošanos Ordenim. 20. martā pilsētas delegācija Mīlgrāvī tiekas ar landmestru. 23. martā pilsēta nosūta tā dēvēto Grēku nožēlas vēstuli (Sühnenbrief) landmestram un 30. martā landmestrs nosūta apžēlošanas vēstuli pilsētai, kurā nosaka tās padošanās noteikumus.[20] Lai simboliski demonstrētu Rīgas sakāvi, rīdziniekiem bija jānojauc pilsētas mūris starp Smilšu un Svētā Gara torņiem (kurus pārņēma Ordenis) un pa šo ielauzumu, nevis pa vārtiem, pilsētā ieradās landmestrs.

 • Rīgas padošanās līgums atcēla visas iepriekšējās Rīgas privilēģijas, kas nesaskanēja ar šī līguma noteikumiem.
 • Tā kā Ordeņa Sv.Jurģa nocietinātā pils bija iznīcināta kara sākumā, Ordenis saņem zemi pie Svētā Gara torņa jaunās Rīgas pils celtniecībai, kā arī vietu savu lopu ganīšanai pie Sv.Jēkaba vārtiem, labības laukus apstrādāšanai, tiesības būvēt dambi un dzirnavas pie netālā ūdens avota.
 • Pilsēta katru gadu maksā Ordenim 100 markas.
 • Pilsētas zvejniekiem Ordenim jāmaksā desmitā tiesa par noķertajām zivīm.
 • Ordeņa īpašumi pilsētā ir atbrīvoti no pilsētas nodokļiem, bet to iedzīvotāji maksās tos pašus nodokļus ko pārējie rīdzinieki.
 • Puse no tiesnešiem turpmāk būs Ordeņa brāļi un visas uzliktās soda naudas tiek sadalītas starp pilsētu un Ordeni.
 • Katram jaunievēlētajam rātskungam jāzvēr būt uzticīgam pilsētai, Ordeņa mestram un Ordenim. Visiem pilsētniekiem arī jābūt gataviem dot šādu zvērestu.
 • Pilsētai visos iespējamos veidos un ar karaspēku ir jāatbalsta Ordenis. Ja landmaršals dodas karā Daugavas labajā krastā un Cēsu vai Siguldas novados, tad pilsētai viņš ir jāatbalsta ar 30 jātniekiem.
 • Visu karā kritušo dvēseļu mūžīgai piemiņai tiek izveidoti pieci vikariāti, katram piešķirot sešas Rīgas markas.
 • Ja Rīgas pilsonis vēlas savu mantojumu atstāt Ordenim, tam nedrīkst pretoties.

[21]

Ordenis neatjaunoja 1297. gadā nojaukto pili Rīgas teritorijā, bet izvēlējās vietu Daugavmalā, kur 1330. gada 15. jūnijā landmestrs Eberhards piedalās jaunās Rīgas pils pamatakmeņa ielikšanā. 15. augustā landmestrs Rīgas pilsētai atdeva daļu tās privilēģiju.

1332. gada 8. maijā arī imperators Ludvigs IV Bavārietis apstiprināja Rīgas padošanās noteikumus un pilnīgu Ordeņa varu pār pilsētu. Šajā brīdī Ordenis Rīgā bija sasniedzis to, kas tam jau bija izdevis Prūsijā un Kurzemē – iegūt laicīgo varu pār šīm teritorijām.[22]

Sadursmju turpinājums labot šo sadaļu

 
Rīgas ģerbonis, 1349

Miera līgums nepieskaras arhibīskapa lomai un varai pilsētā, tāpēc nākamos simts gadus arhibīskapi nepaguruši cīnās, lai atgūtu savu varu Rīgā, kas tika panākts 1452.-53. gados, kad Ordenim nākas dalīties ar virsvaru pār Rīgu. Konflikts starp Rīgu un Ordeni izlauzās jaunā karā, kas ilga no 1481. – 1491. gadam. Lai arī Rīgas kareivjiem izdevās ieņemt un iznīcināt Rīgas pili un Daugavgrīvas pili, 1491. gadā Ordenis gūst uzvaru kaujā pie Bukultiem un Rīga ir spiesta parakstīt Valmieras nolīgumu, kas atjauno Ordeņa un arhibīskapa dubultvaru pār pilsētu.

