Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Talsu novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Talsu novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Abavas pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Tojātu apmetne
Adrese: Abavas pagasts (Abavas upes labajā krastā starp Ceriņiem un Drubazām)
Aizsardzības numurs: 2182   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Baznīckalns
Adrese: Abavas pagasts (200 m uz D no Valgales pilskalna, Valgales upītes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 2180   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Valgales pilskalns
Adrese: Abavas pagasts (pie Bandeniekiem)
Aizsardzības numurs: 2183   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Rumbas pilskalns
Adrese: Abavas pagasts (pie Mazbrūveļiem)
Aizsardzības numurs: 2189   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Veģu senkapi
Adrese: Abavas pagasts (Abavas upes labajā krastā pie Veģu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 2181   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ģedertu senkapi
Adrese: Abavas pagasts (pie bij. Ģedertiem)
Aizsardzības numurs: 2184   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Brasliņu senkapi
Adrese: Abavas pagasts (pie Brasliņiem)
Aizsardzības numurs: 2185   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Jaunmāju viduslaiku kapsēta
Adrese: Abavas pagasts (pie Jaunmājām)
Aizsardzības numurs: 2186   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kliņģu senkapi
Adrese: Abavas pagasts (pie Kliņģiem)
Aizsardzības numurs: 2187   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strautiņu senkapi
Adrese: Abavas pagasts (pie Lipstu Strautiņiem)
Aizsardzības numurs: 2188   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Priežleju viduslaiku kapsēta
Adrese: Abavas pagasts (pie Priežlejām)
Aizsardzības numurs: 2190   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zunnu senkapi
Adrese: Abavas pagasts (pie Zunnām)
Aizsardzības numurs: 2191   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ezernieku senkapi
Adrese: Abavas pagasts (starp Ezerniekiem un Ausmām)
Aizsardzības numurs: 2192   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Valgales senkapi
Adrese: Abavas pagasts (starp Valgales upīti un Baznīckalnu)
Aizsardzības numurs: 2193   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Āžu kalniņš - senkapi
Adrese: Abavas pagasts (Virbupes kreisajā krastā, DA bij. Virbu dzirnavām)
Aizsardzības numurs: 2194   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lazdu kalniņš - senkapi
Adrese: Abavas pagasts (Virbupes labajā krastā pie Rudzīšiem)
Aizsardzības numurs: 2195   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Mazvalgales senkapi
Adrese: Abavas pagasts (Z Valgales pilskalnam)
Aizsardzības numurs: 2196   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Firkspedvāles muiža
Adrese: Abavas pagasts, Pedvāle (Firksu - Pedvāles muižā)
Aizsardzības numurs: 2604   Saites:  !    
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Briņķpedvāles muiža
Adrese: Abavas pagasts, Pedvāle (Briņķu - Pedvāles muižā)
Aizsardzības numurs: 2603   Saites:  !    
Apraksts: 18. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Sabiles mācītājmuiža
Adrese: Abavas pagasts, Pedvāle, Mācītājmāja, Abavas pagasts,Talsu novads
Aizsardzības numurs: 2605   Saites:  !   
Apraksts: 18. gs. b. - 19. gs. 1. p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pedvāles muižu komplekss
Adrese: Abavas pagasts, Pedvāle
Aizsardzības numurs: 2602   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. 2. p. - 19. gs. 2. p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Zāles interjera dekoratīvā apdare
Adrese: Abavas pagasts, Valgale (Vecvalgale)
Aizsardzības numurs: 9135   Saites:   
Apraksts: 1934. valsts nozīmes mākslas piemineklis.


