1919. gads Latvijā

gada notikumi Latvijā

Šajā lapā ir apkopoti 1919. gada notikumi Latvijā.

Pasaulē: 1916 1917 1918 - 1919 - 1920 1921 1922
Latvijā: 1916 1917 1918 - 1919 - 1920 1921 1922
Laikapstākļi: 1916 1917 1918 - 1919 - 1920 1921 1922
Sportā: 1916 1917 1918 - 1919 - 1920 1921 1922
Kino: 1916 1917 1918 - 1919 - 1920 1921 1922
 • 8. februāris
  • Latvijas SPR valdība parakstīja dekrētu par Baltijas Tehniskās augstskolas likvidēšanu un uz tās bāzes valsts Latvijas Augstskolas dibināšanu ar izglītību latviešu valodā.
  • LSPR Valdības priekšsēdētājs Pēteris Stučka parakstīja dekrētu par Rīgas pilsētas 2. teātra nacionalizāciju un šo ēku piešķīra latviešu Strādnieku teātrim, kas dibināts 1917. gada 17. jūlijā. Teātra vadītājs bija Izglītības komisariāta Mākslas nodaļas priekšnieks rakstnieks Andrejs Upīts, finansējums tika nodrošināts no valsts budžeta.
 • 18. februāris — LSPR tika izdots dekrēts par banku nacionalizāciju un visi noguldījumi, kas pārsniedza 10 000 rubļus, tika konfiscēti.
 • 20. februāris — LSPR teritorijā baznīca tika atdalīta no valsts, kā rezultātā īpašs terors tika vērsts pret mācītājiem.
 • 23. februāris — notika latviešu Strādnieka teātra pirmizrāde ar Leona Paegles lugu "Augšāmcelšanās" (Alfreda Amtmaņa-Briedīša režijā).
 
Latvijas Pagaidu valdība uz kuģa Saratov atgriežas Rīgā 1919. gada 8. jūlijā
 • 5. oktobris — Vācijas misija slepeni atstāja Rīgu un pārcēlās uz Jelgavu, lai gatavotu bermontiešu uzbrukumu Rīgai.
 • 8. oktobris — Bermontieši sāka uzbrukumu Rīgai un drīz vien ieņēma Pārdaugavu.
 • 1. decembris: Latvija tika pilnībā atbrīvota no bermontiešu karaspēka.