Postalveolārs līdzskanis

Artikulācijas vietas
Labiāla
Bilabiāla
Labiāli velāra
Labiāli alveolāra
Labiodentāla
Bidentāla
Koronāla
Lingvolabiāla
Interdentāla
Dentāla
Alveolāra
Apikāla
Lamināla
Postalveolāra
Alveopalatāla
Retrofleksa
Dorsāla
Palatāla
Labiāli palatāla
Velāra
Uvulāra
Uvulāri epiglotāla
Radikāla
Faringāla
Epiglotāli faringāla
Epiglotāla
Glotāla
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Postalveolārus līdzskaņus izrunā ar mēli skarot alveolas aizmugurējo daļu mazliet tālāk, nekā artikulējot alveolāros līdzskaņus, bet ne tik tālu pie cietajām aukslējām, kā artikulējot palatālos līdzskaņus.[1]

Postalveolārajiem berzeņiem un afrikātām tiek izdalīta apakšklase, ko sauc par palatoalveolārajiem līdzskaņiem, kas arī ir attēloti piemēru tabulā. Alveopalatālie un retrofleksie līdzskaņi arī ir postalveolāri pēc to artikulācijas vietas, bet tiem ir iedalīta atsevišķa aile IPA tabulā un tike iztirzāti atsevišķos rakstos.

Latviešu valodā

labot šo sadaļu

Latviešu valodā postalveolārie līdzskaņi ir postalveolārie berzeņi /ʃ/ un /ʒ/, kā arī postalveolārās afrikatas /tʃ/ un /dʒ/.

IPA iekļautie palatoalveolārie svelpeņi, afrikātas un postalveolārie klikšķi ir:

IPA
simbols
Apraksts Piemērs
Valoda Ortogrāfija IPA Tulkojums
  Nebalsīgs palatoalveolārs berzenis latviešu šņore [ʃɲuo͡re] šņore
  Balsīgs palatoalveolārs berzenis latviešu žurka [ʒurkɑ] žurka
  Nebalsīga palatoalveolāra afrikata latviešu čība [iːbɑ] čība
  Balsīga palatoalveolāra afrikata latviešu ineralus [inerɑlus] džindžeralus
  Apikāls (post)alveolārs klikšķis nama !oas [!oas] dobums
  Lamināls postalveolārs klikšķis tkungu ǂua [ǂwa] imitēt

Postalveolāru berzeņu un afrikatu tipi

labot šo sadaļu
 
Palatoalveolāri berzeņi [ʃ, ʒ]
 
Alveopalatāli berzeņi [ɕ, ʑ]

Starpība starp palatoalveolāru, alveopalatālu, retrofleksu un vairākām citām artikulācijām ir mēles formā, nevis tās kontakta vietai ar mutes dobuma velvi.

Pirmais mainīgais lielums ir artikulāciju veicošā mēles daļa:

  • pats mēles galiņš — "apikāla" artikulācija [ʃ̺]);
  • mēles lokanās daļas virspuse — "lamināla" artikulācija [ʃ̻]);
  • mēles lokanās daļas apakša — "subapikāla" artikulācija.

Lamināla artikulācija parasti ir palatāla, bet tai var būt postalveolāri alofoni.

Otrs mainīgais lielums ir mēles pacēluma pakāpe aiz kontakta vietas, kas norāda palatalizācijas pakāpi. No vismazākās uz visaugstāko palatalizācijas pakāpi:

  • bez pacēluma (taisna) [s̠], [z̠];
  • piepacelta vai velvēta palatoalveolāra [ʃ], [ʒ];
  • alveopalatāla [ɕ], [ʑ].

Čerkesu valodās (piemēram, ubihu) ir vēl viena postalveolāra artikulācija: mēles gals tiek nolaists pret apakšzobiem, aizpildot apakšmēles telpu. Šo artikulāciju sauc par "slēgto lamināli postalveolāro artikulāciju un apzīmē ar ārpusIPA simboliem [ŝ, ẑ]. Šis artikulācijas veids varētu tikt kombinēts ar citiem, bet tas nav apstiprināts.

Apstiprinātie līdzskaņu varianti doti tabulā. IPA simboli ir vienkāršoti, jo dažām artikulācijām nepieciešamas divas diakritiskās zīmes lai tās pilnībā raksturotu, bet lietota tikai viena, lai attēlojumā varētu iztikt bez OpenType IPA fontiem.

IPA Artikulācijas vieta Valodu piemēri
[s̠ z̠] lamināls postalveolārs (lamināls retroflekss) līdzskanis ķīniešu sh, zh, ch, poļu sz, rz, cz, ż
[ṣ ẓ] apikāls postalveolārs (apikāls retroflekss) līdzskanis ubihu, todu
[ʃ ʒ] velvēts postalveolārs (palatoalveolārs) līdzskanis latviešu š, ž
[ʃ̻ ʒ̻] lamināls velvēts postalveolārs līdzskanis todu
[ɕ ʑ] lamināls palatalizēts postalveolārs (alveopalatāls) līdzskanis ķīniešu q, j, x, poļu ć, ś, ź, dź
[ŝ ẑ] lamināls slēgts postalveolārs līdzskanis ubihu
[ʂ ʐ] subapikāls postalveolārs vai palatāls (subapikāls retroflekss) līdzskanis todu

Citi postalveolāri līdzskaņi

labot šo sadaļu

Dažās valodās, kuras izšķir "dentālos" un "alveolāros" slēdzeņus, tie ir tuvāki prealveolārajiem un postalveolārajiem. Piemēram, malajalamu valodas runātāji lieto kā vibrantus abus rotizētos līdzskaņus [r̟] un [r̠]. Tā kā tie abi ir vibranti un abi apikāli, [r̠] parasti tiek klasificēts kā retroflekss.

Dažās nestandarta malajalamu valodas formās ir lamināls postalveolārs nazāls līdzskanis, kas kontrastē ar apikālu alveolāru, palatālu un subapikālu retrofleksu nazālu līdzskaņiem: m n̟ n͇ n̠ ɳ ɲ ŋ.

  1. Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8 (angliski)