Pāvests 1332. gadā pieprasīja ordenim, lai tiktu atdoti arhibīskapijas domkapitulam atņemtie īpašumi pilis un lauki. 1351. gadā pēc pāvesta Klementa VI lūguma Zviedrijas karalis Magnuss ņēma Rīgas arhibīskapiju savā aizsardzībā. 1360. gadā pāvests atzina arhibīskapa laicīgo un garīgo virsvaru pār Rīgu, bet ordenim saglabāja visus ienākumu avotus Rīgā un tās patrimonālajā apgabalā. Arhibīskaps un Rīgas pilsēta pretspēku ordeņa agresivitātei joprojām turpināja meklēt Lietuvā, tāpēc ordeņbrāļi visiem spēkiem centās traucēt viņu sakarus ar lietuviešu zemēm. Vienlaikus Livonijas iekšpolitikā arvien lielāku nozīmi ieguva Hanzas Livonijas trešdaļa Rīgas, Tērbatas un Tallinas pilsētu savienība. Minēto pilsētu pārstāvji sāka pulcēties savās sanāksmēs (Städtetage), lai koordinētu politisko un ekonomisko darbību.

1393. gadā pāvests Bonifācijs IX no Rīgas arhibīskapa amata atcēla Johanu IV, bet viņa vietā iecēla Vācu ordeņa virsmestra Konrāda fon Vallenrodes brālēnu Johanu V. 1397. gadā pāvests izdeva t.s. inkorporācijas bullu, kurā tika noteikts, ka turpmāk par arhibīskapiem drīkst kļūt tikai ordeņa brāļi. Rīgas arhibīskaps Johans VI Ambundi atsāka cīņu pret ordeni. Viņa pusē nostājās domkapituls, Rīgas pilsēta, Tērbatas un Sāmsalas-Vīkas bīskapi. Ap 1420. gadu Johans VI Ambundi sasauca pirmo Livonijas landtāgu - Livonijas kārtu un valdnieku pilnsapulci. 1452. gadā Rīgas arhibīskaps, kādreizējais Vācu ordeņa loceklis un virsmestra kapelāns Silvestrs Stodevešers un Livonijas ordeņa mestrs Johans fon Mengede noslēdza Salaspils līgumu. Tajā tika noteikta Rīgas divkārša atkarība no ordeņa un arhibīskapa.

Tomēr abi Rīgas seniori nebija apmierināti ar līguma noteikumiem un katrs atsevišķi tiecās pēc vienvaldības pār pilsētu. Arhibīskaps Stodevešers palīdzību cīņā pret ordeni meklēja Zviedrijā. Izcēlās karš, kura rezultātā ordeņbrāļi arhibīskapu saņēma gūstā, bet viņa sabiedrotos zviedrus 1479. gadā pie Salacas sakāva. Ordeņa mestrs Bernts Borhs panāca, ka Svētās Romas impērijas ķeizars Frīdrihs III 1481. gadā Rīgas arhibīskapiju izlēņoja ordenim. Rīgas pilsēta uzsāka karu pret ordeni un 1484. gadā pie Ādažiem pieveica ordeņa armiju. Rīdzinieki nopostīja arī Rīgas ordeņa pili. Tikai jaunajam arhibīskapam Mihaelam Hildebrandam 1486. gadā izdevās panākt miera noslēgšanu. 1492. gadā arhibīskaps un ordenis atjaunoja Salaspils līguma darbību.

Atsauces labot šo sadaļu