Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Jēkabpils novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Jēkabpils novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Dignājas pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Kapa plāksne A.Velinkam
Adrese: Dignājas pagasts, Dignāja (Dignājas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3381   Saites:  !  
Apraksts: 1575. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dignājas baznīcas apmetne un senkapi
Adrese: Dignājas pagasts (pie Dignājas luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 886   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Dunavas pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Dignājas pilskalns
Adrese: Dunavas pagasts (pie Kusiņiem un Bāliņiem)
Aizsardzības numurs: 891   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Avotiņu apmetne
Adrese: Dunavas pagasts (pie Avotiņiem)
Aizsardzības numurs: 887   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dobkalnu viduslaiku kapsēta
Adrese: Dunavas pagasts (pie Dobkalniem)
Aizsardzības numurs: 888   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Drancānu apmetne
Adrese: Dunavas pagasts (pie Drancāniem)
Aizsardzības numurs: 889   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Galenieku apmetne
Adrese: Dunavas pagasts (pie Galeniekiem)
Aizsardzības numurs: 890   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ružu senkapi
Adrese: Dunavas pagasts (pie Ružiem)
Aizsardzības numurs: 892   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strautmaļu senkapi
Adrese: Dunavas pagasts, Sudrabkalns (pie kapsētas)
Aizsardzības numurs: 893   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzejnieka Raiņa dzīves vieta
Adrese: Dunavas pagasts, Tadenava
Aizsardzības numurs: 26   Saites:  !  
Apraksts: 1865.-1869. valsts nozīmes vēstures piemineklis.


Kalna pagastsLabot

    Biržu pilskalns
Adrese: Kalna pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 907   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Minsteru senkapi
Adrese: Kalna pagasts (pie bij. Minsteriem)
Aizsardzības numurs: 905   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ķiocu senkapi
Adrese: Kalna pagasts (pie Ķiociem)
Aizsardzības numurs: 906   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Leimaņu pagastsLabot

    Stradu senkapi
Adrese: Leimaņu pagasts (Strados)
Aizsardzības numurs: 915   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Rubenes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Kaldabruņas pilskalns
Adrese: Rubenes pagasts (pie Sēļu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 932   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dronku apmetne
Adrese: Rubenes pagasts (Dronku ezera A krastā pie Dronkām)
Aizsardzības numurs: 926   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Slates senkapi
Adrese: Rubenes pagasts (Mežgales mežniec. Lapsu iec. Slates silā)
Aizsardzības numurs: 927   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zesercelmu senkapi
Adrese: Rubenes pagasts (pie bij. Zesercelmiem)
Aizsardzības numurs: 928   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ģevrānu Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Rubenes pagasts (pie Ģevrāniem un Atpūtām)
Aizsardzības numurs: 929   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lubiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Rubenes pagasts (pie Lubiņām)
Aizsardzības numurs: 930   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Rubiķu sila senkapi
Adrese: Rubenes pagasts (pie Rubiķiem)
Aizsardzības numurs: 931   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Zasas pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Zasas luterāņu baznīca
Adrese: Zasas pagasts, Zasa
Aizsardzības numurs: 6310   Saites:  !   
Apraksts: 1750. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Antūžu apmetne
Adrese: Zasas pagasts (pie Antūžiem)
Aizsardzības numurs: 981   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Ābeļu pagastsLabot

    Barankroga senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts, Laši (Ābeļu mežniecībā)
Aizsardzības numurs: 872   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kaupres pilskalns
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā)
Aizsardzības numurs: 875   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Delvenieku senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Delveniekiem)
Aizsardzības numurs: 873   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kauprenieku senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā)
Aizsardzības numurs: 874   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Reiņu senkapi un apmetne
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Reiņiem)
Aizsardzības numurs: 876   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Smilktiņu senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Smilktiņiem)
Aizsardzības numurs: 877   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.