Artikulācijas vietas
Labiāla
Bilabiāla
Labiāli velāra
Labiāli alveolāra
Labiodentāla
Bidentāla
Koronāla
Lingvolabiāla
Interdentāla
Dentāla
Alveolāra
Apikāla
Lamināla
Postalveolāra
Alveopalatāla
Retrofleksa
Dorsāla
Palatāla
Labiāli palatāla
Velāra
Uvulāra
Uvulāri epiglotāla
Radikāla
Faringāla
Epiglotāli faringāla
Epiglotāla
Glotāla
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Dentāls līdzskanis ir līdzskanis, kura artikulācija tiek veikta ar mēli pret augšzobiem, kā piemēram /t̪/, /d̪/, /n̪/, /l̪/. Daudzās valodās dentālos līdzskaņus nenošķir no alveolārajiem līdzskaņiem, kam artikulācija notiek ar mēli pret smaganām.[1] Latviešu valodniecībā visi slēdzeņi un berzeņi (/n̪/, /t̪/, /d̪/, /s̪/, /z̪/) tiek klasificēti kā dentāli, bet apzīmēti ar IPA attiecīgo alveolāro līdzskaņu simboliem (/n/, /t/, /d/, /s/, /z/). Kā dentālas latviešu valodā tiek klasificētas arī afrikatas /ts/ un /dz/.[2]

Transkribēšana Starptautiskajā fonētiskajā alfabētā

labot šo sadaļu

IPA dentālos līdzskaņus lielākoties attēlo at attiecīgo alveolāro līdzskaņu burtiem, pievienojot tiem dentālās artikulācijas zīmi / ̪/. Izņēmums ir nesibilantie dentālie berzeņi, kuriem ir piešķirti atsevišķi burti [θ] un [ð].

Piemēri Pasaules valodās

labot šo sadaļu

Dentālie / dentialveolārie līdzskaņi Starptautiskā fonētiskā alfabēta transkripcijā:

IPA Apraksts Paraugs
Valoda Ortogrāfija IPA Tulkojums
  dentāls nazāls līdzskanis spāņu onda [od̪a] vilnis
  nebalsīgs dentāls eksplozīvs slēdzenis spāņu toro [oɾo] vērsis
  balsīgs dentāls eksplozīvs slēdzenis spāņu donde [on̪e] kur (par vietu)
  nebalsīgs dentāls sibilants berzenis poļu kosa [koa] izkapts
  balsīgs dentāls sibilants berzenis poļu koza [koa] kaza
  nebalsīgs dentāls berzenis angļu thing [θɪŋ] lieta
  balsīgs dentāls berzenis angļu this [ðɪs] šis
  dentāls spraudzenis spāņu codo [koð̞o] elkonis
  dentāls laterāls spraudzenis albāņu halla [haɫ̪a] paduse
  dentāls flaps
  dentāls vibrants māršaliešu Ebadon [ebɑon̪] Ebarona
  nebalsīga dentāla afrikata latviešu cīņa [t̪s̪iːɲa] cīņa
  balsīga dentāla afrikata latviešu dzīve [d̪z̪iːve] dzīve
  dentāls ežektīvs līdzskanis gruzīnu [t̪ʼit̪ʼa] tulpe
  balsīgs dentāls implozīvs līdzskanis
  dentāls klikšķis hosu ukúcola [uk’úkǀola] labi samalt
  1. Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8 (angliski)
  2. Alīse Laua. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne ABC. ISBN 9984-560-96-1.