Velārs līdzskanis

Artikulācijas vietas
Labiāla
Bilabiāla
Labiāli velāra
Labiāli alveolāra
Labiodentāla
Bidentāla
Koronāla
Lingvolabiāla
Interdentāla
Dentāla
Alveolāra
Apikāla
Lamināla
Postalveolāra
Alveopalatāla
Retrofleksa
Dorsāla
Palatāla
Labiāli palatāla
Velāra
Uvulāra
Uvulāri epiglotāla
Radikāla
Faringāla
Epiglotāli faringāla
Epiglotāla
Glotāla
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Velāri līdzskaņi tiek artikulēti ar mēles pakaļējo daļu pret mīkstajām aukslējām.[1]

Tā kā mutes dobuma velārais reģions ir relatīvi plašs un mēles kustības nav ļoti precīzas, tad vēlārie līdzskaņi viegli pakļaujas asimilācijai, nobīdot artikulāciju uz priekšu vai atpakaļ, atkarībā no iesaistītajiem patskaņiem. Tie kļūst "priekšējāki" (daļēji vai pilnīgi palatāli) pirms līdzskanim sekojoša priekšējās rindas patskaņa un "atvirzīti" pirms pakaļējās rindas patskaņa.

Palatalizētus velāros līdzskaņus (kā angļu /k/ vārdos keen vai cube) dažkārt sauc par "palatovelāriem" līdzskaņiem. Daudzās valodās ir arī labializēti velārie līdzskaņi, kā [kʷ], kad vienlaicīgi ar pamatartikulāciju notiek lūpu noapaļošana. Eksistē arī dubultās artikulācijas labiāli velāri līdzskaņi, kuri vienlaicīgi tiek artikulēti pie mīkstajām aukslējām un ar lūpām, kā [k͡p].

Latviešu valodā Labot

Latviešu valodā velārie līdzskaņi ir velārs nazāls līdzskanis /ŋ/ (ortogrāfijā "n" pirms "g" vai "k"), velārie eksplozīvie slēdzeņi /k/ un /g/ (ortogrāfijā attiecīgi "k" un "g"), nebalsīgs velārs berzenis /x/ (ortogrāfijā "h").

Piemēri Labot

IPA iekļautie velārie līdzskaņi ir:

IPA Apraksts Paraugs
Valoda Ortogrāfija IPA Tulkojums
  velārs nazāls līdzskanis latviešu banga [baŋːga] banga
  nebalsīgs velārs eksplozīvs slēdzenis latviešu kaktuss [kakt̪us̪ː] kaktuss
  balsīgs velārs eksplozīvs slēdzenis latviešu gurķis [ɡurcis̪] gurķis
  nebalsīgs velārs berzenis latviešu hronika [xrɔːnika] hronika
  balsīgs velārs berzenis grieķu γάλα [ɣala] piens
  nebalsīgs labiāli velārs berzenis angļu which [ʍɪtʃ] kurš
  velārs spraudzenis spāņu pagar [paɰaɾ] maksāt
  velārs laterāls spraudzenis vidusvāgi aglagle [aʟaʟe] apreibis
  labiāli velārs spraudzenis angļu witch [wɪtʃ] ragana

Atsauces Labot

  1. Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8 (angliski)

Skatīt arī Labot