Artikulācijas vietas
Labiāla
Bilabiāla
Labiāli velāra
Labiāli alveolāra
Labiodentāla
Bidentāla
Koronāla
Lingvolabiāla
Interdentāla
Dentāla
Alveolāra
Apikāla
Lamināla
Postalveolāra
Alveopalatāla
Retrofleksa
Dorsāla
Palatāla
Labiāli palatāla
Velāra
Uvulāra
Uvulāri epiglotāla
Radikāla
Faringāla
Epiglotāli faringāla
Epiglotāla
Glotāla
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Radikālie līdzskaņi tiek artikulēti ar mēles sakni rīkles atverē (žāvā). Radikāla artikulācija iekļauj faringālu un epiglotālu artikulācijas vietas. Dažkārt glotālie līdzskaņi arī tiek uzskatīti par radikālajiem, bet tie precīzāk tiek definēti kā līdzskaņi, kuriem nav artikulācijas vietas, bet ir tikai fonācija.[1]

Termins "radikāls" tika ieviests lai precizētu terminu faringāls, kas apzīmēja visus rīklē artikulētos līdzskaņus, nešķirojot, vai artikulētājs ir mēles sakne ("augstie" faringālie) vai uzgāmurs ("zemie" faringālie). Tomēr termins radikāls vēl nav pilnībā ieviesies un faringāls joprojām tiek lietots šajā plašākajā nozīmē.

  1. Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8 (angliski)