Balgales pagastsLabot

    Altāra margas
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4276   Saites:  !  
Apraksts: ap 1810. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4279   Saites:  !  
Apraksts: ap 1810. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Baznīcēnu soli (30)
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4280   Saites:  !  
Apraksts: ap 1810. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeļu prospekts
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4281   Saites:  !  
Apraksts: ap 1810. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4282   Saites:  !  
Apraksts: 1860. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4283   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4284   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.Ic. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele
Adrese: Balgales pagasts, Balgale (Balgales luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4285   Saites:  !  
Apraksts: ap 1810. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Balgales baznīca
Adrese: Balgales pagasts (Balgales baznīca)
Aizsardzības numurs: 9136   Saites:  !    
Apraksts: 1807. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Galtenes Svētavots - kulta vieta
Adrese: Balgales pagasts (pie Kaļķlejām)
Aizsardzības numurs: 2197   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Durvju komplekti (2)
Adrese: Balgales pagasts (Galtene, Galtenes muižas dzīv.ēkā)
Aizsardzības numurs: 4289   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IVc. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kāpnes
Adrese: Balgales pagasts (Galtene, Galtenes muižas dzīv.ēkā)
Aizsardzības numurs: 4290   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IVc. valsts nozīmes mākslas piemineklis.


Laidzes pagastsLabot

    Sviķēnkalns - senkapi
Adrese: Laidzes pagasts (pie Dzelzīšiem (bij. Laugaļiem))
Aizsardzības numurs: 2223   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Krojvalku viduslaiku kapsēta (Elku kapi)
Adrese: Laidzes pagasts (pie Klāviem (bij. Krojvalkiem))
Aizsardzības numurs: 2224   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Krūmešu viduslaiku kapsēta
Adrese: Laidzes pagasts (pie Krūmešiem)
Aizsardzības numurs: 2225   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kūlu viduslaiku kapsēta
Adrese: Laidzes pagasts (pie Vītoliem)
Aizsardzības numurs: 2226   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    "Cērpu" dzīvojamā ēka
Adrese: Laidzes pagasts (Cērpās)
Aizsardzības numurs: 6135   Saites:  !  
Apraksts: 20. gs. 20./30.g. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Laucienes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Nurmuižas pils
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6752   Saites:  !    
Apraksts: 16. gs. 2.p. 20. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Nurmuižas luterāņu baznīca
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene
Aizsardzības numurs: 6759   Saites:  !   
Apraksts: 1594. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Altāra telpas sētiņa
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4308   Saites:  !  
Apraksts: 1687. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4309   Saites:  !  
Apraksts: 1687. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Baznīcēnu soli ar apkalumiem (22)
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4310   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Baznīcēnu soli ar ģerboņu gleznojumiem (8)
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4311   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs. 19.gs.IIc. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4316   Saites:  !  
Apraksts: 1684. 18.gs.Ip. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8512   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeļu luktu gleznojumi (8)
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4313   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs.80.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeļu prospekts
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4314   Saites:  !  
Apraksts: 1840. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4315   Saites:  !  
Apraksts: 1840. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4321   Saites:  !  
Apraksts: 1687. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kapa plāksne Bergiem
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4322   Saites:  !  
Apraksts: 1603. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kapa plāksne G.un A.Firksiem
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4323   Saites:  !  
Apraksts: 1600. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Nurmuižas viduslaiku pils
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 2227   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Griestu dekoratīvā apdare
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4328   Saites:  !  
Apraksts: 20.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Interjera dekoratīvā apdare "kolonnu zālē"
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4329   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Interjera dekoratīvā apdare "mūzikas kabinetā"
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4330   Saites:  !  
Apraksts: 19./20.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Interjera dekoratīvā apdare "zilajā zālē"
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4331   Saites:  !  
Apraksts: 20.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Krāsns - kamīns
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4332   Saites:  !  
Apraksts: 20.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Pils
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6753   Saites:  !  
Apraksts: 16. -19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kalpu māja
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6754   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dārznieka māja
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6755   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Caurbrauktuve ar torni
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6756   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Klēts
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6757   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Govju kūts
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6758   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Zirgu stallis
Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene (Nurmuižā)
Aizsardzības numurs: 6760   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Mežītes pilskalns
Adrese: Laucienes pagasts (pie Muceniekiem)
Aizsardzības numurs: 2234   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Mīļaju senkapi (Kapeņu kalniņš)
Adrese: Laucienes pagasts (pie bij. Mīļajām)
Aizsardzības numurs: 2231   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ratnieku Elka kalns - kulta vieta
Adrese: Laucienes pagasts (pie bij. Ratniekiem)
Aizsardzības numurs: 2232   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Mežītes Elkukalns - kulta vieta
Adrese: Laucienes pagasts (pie Mežītes pilskalna iepretim Tiltiņiem)
Aizsardzības numurs: 2233   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Milzu kalns - pilskalns
Adrese: Laucienes pagasts (pie Sapņu ezera)
Aizsardzības numurs: 2235   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kapurkalns - senkapi
Adrese: Laucienes pagasts (pie Tiltiņiem, DR Mežītes pilskalnam)
Aizsardzības numurs: 2236   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kalnenieku senkapi
Adrese: Laucienes pagasts (uz A no Mežītes pilskalna)
Aizsardzības numurs: 2237   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Klopenes kapu zvanu tornis
Adrese: Laucienes pagasts
Aizsardzības numurs: 9188   Saites:   
Apraksts: 19. gs.v. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Odres Velna akmens un ozols - kulta vieta
Adrese: Laucienes pagasts, Odre (pie Mežmaliešiem)
Aizsardzības numurs: 2228   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kauliņu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)
Adrese: Laucienes pagasts, Pļavas (pie Kauliņiem)
Aizsardzības numurs: 2229   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Laukstibu viduslaiku kapsēta (Elku kapi)
Adrese: Laucienes pagasts, Pļavas (pie bij. Laukstibām, Pļavupītes krastā)
Aizsardzības numurs: 2230   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Lubes pagastsLabot

