Palatāls līdzskanis

Artikulācijas vietas
Labiāla
Bilabiāla
Labiāli velāra
Labiāli alveolāra
Labiodentāla
Bidentāla
Koronāla
Lingvolabiāla
Interdentāla
Dentāla
Alveolāra
Apikāla
Lamināla
Postalveolāra
Alveopalatāla
Retrofleksa
Dorsāla
Palatāla
Labiāli palatāla
Velāra
Uvulāra
Uvulāri epiglotāla
Radikāla
Faringāla
Epiglotāli faringāla
Epiglotāla
Glotāla
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Palatālos līdzskaņus artikulē ar mēles virspusi (dorsu) paceltu pret cietajām aukslējām (palatu).[1]

Visbiežāk sastopamais palatālais līdzskanis ir spraudzenis [j], kas ir starp desmit visizplatītākajām skaņām pasaules valodās. Nazālais līdzskanis ɲ arī ir ļoti izplatīts un ir sastopams apmēram 35% valodu.

Brīdinājums: IPA simboli <c, ɟ> bieži tiek lietoti nevis palatālo līdzskaņu apzīmēšanai, bet, sekojot novecojušām IPA tradīcijām, transkribējot palatalizētus velāros slēdzeņus [kʲ, ɡʲ], palatālās afrikatas [cç͡, ɟʝ͡], alveopalatālās afrikatas [tɕ͡, dʑ͡], vai pat postalveolārās afrikatas [tʃ͡, dʒ͡]. Īsti palatāli eksplozīvi slēdzeņi ir diezgan reti sastopami, tādēļ būtu labi pārbaudīt <c, ɟ> izrunu, ja tie ir uzrādīti kādas valodas transkripcijā.

Papildartikulācijas piešķiršanu līdzskaņiem ar citu primāro artikulācijas vietu, mēles vidusdaļu vienlaicīgi paceļot pret cietajām aukslējām, sauc par palatalizāciju.

Latviešu valodā Labot

Palatālie līdzskaņi latviešu valodā ir palatāls nazāls līdzskanis [ɲ] (ortogrāfijā "ņ"), nebalsīgs palatāls eksplozīvs slēdzenis [c] (ortogrāfijā "ķ"), balsīgs palatāls eksplozīvs slēdzenis [ɟ] (ortogrāfijā "ģ"), palatāls spraudzenis [j] un laterāls palatāls spraudzenis [ʎ] (ortogrāfijā "ļ").

Piemēri Labot

IPA iekļautie palatālie līdzskaņi ir:

IPA Apraksts Paraugs
Valoda Ortogrāfija IPA Tulkojums
  palatāls nazāls līdzskanis latviešu ņuņņa [ɲuɲːa] ņuņņa
  nebalsīgs palatāls eksplozīvs slēdzenis latviešu kaķis [kacis] kaķis
  balsīgs palatāls eksplozīvs slēdzenis latviešu kuģis [kuɟis] kuģis
  nebalsīgs palatāls berzenis vācu nicht [çt] noliegums
  balsīgs palatāls berzenis spāņu yema [ʝema] olas dzeltenums
  palatāls spraudzenis latviešu ja [kaːja] kāja
  laterāls palatāls spraudzenis latviešu baļļa [baʎːa] baļļa
  balsīgs palatāls implozīvs svahili hujambo [huʄambo] sveiciens
  palatāls klikšķis

Atsauces Labot

  1. Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8 (angliski)

Skatīt arī Labot