1917. gads Latvijā

gada notikumi Latvijā

Šajā lapā ir apkopoti 1917. gada notikumi Latvijas vēsturē. Vidzemes un Latgales vēsturiskās zemes tolaik atradās Krievijas Impērijas Vidzemes un Vitebskas guberņā. Pēc Kurzemes ofensīvas Vācijas Impērijas karaspēks bija okupējis lielāko daļu no Kurzemes, Zemgales un Sēlijas.

Pasaulē: 1914 1915 1916 - 1917 - 1918 1919 1920
Latvijā: 1914 1915 1916 - 1917 - 1918 1919 1920
Laikapstākļi: 1914 1915 1916 - 1917 - 1918 1919 1920
Sportā: 1914 1915 1916 - 1917 - 1918 1919 1920
Kino: 1914 1915 1916 - 1917 - 1918 1919 1920

Notikumi Labot

Janvāris Labot

 • 5.11. janvāris — notika Ziemassvētku kaujas jeb Jelgavas operācija (pie Tīreļa purva), kuras rezultātā latviešu strēlnieki pārrāva vācu aizsardzības līniju un, ieņemdami Ložmetējkalna pozīcijas, saņēma gūstā apm. 1000 vāciešu un ieguva bagātīgas kara trofejas. Taču uzbrukums netika turpināts un nestie upuri bija veltīgi. Ziemassvētku kaujās latviešu strēlnieki zaudēja aptuveni 9000 kareivju.

Marts Labot

Aprīlis Labot

 • 9. aprīlisRīgā atklāja Latviešu strēlnieku pulku I kongresu, kurā ievēlēja Latviešu stēlnieku pulku apvienotās deptātu padomes izpildkomiteju (Iskolastrelu) ar Voldemāru Ozolu kā priekšsēdētāju.
 • 29. aprīlis — Valmierā atklāja Vidzemes bezzemnieku un laukstrādnieku kongresu, kas nolēma katrā pagastā dibināt bezzemnieku padomi un ievēlēja Vidzemes Zemes padomiVidzemes landtāga tiesību pārņēmēju.

Maijs Labot

Jūnijs Labot

Jūlijs Labot

Augusts Labot

Septembris Labot

 
Vācu karaspēks ienāk Rīgā.

Oktobris Labot

 • 29. oktobrisValkā LSD Ārkārtējā konference nolēma atbalstīt bruņoto sacelšanos Petrogradā, nodrošinot lielinieku varu neokupētajā Latvijas teritorijā.
 • 31. oktobris — saskaņā ar LSD Ārkārtējās konferences lēmumu Cēsīs nodibināja 12. armijas rajona Kara revolucionāro komiteju.

Novembris Labot

 • 20. novembris6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks ieņēma Valku.
 • 21.22. novembris — Valkā notika Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes sēde, kas pasludināja padomju varu Latvijā un no 12. armijas kara revolucionārās komitejas pārņēma visu civilo varu neokupētajā Latvijas daļā.
 • 29.2. decembris — Valkā nodibināja Latviešu Pagaidu Nacionālo padomi. Tika izvirzīti tās galvenie uzdevumi — Latvijas Satversmes sapulces sasaukšana, autonomijas projekta izstrādāšana, Latvijas teritoriālā apvienošana, ārvalstu informēšana. 2. decembrī padome formāli deklarēja, ka līdz Satversmes sapulces sasaukšanai tā būtu vienīgā un pilntiesīgā latviešu tautas un Latvijas iedzīvotāju pārstāvētāja.

Decembris Labot

 • 16.17. decembris — Latgales strādnieku, kareivju un zemnieku pārstāvju kongress Rēzeknē pieņēma lēmumu par Latgales apvienošanu ar pārējo Latvijas teritoriju.
 • 22. decembris4. janvāris Valmierā notika Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju II kongress, kurā tika Iskolata vietā ievēlēta pirmā Latvijas Padomju valdība 24 locekļu sastāvā ar Frici Roziņu priekšgalā.
 • 24. decembris — tika pieņemta Latvijas pašnoteikšanās deklarācija, 31. decembrī Padomju Krievijas Tautas komisāru padome apstiprināja Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķu pievienošanu Iskolata pārvaldē esošajai Vidzemes guberņas daļai.
 • 27.28. decembrisValmierā notika LSD XV konference, kurā tika izvirzīti uzdevumi padomju varas nodibināšanai Latvijas teritorijā.

Dzimuši Labot

Miruši Labot

Skatīt arī Labot