Artikulācijas vietas
Labiāla
Bilabiāla
Labiāli velāra
Labiāli alveolāra
Labiodentāla
Bidentāla
Koronāla
Lingvolabiāla
Interdentāla
Dentāla
Alveolāra
Apikāla
Lamināla
Postalveolāra
Alveopalatāla
Retrofleksa
Dorsāla
Palatāla
Labiāli palatāla
Velāra
Uvulāra
Uvulāri epiglotāla
Radikāla
Faringāla
Epiglotāli faringāla
Epiglotāla
Glotāla
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Par retrofleksiem sauc līdzskaņus, kuru artikulēšanai mēle pieskaras mutes dobuma velvei aiz alveolas, vai arī tiek pagriezta atpakaļ līdz cietajām aukslējām; respektīvi - tiek artikulēti no postalveolārās līdz palatālai artikulācijas vietai. Šādus līdzskaņus, sevišķi indoloģijā, sauc par cerebrāliem līdzskaņiem.[1]

Subapikāls retroflekss eksplozīvs slēdzenis

Postalveolāra artikulācija ir raksturīga arī postalveolārajiem (palatoalveolārajiem) un alveopalatālajiem līdzskaņiem, bet tiem ir papildus palatalizēta līdzartikulācija. Palatāla artikulācija ir arī palatālajiem līdzskaņiem, bet tie tiek artikulēti ar mēles virspusi (dorsu) un pieskaitāmi dorsālajiem līdzskaņiem, pretēji koronālajiem retrofleksiem.

Citiem vārdiem sakot, retrofleksi ir aiz smaganu alveolas artikulēti koronālie līdzskaņi (mēleņi) bez papildus palatalizācijas.

Retrofleksi, tāpat kā citi mēleņi, var tikt artikulēti ar dažādas formas mēli:

  • Lamināls retroflekss - ar mēles lokanās daļas virspusi skarot mutes dobuma velvi (kā poļu cz, sz, ż (rz), dż);
  • Apikāls retroflekss - darbojas pats mēles galiņš (hindi valoda);
  • Subapikāls retroflekss - mēle tiek atliekta atpakaļ un tās apakšējā daļa skar alveolu vai prepalatālo apvidu (Dravīdu valodas).

Apmēram 20% pasaules valodu ir raksturīgi retrofleksie līdzskaņi. Apmēram pusē gadījumu ir tikai retrofleksie kontinuanti, bet pārējos ir gan slēdzeņi, gan kontinuanti. Retrofleksie līdzskaņi ir diezgan reta parādība Eiropas valodās un atrodami tikai sardu, zviedru un norvēģu, poļu un krievu valodās. Reti atrodami šie līdzskaņi ir arī Amerikas pirmiedzīvotāju valodās, izņemot pašus Dienvidamerikas dienvidus un ASV dienvidrietumus (hopi un papago). Āfrikā retrofleksi līdzskaņi sastopami tikai dažās Nilosahāras valodās.

Retrofleksie līdzskaņi koncentrēti Indijas subkontinenta indoāriešu un valodās. Tie ir sastopami arī citās Āzijas valodās - ķīniešu, javiešu un vjetnamiešu valodās. Otra lielākā retroflekso līdzskaņu koncentrācija ir Austrālijas aborigēnu un Klusā okeāna rietumu daļas (sevišķi Jaunkaledonijas) valodās. Šeit lielākajā daļā valodu retrofleksi ir gan slēdzeņi, gan nazālie līdzskaņi, gan spraudzeņi..

Apzināti ir vairāki retrofleksie līdzskaņi, kuri šobrīd vēl nav iekļauti IPA. Piemēram, ivaiģas valodā Austrālijas ziemeļos ir retroflekss laterāls flaps [ɺ̢], retroflekss taps [ɽ] un retroflekss laterāls spraudzenis [ɭ]. Dravīdu todas valodā ir subapikāls retroflekss laterāls berzenis [ɬ̢] un retroflekss vibrants [ɽ͡r]. Šīm skaņām nav oficiāli piešķirtu simbolu, bet tos var pietiekoši vienkārši izveidot pievienojot retrofleksu "asti" analoģisko alveolāro skaņu simboliem. (Šeit simboli veidoti ar dieakritisko zīmju palīdzību.) Floresas salas nadas valodā ir novērots balsīgs retroflekss implozīvs [ᶑ], bet šajā gadījumā nepieciešamo sombolu sakritības dēļ nodrošina Unicode.

Attēlojums IPA

labot šo sadaļu

IPA iekļautie retrofleksie līdzskaņi ir::

IPA Apraksts    Paraugs
Valoda     Ortogrāfija   IPA                      Tulkojums      
  retroflekss nazāls līdzskanis zviedru Vänern [vɛː.neɳ] Vēnerns (ezers)
  nebalsīgs retroflekss eksplozīvs slēdzenis tamilu எட்டு [eʈʈɯ] astoņi
  balsīgs retroflekss eksplozīvs slēdzenis hindi डेढ़ [ɖeɽʰ] pusotrs
  nebalsīgs retroflekss berzenis ķīniešu 上海 (Shànghǎi) [ʂɑ̂ŋ.xàɪ] Šanhaja
  balsīgs retroflekss berzenis krievu жаба [ʐabɐ] krupis
  retroflekss spraudzenis enindiļakvas angwura [aŋwuɻa] uguns
  laterāls retroflekss spraudzenis norvēģu farlig [fɑːɭi] bīstami
  retroflekss flaps hausu shaara [ʃáːɽa] slaucīšana
  retroflekss laterāls flaps puštunu ﻛړو [kɺ̢o] darīt

Piezīme: Starptautiskajā fonētiskajā alfabētā retrofleksajiem līdzskaņiem pārsvarā tiek lietoti tie paši simboli, kas attiecīgaliem alveolārajiem līdzskaņiem ar apakšā pievienotu pa labi pagrieztu "asti". Daži lingvisti šos simbolus attiecina tikai uz "īstajiem" retrofleksajiem līdzskaņiem ar subapikālu palatālu artikulāciju un lieto alveolāros simbolus ar novecojušo IPA apakšējo punktu apikālajai postalveolārajai artikulācijai: [ṭ, ḍ, ṇ, ṣ, ẓ, ḷ, ɾ̣, ɹ̣]. Cits, vairāk atbilstošs oficiālajam IPA, ir rotizētās diakritiskās zīmes lietošana apikālajiem retrofleksiem: [t˞, d˞, n˞, s˞, z˞, l˞, ɾ˞, ɹ˞]. Laminālos retrofleksus (kā poļu un krievu), bieži transkribē ar atvirzītās artikulācijas diakritisko zīmi: [s̱] utt. Citos gadījumos tos nepareizi transkribē ar palatoalveolāro [ʃ] utt.

  1. Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8 (angliski)