Gotfrīds fon Roge (vācu: Gotfried von Rogge, latīņu: Gottfridus) bija Livonijas ordeņa mestrs 1298. - 1307. gadā.

Livonijas mestra zīmogs ar uzrakstu "(Sigillum) (Com)MENDATORIS DOM(us) (the)VTO(nic)I IN LIVONIA" - "Vācu ordeņa komandiera Livonijā zīmogs".

Hronikas liecības Labot

Rusova hronika par mestru Gotfrīdu:

 

Rusova hronika raksta: "Gotfrīds, 21. Vācu ordeņa mestris, tapa ievēlēts kaŗa laikā ar Rīgas biskapu. No ārējiem ienaidniekiem tad bija pilnīgs miers, bet iekšējie kaŗi starp ordeni un biskapiem nevarēja tik drīzi beigties. Šā mestŗa laikā, kuŗš valdīja 8 gadus, par Rīgas virsbiskapu, 4. pēc skaita, bija Šverinas grāfs Jānis".

Skatīt arī Labot

Politiskie un sabiedriskie amati un pozīcijas
Priekštecis:
Brūno
Livonijas Ordeņa mestrs
1298. gads - 1307. gads
Pēctecis:
Gerhards fon Jorke