Sengrieķu mitoloģijas mītu un tēlu uzskaitījums

Wikimedia projekta saraksts

Šajā uzskaitījumā ietverti Sengrieķu mitoloģijas tēli un mīti

ALabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Admēts   Feru valdnieks Tesālijā
Adonīds Jauns mednieks, dievietes Afrodītes mīļotais
Adrasteja "Neizbēgamā", saskaņā ar orfisko tradīciju viena no sākotnējām dievībām, kas pastāvēja pasaules radīšanas sākumā
Afrodīte   Mīlas un skaistuma, kā arī auglības un dzīvības dieviete
Agamemnons   Argosas (vai Mikēnu valdnieks un grieķu karaspēka vadonis Trojas karā
Aglaja   "Mirdzošā", viena no trim haritām (romiešu grācijām), Zeva un okeanīdas Eirinomes meitām
Aheronta "Bēdu upe" Ziemeļgrieķijā
Ahillejs   Slavens varonis un galvenis tēls "Iliādā", Homēra eposā par Trojas karu, valdnieka, Pēleja un nereīdas Tetīdas dēls, dzimis Tesālijā
Aīds   Mirušo valstības valdnieks, kā arī pati mirušo valstība
Aiēts Kolhīdas valdnieks, dieva Hēlijas dēls
Aigists   Pelopa dzimtas pēcnācējs, Tiesta dēls, kura māte bija Tiesta meita Pelopija
Aiols   Vēju dievs, kura mājoklis — Aiolijas sala pie Ziemeļsicīlijas — tika nosaukts viņa vārdā, jūras dieva Poseidona dēls
Aisons Iolkas valdnieks Tesālijā, varoņa Jāsona tēvs
Aiters Spožais augšējais gaiss ("ēters"), viena no pirmatnējām dievībām, kas saskaņā ar Hēsioda "Teigoniju" piedzima pasaules radīšanas sākumā.
Ajants (Ajants Telamonīds) grieķu varonis, Salamīnas valdnieka argonauta Telamona dēls, saukts arī par Lielo Ajantu, lai atšķirtu no vārdabrāļa Ajanta Oilīda.
Ajants (Ajants Oilīds) grieķu varonis, argonauta Ooīleja dēls, saukts arī ar mazāko Ajantu atšķirībā no Lielā Ajanta.
Aktaions Mednieks
Alekto viena atriebības dievietēm
Alkestīda Iolkas valdnieka Pelija un Anaksibijas meita
Alkmēde   Tīrintas valdniece, Hērakla māte
Amalteja   Kaza vai nimfa ar kazas vaibstiem, kas Krētā zīdīja mazo Zevu
Amazones   Kareivīgu sieviešu cilts, kas dzīvoja Skitiju (Melnās jūras ziemeļu piekrastē) vai Mazāzijas ziemeļus (mūsdienu Turcijā)
Amfitrions Tīrintas valdnieks
Amfitrīte   Nereīda, dieva Poseidona sieva
Andromeda   Etiopu valdnieka Kēfeja un Kasiopejas meita.
Anhīss Dardanijas valdnieks, varoņa Eneja tēvs.
Antajs Milzis, dieva Poseidona un dievietes Gajas dēls
Antigone   Tēbu valdnieka Edipa un Iokastes vecākā meita
Antiope   Tēbu valdnieka meita, kas ieņēma bērnu pēc tam, kad Zevs piegulēja viņu satīra veidolā.
Antiope Amazoņu karotāja, valdnieces Hipolites māsa, Tēseja meita
Apollons   Gaismas, mūzikas un ārstniecības dievs, titanīdas Lēto un dievu valdnieka Zeva dēls un dievietes Artemīdas dvīņubrālis
Arahne par zirnekli pārvēsta audēja
Areions dievišķs zirgs, kas prata runāt
Arejs   Kara dievs, Hēras un Zeva dēls, Olimpa dievs, parasti attēlots kā spēcīgs, [at brutāls karotājs, kam baudu sagādā vardarbība un asiņainas kaujas
Argonauti Piecdesmit jūrasbraucēji, kas ar kuģi "Argo" varoņa Jāsona vadībā devās meklēt zeltvilnas aunādu
Args Milzis, kas nekad negulēja un kam visu ķermeni klāja acis, no kurām vienlaikus aizvērās tikai viens pāris.
Ariadne   Krētas valdnieka Mīnoja meita, Tēseja iemīļotā
Artemīda   Medību un dzimdību dieviete, titanīdas Lēto un Zeva meita, Apollona dvīņumāsa.
Asklēpijs   Ārstniecības dievs, Apollona un nimfas Koronīdas dēls
Atalante Medniece, Īasiona vai Stenela un Klimenes meita
Atēna   Gudrības dieviete, valdnieku un varoņu aizgādne Zeva un okeanīdas Metīdas meita
Atīds frīģiešu izcelsmes auglības dievs
Atlantīda   Mītiska sala, kas esot atradusies pasaules okeāna rietumdaļā aiz Hērakla stabiem (Ginraltāra)
Atlants Titāns, Japeta un jūras nimfas Klimenes dēls, Prometeja brālis
Atrejs Argosas vai Mikēnu valdnieks, Pelopa un Hipodamejas dēls
Atropa   Viena no trim moirām, Kloto un Laheses māsa

BLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Bakhs Viens no vīna un ekstāzes dieva Dionīsa vārdiem.
Bellerofonts   Korintas valdnieka Glauka un Eirinomes dēls
Borejs ziemeļvēja dievs

DLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Daidals   Slavens arhitekts, tēlnieks un izgudrotājs, kalpojis Atēnu valdniekam
Daktili dzelzs apstrādes izgudrotāji
Danaīdas   Argosas valdnieka, Zeva un viņa iemīļotās Īo pēcnācēja Danaja piecdesmit meitas
Danaja Argosas valdnieka meita, Zeva mīlas partnere un varoņa Perseja māte
Deikalions Titāna Prometeja un viņa mirstīgās sievas dēls
Dējaneira Kalidonas valdnieku Oineja un Altajas meita, Hērakla otrā sieva
Dēmetra   Auglības dieviete, Krona un titanīdas Rejas meita, Aīda, Hēras, Hestijas, Poseidona un Zeva māsa
Diomēds   Aitolijas valdnieks, slavens grieķu karotājs Trojas karā
Diomēds Trāķijas valdnieks, kam piederēja briesmīgas ķēves, kas pārtika no cilvēka gaļas
Dionīss   Auglīgo spēku, augu valsts un vīnkopības dievs
Dioskūri "Zeva dēli", brāļu Kastora un Polideika kopīgs vārds

ELabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Edips   Tēbu valdnieks, grieķu mitoloģijā iezīmīgs ar seksuālā aizlieguma pārkāpšanu
Ehidna Briesmone, kas dzimusi zemes dievietes Gajas un viņas brālā, pazemes tumsības valdnieka Tartara savienības
Eifrosine "Prātīgi domājošā", viena no trim harītām, Zeva un okeanīdas Eironomes meitām
Eileitija   Dzemdību dieviete, Zeva un Hēras meita
Einomija hora, viena no gadalaiku dievietēm
Eirēne hora, viena no gadalaiku dievietēm
Eiridike   Trāķijas driāda vai najāda, Orfeja sieva
Eirinome Okeanīda, triju haritu māte
Eiristejs   Tīrintas un Mikēnu valdnieks, Mikēnu valdnieka Stenela un Nīkipes dēls
Eiropa   Feniķijas valdnieka Agēnora un Tēlefasas meita
Eiterpe   lirikas un mūzikas mūza
Elisijs Paradīze, uz kuru pēc nāves dodas izredzētie
Enejs   viens no Trojas kara varoņiem, prinča Anhīsa un dievietes Afrodītes dēls
Epimetejs   Titāna Japeta un jūras nimfas Klimenes dēls, Prometeja, Atlanta un Menoitija brālis
Erato   mīlas dziesmu mūza
Erebs kā vēsta Hēsiods "Teogonijā", Erebs, bija viena no pirmatnējām dievībām, kas radās no Haosa pasaules radīšanas sākumā
Erihtonijs Atēnu valdnieks, Hēfaista un Gajas dēls
Erimanta meža kuilis milzu kuilis, kas mita Erimanta kalnā Peloponēsā
Erīnijas   Romiešu fūrijas
Erots   Mīlas dievs

ĒLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Ēho   Helikona kalnu nimfa Boiotijā
Ēosa   Rītausmas dieviete, titāna Hiperīona un titanīdas Tejas meita, saules dieva Hēlija un mēness dievietes Selēnes māsa

FLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Faetonts   Saules dieva Hēlija un okeanīdas Klimenes dēls
Faidra   Atēnu valdniece, Krētas valdnieka Mīnoja un Pāsifajas meita, Ariadnes māsa, Tēseja otrā sieva
Fīnejs Trāķijas valdnieks un pareģis
Flegetonta "Uguns upe", viena no mirušo valstības piecām upēm, saukta arī par Piriflegetontu
Fūrijas Atriebības dievietes, kas mīt pazemes valstībā

GLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Gaja   Dieviete, kas personificē zemi
Galateja   Nereīda (jūras nimfa), kas mita atklātā jūrā pie Sicīlijas
Ganimēds Brīnumskaists jauneklis, Trojas valdnieka Troja dēls
Gigantomahija "Cīņa ar gigantiem", kauja starp Olimpa dieviem un milžiem, kas bija radušies no Gajas vietā, kur nopilēja kastrētā Urāna asinis. Olimpa dievi šajā kaujā guvu uzvaru.
Gorgonas   Trīs māsas briesmones: Steno, Eiriale un Medūza, jūras dievību Forkijs|Forkija un Kēto meitas
Grajas Trīs ļaunas vecenes: Deiona ("briesmīgā"), Enio ("kauslīgā") un Pempfedo ("negantā")

HLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Haoss   bezformas vai tukšuma stāvoklis pirms Visuma radīšanas
Haribda Briesmonis — milzīgs ūdens virpulis, kas apdraudēja kuģotājus Mesīnas šaurumā
Haritas Dievības, kas simbolizē daili, graciozitāti, eleganci un dāsnumu
Harmonija Harmonijas un saskaņas dieviete
Harons Mirušo dvēseļu pārcēlājs Aīdā
Harpijas vētras dievietes
Hēbe   Jaunības dieviete, Zeva un Hēras meita
Hēfaists   Uguns un kalēja amata dievs, Olimpa kalējs, Zeva un Hēras vai, pēc vairākuma mītu, tikai Hēras dēls
Hekabe   Trojas valdniece, Priama sieva, Hektora, Parīda, Kasandras, Troila (citās versijās — vēl 14 bērnu) māte
Hekatonheiri Simtroči, trīs milži ar simts rokām un piecdesmit galvām: Kots, Briarejs un Gijs
Hektors   Trojas valdnieku Priama un Hekabes dēls, Parīda brālis
Helena Spartas valdnieces Lēdas un Zeva meita
Hēlijs   Saules dievs, titāna Hiperīona un titanīdas Tejas dēls
Hellēns Grieķu nācijas (hellēņu) mītiskais pirmtēvs
Hēmera   "Diena", Ereba un Niktes meita.
Hēra   Olimpa augstākā dieviete, Zeva māsa un sieva
Hērakls   Izcilākais grieķu varonis. Tīrintas valdnieces un Perseja mazmeitas Alkmēnes un Zeva dēls
Hermaprodīts   Jauns, skaists mednieks, Hermeja un Afrodītes dēls
Hermejs   dievu vēstnesis, ceļinieku aizbilpnis, Zeva un titāna Atlanta meitas Majas dēls
Hesperīdas Nimfas, titāna Atlanta meitas
Hestija   Mājas pavarda dieviete, jaunava, Krona un Rejas vecākā meita, Aīda, Dēmetras, Hēras, Poseidona un Zeva māsa
Higieja veselības personificējums; Asklēpija meita
Himēra Viens no briesmoņiem, Ehidnas un Tīfona pēcnācējiem
Hiperīons Titāns, Gajas un Urāna dēls
Hipolite   Amazoņu valdniece, ko nogalināja Hērakls, lai iegūstu viņas jostu
Hipsipile   Lemnas salas valdniece un argonautu vadītāja Jāsona mīļākā
Hīrons   Kentaurs, kurš atšķirībā no ciltsbrāļiem bija slavens ar savu gudrību, izpalīdzību un jauko dabu
Horas Gadalaiku dievietes, trīs Zeva un Temīdas meitas — Einomija, Dike un Eirēne
Hrons "Laiks", saskaņā ar orfiskās tradīcijas pasaules radīšanas mītu viena no divām pirmatnējām dievībām, kas pastāvēja pasaules pirmsākumos

ILabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Ikars   Prasmīgā meistara Daidala un verdzenes dēls
Irīda varavīksnes dieviete

ĪLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Īksions Lapitu valdnieks, slavens ar savu miesaskāri

JLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Jāsons   Iolkas valdnieka Aisona dēls
Jo   nimfa, Argosas upes dieva Īnaha (pēc citiem avotiem - Argolīdas valdnieka) meita, kas bijusi tik skaista, ka viņā iemīlējies pats Zevs

KLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Kadms   Tēbu pilsētu dibinātājs, Feniķijas valdnieku Agēnora un Tēlefasas dēls
Kalaīds un Zēts Spārnoti dvīņi, ziemeļvēja Boreja dēli
Kalhants Pareģis, kas pavadīja grieķus karagājienā uz Troju un izteica vairākus pareizus pareģojumus par Trojas karu
Kallisto   Nimfa, viena no dievietes Artemīdas pavadonēm
Kalliope   vecākā un gudrākā mūza. Viņa ir liroepikas mūza
Kasandra   Pareģe, Trojas valdnieku Priama un Hekabes meita
Kastors un Polideiks Zeva dēli (dioskūri)
Kēfejs Etiopu valdnieks, Kasiopejas vīrs un Andromedas tēvs
Kentaurs Teiksmainas būtnes, puscilvēki, puszirgi
Kerbers   Briesmīgs trīsgalvains suns, viens no daudzajiem nezvēriem, ko radīja Ehidna un Tīfons
Kibele Lielā Dieviete Māte, kuras izcelsme rodama Frīģijā, Mazāzijas rietumos.
Kiklops   "Apaļacainie", milži vai briesmoņi, kuriem parasti bija viena apaļa acs pieres vidū
Kirēnes briedis Dzīvnieks ar zelta ragiem un vara nagiem, kas dzīvoja Kirēnes kalnā Arkādijā
Klimente jūras nimfa, titāna Japeta sieva, Prometeja, Atlanta, Epimeteja un Menoitija māte
Klio   vēstures mūza
Klitaimnēstra Argosas (vai Mikēnu) valdniece, Spartas valdnieku Tindareja un Lēdas meita
Kloto   Viena no trim moirām, Laheses un Atropas māsa
Kokīta "Raudu upe", atrodas Grieķijas ziemeļos
Krons   Titāns, dievietes Gajas un dieva Urāna dēls.

LLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Lahese Viena no trim moirām, Kloto un Atropas māsa
Lājs Tēbu valdnieks, Iokastes vīrs, Edipa tēvs
Lapiti Tesāliešu ciltis, kas dzīvoja Ziemeļgrieķijā
Lēda   Spartas valdniece, ar kuru Zevs stājās miesiskos sakaros, pieņēmis gulbja veidolu
Lernas hidra   Ehidnas un Tīfona radīta daudzgalvaina čūska, ko nogalināja Hērakls, pavecot savu otro varoņdarbu
Lēte "Aizmiršana", viena no pazemes valstības upēm
Leto Titanīda, Koja un Foibes meita
Linkejs Mesēnijas valdnieku Afareja un Arēnes dēls, viens no argonautiem
Linkejs Argosas valdnieks, Aigipta dēls un Hipermnēstras vīrs

MLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Maja Viena no plejādām, jūras nimfas Pleiones un titāna Atlanta 7 meitām.
Mēdeja   Burve, Kolhīdas valdnieka Aiēta un jūras nimfas Idījas meita, Jāsona un pēc tam Tēseja tēva Egeja sieva
Medūza   Viena no trim gorgonām, jūras dievību Forkija un Kēto baismīgajām meitām
Megara Tēbu valdnieka Kreonta meita un Hērakla pirmā sieva
Meleagrs   Aitolijas novada Kalidonas valdnieku Ooineja un Altajas dēls
Melpomene   traģēdijas mūza
Menelājs   Spartas valdmieks, Atreja dēls, Agamemnona brālis un Helenas pirmais vīrs
Menoitijs Titāns, Japeta un Klimenes dēls, Prometeja, Atlanta un Epimeteja brālis
Metīda Okeanīda, Okeāna un Tētijas meita, Zeva pirmā sieva
Mīnojs Krētas valdnieks, Eiropas un Zeva dēls
Mīnotaurs   Briesmonis, puscilvēks, pusvērsis, Krētas valdnieces Pāsifajas un vērša pēcnācējs
Mnēmosine   Titanīda, Gajas un Urāna meita
Moiras Trīs likteņa dievietes, kas noteica cilvēka dzimšanu, mūža ilgumu, labā un sliktā daudzumu dzīves laikā un nāves brīdī.
Mūzas   Zeva un Mnēmosines meitas, poēzijas, mākslu un zinātņu dievietes

NLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Nauplijs Valdnieks ostas pilsētā Nauplijā, ko dibinājis viņa sencis, dieva Poseidona dēls
Nefele māķoņu dieviete
Ness Kentaurs, kurš izraisīja Hērakla nāvi
Nestors Pilas valdnieks Peloponēsas dienvidos
Nīke viens no Atēnas epitetiem
Nikte   "Nakts", zemes tumsa, viena no pirmatnējām dievībām, kas pasaules radīšanas sākumā radās no Haosa
Nimfas   "Jaunavas", būtnes, kurām abi vecāki vai viens no tiem bija dievs vai dieviete
Niobe   Tēbu valdniece, Amfiona sieva, Tantala un Diones meita

OLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Odisejs   Itakas valdnieks, nozīmīgs tēls Homēra eposā "Iliādā" un galvenais varonis "Odisejā"
Oīlejs Lokru valdnieks, jūras dieva Poseidona mazdēls
Okeanīdas Trīs tūkstoši jūras nimfu, titāna Okeāna un titanīdas Tētijas meitas
Okeāns   Titāns, Gajas un Urāna dēls, kas personificēka Okeānas upi, kura, pēc grieķu kosmoloģijas, ietvēra sauszemi
Olimpa dievi galvenās dievības grieķu panteonā, kas dzīvoja Olimpa kalnā
Olimps   Kalns Grieķijas ZA, dievu mājoklis
Olimpija   Peloponēsas pilsēta, kur ik pēc 4 gadiem notika grieķu lielākie reliģiskie svētki, ko rīkoja par godu Olimpa augstākajam dievam Zevam
Orests   Argosas (vai Mikēnu) un Spartas valdnieksm Agamemnona un Klitaimnēstras dēls
Orfejs   Lielākais mūziķis no mirstīgajiem, Trāķijas valdnieka Oiāgra un episkās dzejas mūzas Kalliopes dēls
Orions   Milzu mednieks, dieva Poseidona un Krētas valdnieku Mīnoja un Pāsifajas meitas Eiriales dēls
Orts divgalvains Gēriona suns
Osa Baumu personifikācija, Zeva vēstniece

PLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Paiāns dievu dziednieks
Palamēds Karotājs, Nauplijas valdnieka Nauplija dēls
Panakeja   izdziedināšanas personifikācija
Panatēnaji Lieli ikgadēji svētki par godi dievietei Atēnai, nozīmīgākais reliģiskais notikums Atēnās
Pāns   Mežu un ganību dievs
Parīds Trojas valdnieku Priama un Hekabes dēls
Partenope Sirēna
Pēgass   Spārnots zirgs, kas piedzimis jūras dievam Poseidonam un gorgonai Medūzai: kad Persejs nocirta Medūzas galvum no viņas asinīm, kas iepilēja jūrā, radās Pēgass
Pelasgs Pirmais cilvēks vienā no pasaules radīšanas mītiem
Pēlejs Ftījas valdnieks Austrumgrieķijā, Aigīnas valdnieku Aiaka un Endeīdas dēls.
Pelijs Iolkas valdnieks Ziemeļgrieķijā, jūras dieva Poseidona un mirstīgās sievietes Tīro dēls, varoņa Jāsona tēvocis
Pēnelope   Spartas valdnieka Ikarija un najādas Peribojas meita, varoņa Odiseja sieva
Pentejs Tēbu valdnieks, spartieša Ehiona un pirmā Tēbu valdnieka Kadma meitas Agaves dēls
Pentesileja Amazoņu valdniece, kara dieva Areja un amazoņu valdnieces Otreras meita
Persefone   Auglības dieviete un pazemes valstības valdniece
Persejs   Izcils varonis, Zeva un mirstīgās sievietes Danajas dēls
Perss Perseja un Andromedas dēls, uzauga pie saviem vecvecākiem — etiopu valdniekie Kēfeja un Kasiopejas
Pirra Epimeteja un Pandoras meita, Deikaliona sieva
Pitiokampts "Priežu liecējs", laupītājs, kas dzīvoja pie ceļa uz Korintu
Plejādes   Titāna Atlanta un okeanīdas Pleiones 7 meitas
Plūts bagātības personifikācija
Podaleirijs Asklēpija dēls
Polibs Korintas valdnieks, Meropes vīrs un Edipa audzūtēvs
Polideiks Varonis, Spartas valdnieces Lēdas un Zeva dēls
Polifēms Kiklops, jūras dieva Poseidona un nimfas Toosas dēls
Polihimnija   svēto himnu un ģeometrijas mūza
Polineiks Tēbu valdnieks, Edipa un Iokastes dēls, Antigones, Eteokla un Ismēnes brālis
Ponts "Jūra", pirmatnēja dievība, kas simbolizēja jūras ūdeņus
Poseidons   Jūras dievs, Krona un Rejas dēls, Aīda, Dēmetras, Hēras, Hestijas un Zeva brālis
Priams   Trojas valdnieks Mazāzijas ZR, valdnieku Lāomedonta un Strīmonas dēls
Priāps   Auglības dievs, dārzu sargātājs
Prokrusts   "Izstiepējs", viesnīcnieks, kas nogalināja ceļotājus uz MegaruAtēnu ceļa
Prometejs   Titāns, cilvēku dzimtas sargātājs
Protejs   Jūras dievība, titāna Okeāna un titanīdas Tētijas dēls
Psīhe Dvēseles un elpars personifikācija

RLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Radamantijs Zeva un Eiropas dēls, Mīnoja un Sarpēdona brālis
Reja   Titanīda, Gajas un Urāna meita, Aīda, Dēmetras, Hēras, Hestijas, Poseidona un Zeva māte

SLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Satīri Dionīda ekstātiskie pavadoņi
Selēne   Mēness dieviete, titāna Hiperīona un titanīdas Tejas meita
Semele   Tēbu valdnieku Kadma un Harmonijas meita
Septiņi pret Tēbām Karagājiens pret Tēbām, kuras galvenais iemesls bija naids starp Edipa dēliem Polineiku un Eteoklu
Sfinksa   "Zņaudzēja", briesmonis ar sievetes galvum putna spārniem un lauvas ķermeni, viens no Ehidnas un Tīfona briesmīgajiem pēcnācējiem
Sirēnas   Trīs (reizēm divas) briesmones, ko parasti attēloja ar putna ķermeni un sievietes galvu
Sīsifs   Korintas dibinātājs]] un pirmais valdnieks, slavens ar savu viltību
Skilla un Haribda   Jūras briesmoņi Mesīnas šaurumā starp Sicīliju un Itāliju
Skīrons Laupītājs, kurš uzbruka ceļotājiem uz MegaruAtēnu ceļa
Stentors Grieķu saucējs Trojas karā, slavens ar savu īpaši skaļo balsi
Sterope Sirēnu māte
Stiksa "Pretīgā", viena no piecām upēm pazemes valstībā
Stimfālas putni Briesmīgi cilvēkēdāji putni, kas mita Arkādijā pie Stimfālas ezera
Svētlaimīgo salas Mirušo valstīvas apgabals, parasti identificēts ar Elisiju, bet reizēm uzskatīts par atsevišķu paradīzi

TLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Talija   komēdiju mūza
Talojs Daidala radinieks un skolnieks
Tantals Dienvidfrīģijas valdnieks, Zeva un titanīdas Plūto dēls
Tartars Pirmatnēja dievība, kas simbolizē mirušo valstības tumšākos apgabalus
Teiresijs Slavens Tēbu pareģis
Teja Titanīda, Gajas un Urāna meita
Teogonija Vēstījums par Visuma un tā dievību izcelšanos, ko sacerējis Homērs 8.gs. p.m.ē.
Terpsihora   dzejas un deju mūza.
Tērejs Trāķijas valdnieks, saskaņā ar dažiem mītiem kara dieva Areja dēls
Tēsejs Atēnu valdnieks, viens no dižākajiem grieķu valdniekiem
Tetīda Nereīda, viena no Nēreja un Dorīdas meitām
Titāni Dievi, ko radīja Gaja un Urāns
Tītons Trojas valdnieku pēcnācējs, Priama brālis
Troja   Pilsēta Mazāzijas ZR, ko aplenca un nopostīja krieķi Agamemnona vadībā
Trojas zirgs   Dobs koka zirgs, kas tika uzbūvēts, lai ievestu grieķu karaspēku aplenktajā Trojā

ULabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Urānija   astronomijas un astroloģijas mūza
Urāns   pirmatnējā dievība, kas simbolizē debesis un ir Gajas dēls

ZLabot

Tēls Attēls Paskaidrojums
Zagrejs Viens no Dionīsa vārdiem
Zeltvilnas aunāda Zeta auna āda, kas piederēja Kolhīdas valdniekam Aiētam un ko sargāja vienmēr nomodā esošs pūķis.
Zevs   Grieķu panteona galvenais dievs, Olimpa dievu valdnieks