    Mušiņu Velna laiva - senkapi
Adrese: Lubes pagasts (pie bij. Mušiņām)
Aizsardzības numurs: 2249   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Bīlavu Velna laiva - senkapi
Adrese: Lubes pagasts (pie Vecbīlavām)
Aizsardzības numurs: 2250   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Lībagu pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Stendes muiža
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6769   Saites:  !    
Apraksts: 16. -19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Stendes muižas senkapi
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (1 km uz DR no Stendes muižas centra)
Aizsardzības numurs: 2238   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4362   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4364   Saites:  !  
Apraksts: 1898. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4365   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Stendes luterāņu baznīca un kapliča
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende
Aizsardzības numurs: 6768   Saites:  !   
Apraksts: 17. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Vecā pils
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6770   Saites:  !   
Apraksts: 16. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kungu māja
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6771   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Ratnīca
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6772   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Staļļi (2)
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6773   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Lībagu pagasts, Dižstende (Stendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6774   Saites:  !  
Apraksts: 16. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Andumu ozols
Adrese: Lībagu pagasts (starp Mežītes pilskalnu un Andumiem)
Aizsardzības numurs: 2248   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lejaslāču senkapi
Adrese: Lībagu pagasts (Lejaslāču kapsētā)
Aizsardzības numurs: 2239   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dziļleju senkapi
Adrese: Lībagu pagasts (pie Dziļlejām)
Aizsardzības numurs: 2240   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Vanagkalns (Upurkalns) - kulta vieta
Adrese: Lībagu pagasts (pie Kampariem)
Aizsardzības numurs: 2241   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lejaslāču viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)
Adrese: Lībagu pagasts (pie Lejaslāčiem)
Aizsardzības numurs: 2242   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kāravkalns - pilskalns
Adrese: Lībagu pagasts (pie Ratkalniem, Talsu-Lībagu lielceļa labajā pusē)
Aizsardzības numurs: 2243   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vecčumalu senkapi
Adrese: Lībagu pagasts (pie Vecčumalām)
Aizsardzības numurs: 2244   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zaļkalnu senkapi
Adrese: Lībagu pagasts (pie Zaļkalniem)
Aizsardzības numurs: 2245   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zviedru senkapi
Adrese: Lībagu pagasts (pie Zviedriem)
Aizsardzības numurs: 2246   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ķīļu senkapi
Adrese: Lībagu pagasts (Rīgas - Ventspils šosejas kreisajā pusē iepretim Ķīļu kapiem)
Aizsardzības numurs: 2247   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sienu gleznojumi
Adrese: Lībagu pagasts (Dzintaros)
Aizsardzības numurs: 4361   Saites:  !  
Apraksts: 1929.-1930. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Skolas ēka "Adamoviči"
Adrese: Lībagu pagasts, Mācītājmuiža (Adamoviči)
Aizsardzības numurs: 9122   Saites:   
Apraksts: 1821.–1975. vietējas nozīmes vēsturiska notikuma vieta.


SabileLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Sabiles sinagoga
Adrese: Sabile, Strautu iela 4
Aizsardzības numurs: 9133   Saites:  !    
Apraksts: 1890. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Sabiles pilskalns
Adrese: Sabile (pie Pilskalna un Kandavas ielām)
Aizsardzības numurs: 2257   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sabiles Krievu kapi - senkapi
Adrese: Sabile (Abavas kreisajā krastā pie sporta laukuma)
Aizsardzības numurs: 2255   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sabiles viduslaiku pils vieta
Adrese: Sabile (pie autoostas)
Aizsardzības numurs: 2256   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kortu viduslaiku kapsēta
Adrese: Sabile (pretī Dārza ielai 8)
Aizsardzības numurs: 2258   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs
Adrese: Sabile
Aizsardzības numurs: 7449   Saites:  !  
Apraksts: 15.-19.gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Brinkenu kapliča
Adrese: Sabile, Lāčplēša iela
Aizsardzības numurs: 6761   Saites:  !    
Apraksts: 1780. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ērģeles
Adrese: Sabile, Ventspils iela 4/6 (Sabiles luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4341   Saites:  !  
Apraksts: 1823. 1847. 1889. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kancele
Adrese: Sabile, Ventspils iela 4/6 (Sabiles luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4344   Saites:  !  
Apraksts: 16.gs.b. 1676. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Sabiles luterāņu baznīca
Adrese: Sabile, Ventspils iela 4/6
Aizsardzības numurs: 6762   Saites:  !   
Apraksts: 1568. 17. gs. 1.p. 1682. 1876. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Strazdes pagastsLabot

    Baznīcēnu soli (2)
Adrese: Strazdes pagasts, Strazde (Strazdes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4349   Saites:  !  
Apraksts: 1612. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Strazdes luterāņu baznīca
Adrese: Strazdes pagasts, Strazde
Aizsardzības numurs: 6763   Saites:  !   
Apraksts: 1591. -1596. 1872. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Vecboču viduslaiku kapsēta
Adrese: Strazdes pagasts (pie Bočām)
Aizsardzības numurs: 2259   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strazdes senkapi (Lēcu kalniņš)
Adrese: Strazdes pagasts (pie Dzeguzēm)
Aizsardzības numurs: 2260   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ilbatu senkapi (Zelta kalniņš)
Adrese: Strazdes pagasts (pie Ilbatām)
Aizsardzības numurs: 2261   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Krūmiņu senkapi (Priežu kalniņš)
Adrese: Strazdes pagasts (pie Krūmiņiem)
Aizsardzības numurs: 2262   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strazdes Baznīcas kalns - kulta vieta
Adrese: Strazdes pagasts (pie Mežmaļiem)
Aizsardzības numurs: 2263   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strazdes pilskalns
Adrese: Strazdes pagasts (pie Mežmaļiem)
Aizsardzības numurs: 2264   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strautiņu senkapi
Adrese: Strazdes pagasts (pie Strautiņiem)
Aizsardzības numurs: 2265   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


TalsiLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Talsu pilskalns
Adrese: Talsi (Talsu ezera R krastā un slimnīcas teritorijā)
Aizsardzības numurs: 2268   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Talsu viduslaiku pils
Adrese: Talsi, Kalna iela 6 (starp Vilkumuižas un Talsu ezeriem)
Aizsardzības numurs: 2267   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vilkumuižas ezera senkapi
Adrese: Talsi (Vilkumuižas ezerā)
Aizsardzības numurs: 2269   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Talsu pilsētas vēsturiskais centrs
Adrese: Talsi
Aizsardzības numurs: 7450   Saites:  !   
Apraksts: 16.-19.gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Dzīvojamā ēka
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 1
Aizsardzības numurs: 6764   Saites:  !   
Apraksts: 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 4 (Talsu luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4353   Saites:  !  
Apraksts: 20.gs.20.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Epitāfija E.Fišeram
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 4 (Talsu luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4354   Saites:  !  
Apraksts: 1794. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Talsu luterāņu baznīca
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 4
Aizsardzības numurs: 6765   Saites:  !   
Apraksts: 1547., 1567., 18./19. gs. 1939. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kancele
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 4 (Talsu luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8524   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.b. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeļu prospekts
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 4 (Talsu luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8525   Saites:  !  
Apraksts: 20.gs.s. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Kapa plāksne
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 4 (Talsu luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8526   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Talsi, Baznīcas laukums 4 (Talsu luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8529   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.b. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Talsu senkapi
Adrese: Talsi, Ezera iela 18; Ezera iela 20 (Vilkumuižas ezera A krastā)
Aizsardzības numurs: 2266   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Talsu ģimnāzijas direktora A.Dreimaņa dzīvesvieta
Adrese: Talsi, Saules iela 6
Aizsardzības numurs: 8961   Saites:  !  
Apraksts: 1928. vietējas nozīmes vēsturiska notikuma vieta.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Kupfera kapliča
Adrese: Talsi, Zvaigžņu iela 1
Aizsardzības numurs: 6767   Saites:  !   
Apraksts: 1806. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


ValdemārpilsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Valdemārpils luterāņu baznīca
Adrese: Valdemārpils, Lielā iela 2
Aizsardzības numurs: 6787   Saites:  !    
Apraksts: 1646. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Sasmakas Elku liepa
Adrese: Valdemārpils (pie bij. vidusskolas)
Aizsardzības numurs: 2273   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Dupurkalns - pilskalns
Adrese: Valdemārpils (pie estrādes)
Aizsardzības numurs: 2275   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Valdemārpils vēsturiskais centrs
Adrese: Valdemārpils
Aizsardzības numurs: 7451   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs.v. 19.gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.
    Kancele
Adrese: Valdemārpils (Ārlavas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8531   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Valdemārpils (Ārlavas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8533   Saites:  !  
Apraksts: 1856. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeļu luktas
Adrese: Valdemārpils (Ārlavas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8534   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Valdemārpils (Ārlavas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8535   Saites:  !  
Apraksts: 19./20.gs. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
    Valdemārpils sinagogas apbūve
Adrese: Valdemārpils, Ezera iela 1
Aizsardzības numurs: 6784   Saites:  !  
Apraksts: 18./20. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Sinagoga
Adrese: Valdemārpils, Ezera iela 1
Aizsardzības numurs: 6785   Saites:  !   
Apraksts: 18. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Palīgēkas (2)
Adrese: Valdemārpils, Ezera iela 1
Aizsardzības numurs: 6786   Saites:  !  
Apraksts: 18./20. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Altāris ar gleznām "Sv.Pēteris" un "Sv.Pāvils"
Adrese: Valdemārpils, Lielā iela 2 (Valdemārpils luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4381   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs.v. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele ar gleznojumiem (6)
Adrese: Valdemārpils, Lielā iela 2 (Valdemārpils luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4383   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs.v. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Sienas panno
Adrese: Valdemārpils, Lielā iela 27
Aizsardzības numurs: 4385   Saites:  !  
Apraksts: 1935. valsts nozīmes mākslas piemineklis.


Valdgales pagastsLabot

    Lauksargu senkapi
Adrese: Valdgales pagasts (pie Ģibzdes, Lauksargu mežniecības 154. kv.)
Aizsardzības numurs: 2278   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Valdgales muižas apbūve
Adrese: Valdgales pagasts (Valdgales muižā)
Aizsardzības numurs: 6788   Saites:  !  
Apraksts: 18./19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dārznieka un kučiera māja
Adrese: Valdgales pagasts (Valdgales muižā)
Aizsardzības numurs: 6790   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kalpu māja
Adrese: Valdgales pagasts (Valdgales muižā)
Aizsardzības numurs: 6791   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Lustūzis - klēts
Adrese: Valdgales pagasts (Valdgales muižā)
Aizsardzības numurs: 6792   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Klēts
Adrese: Valdgales pagasts (Valdgales muižā)
Aizsardzības numurs: 6793   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Siera tornis
Adrese: Valdgales pagasts (Valdgales muižā)
Aizsardzības numurs: 6794   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Valdgales vējdzirnavas
Adrese: Valdgales pagasts (Valdgales muižā)
Aizsardzības numurs: 6795   Saites:  !   
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Ošbiržu senkapi
Adrese: Valdgales pagasts, Ģibzde (pie Ošbirzēm)
Aizsardzības numurs: 2277   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Vandzenes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Altāris
Adrese: Vandzenes pagasts, Iģene (Iģenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4387   Saites:  !  
Apraksts: 1699. 1752. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Baznīcēnu soli
Adrese: Vandzenes pagasts, Iģene (Iģenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4389   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ērģeļu luktas
Adrese: Vandzenes pagasts, Iģene (Iģenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4390   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kancele ar gleznojumiem
Adrese: Vandzenes pagasts, Iģene (Iģenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4391   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.v. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Iģenes luterāņu baznīca
Adrese: Vandzenes pagasts, Iģene
Aizsardzības numurs: 6796   Saites:  !   
Apraksts: 1751. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Iģenes muižas kungu māja
Adrese: Vandzenes pagasts, Iģene (Iģenes muiža)
Aizsardzības numurs: 8988   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.3.c., 19.gs.2.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Basu Vilkatu akmens - kulta vieta
Adrese: Vandzenes pagasts, Uguņciems (pie bij. Basēm)
Aizsardzības numurs: 2281   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Tīrumu viduslaiku kapsēta
Adrese: Vandzenes pagasts, Uguņciems (pie Tīrumiem)
Aizsardzības numurs: 2282   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Vandzenes muižas apbūve
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene
Aizsardzības numurs: 6797   Saites:  !   
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Kungu māja
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6798   Saites:  !   
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dārznieka māja
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6799   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kalpu māja
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6800   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Krogs
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6801   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Alus brūzis
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6802   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs.b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Zirgu stallis
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6804   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Ķieģeļu mūra tilts
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6805   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Vandzenes pagasts, Vandzene (Vandzenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6806   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Tilgaļu milzakmens
Adrese: Vandzenes pagasts (pie bij. Kraujām)
Aizsardzības numurs: 2280   Saites:  !    
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Mantinieku senkapi (Druviņu kalniņš)
Adrese: Vandzenes pagasts (D Mantiniekiem)
Aizsardzības numurs: 2279   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Ārlavas pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Nogales pils
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6775   Saites:  !    
Apraksts: 19. gs.80.g. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Pils
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6776   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Interjera dekoratīvā apdare (10 telpās)
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4376   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.80.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kamīns
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4377   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.Ip. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Krāsnis - kamīni (2)
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4378   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kalpu māja
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6778   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Krogs
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6779   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Alus darītava
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6780   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Stallis
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6781   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Stallis
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6782   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Ārlavas pagasts, Nogale (Nogales muižā)
Aizsardzības numurs: 6783   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Bašķiņkalns - pilskalns
Adrese: Ārlavas pagasts (pie bij. Kalnmaļiem)
Aizsardzības numurs: 2270   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Klāšu viduslaiku kapsēta
Adrese: Ārlavas pagasts (pie bij. Klāšām)
Aizsardzības numurs: 2271   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ozolu Svētkalns - kulta vieta
Adrese: Ārlavas pagasts (pie bij. Ozoliem)
Aizsardzības numurs: 2272   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Birznieku Velna laiva - senkapi
Adrese: Ārlavas pagasts (pie Birzniekiem)
Aizsardzības numurs: 2274   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zošukroga viduslaiku kapsēta ar krustakmeni
Adrese: Ārlavas pagasts (pie Zošukrogiem)
Aizsardzības numurs: 2276   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Ģibuļu pagastsLabot

    Strautmaļu viduslaiku kapsēta
Adrese: Ģibuļu pagasts, Kaleši (pie Strautmaļiem)
Aizsardzības numurs: 2212   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Pastendes muižas apbūve
Adrese: Ģibuļu pagasts, Pastende (Pastendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6746   Saites:  !   
Apraksts: 18. gs. 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Pils
Adrese: Ģibuļu pagasts, Pastende (Pastendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6747   Saites:  !   
Apraksts: 18. gs. 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Galerija
  Cilņu "Ģerboņu" fragmenti
Adrese: Ģibuļu pagasts, Pastende (Pastendes muižas pilī)
Aizsardzības numurs: 4302   Saites:  !   
Apraksts: 1741. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Galerija
  Pārvaldnieka māja
Adrese: Ģibuļu pagasts, Pastende (Pastendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6748   Saites:  !   
Apraksts: 19. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Galerija
  Kalpu māja
Adrese: Ģibuļu pagasts, Pastende (Pastendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6749   Saites:  !   
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Galerija
  Saimniecības ēkas (2)
Adrese: Ģibuļu pagasts, Pastende (Pastendes muižā)
Aizsardzības numurs: 6750   Saites:  !   
Apraksts: 19. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Māras kambaru alas - kulta vieta
Adrese: Ģibuļu pagasts (Abavas labajā krastā uz Kuldīgas un Talsu novadu robežas)
Aizsardzības numurs: 2213   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Spāres baznīca
Adrese: Ģibuļu pagasts, Spāre (Ģibuļu pagasts)
Aizsardzības numurs: 6741   Saites:  !    
Apraksts: 1747. 1926. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Spāres pilskalns
Adrese: Ģibuļu pagasts, Spāre (Ģibuļu pagasts) (pie Brīvniekiem)
Aizsardzības numurs: 2215   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kāpņu margas
Adrese: Ģibuļu pagasts, Spāre (Ģibuļu pagasts) (Spāres muižas muižn. dzīv. ēkā)
Aizsardzības numurs: 4307   Saites:  !  
Apraksts: 1790. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Muneju senkapi (Sudrabkalniņš)
Adrese: Ģibuļu pagasts (pie Munejām)
Aizsardzības numurs: 2214   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zemnieku sēta "Līkumi"
Adrese: Ģibuļu pagasts (Līkumos)
Aizsardzības numurs: 6134   Saites:  !  
Apraksts: 1821. 19. gs. v. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ģibuļu pagasts (Līkumos)
Aizsardzības numurs: 6743   Saites:  !  
Apraksts: 1821. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Saimniecības ēka
Adrese: Ģibuļu pagasts (Līkumos)
Aizsardzības numurs: 6744   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. v. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Klēts
Adrese: Ģibuļu pagasts (Līkumos)
Aizsardzības numurs: 6745   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. v. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Īves pagastsLabot

    Kalnkalēju senkapi
Adrese: Īves pagasts (pie Kalnkalējiem)
Aizsardzības numurs: 2216   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Oškalnu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Īves pagasts (pie Oškalniem)
Aizsardzības numurs: 2217   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Īves vējdzirnavas
Adrese: Īves pagasts (pie Dzirnavām)
Aizsardzības numurs: 6751   Saites:  !  
Apraksts: 20. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.