Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ogres novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ogres novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Krapes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Krapes pareizticīgo baznīca
Adrese: Krapes pagasts, Krape
Aizsardzības numurs: 8235   Saites:  !  
Apraksts: 1891. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Ādmiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Krapes pagasts (pie Ādmiņiem)
Aizsardzības numurs: 1831   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Aulaku senkapi
Adrese: Krapes pagasts (pie Aulakiem)
Aizsardzības numurs: 1832   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Šultu viduslaiku kapsēta
Adrese: Krapes pagasts (pie Šultēm)
Aizsardzības numurs: 1833   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lejasoķēnu senkapi
Adrese: Krapes pagasts (pie Lejasoķēniem)
Aizsardzības numurs: 1834   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Siliņu senkapi
Adrese: Krapes pagasts (pie Rožkalniem (bij. Siliņiem))
Aizsardzības numurs: 1835   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Rogu viduslaiku kapsēta
Adrese: Krapes pagasts (pie Rogām)
Aizsardzības numurs: 2610   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Krapes luterāņu baznīca
Adrese: Krapes pagasts (Krapē)
Aizsardzības numurs: 8234   Saites:  !  
Apraksts: 1802. 1856. 20. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Krapes muižas apbūve
Adrese: Krapes pagasts (Krapes muižā)
Aizsardzības numurs: 8236   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. v. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dārznieka māja
Adrese: Krapes pagasts (Krapes muižā)
Aizsardzības numurs: 8237   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 2.p. 20. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kalpu māja
Adrese: Krapes pagasts (Krapes muižā)
Aizsardzības numurs: 8238   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 2.p. 20. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Krapes pagasts (Krapes muižā)
Aizsardzības numurs: 8239   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 2.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Lauberes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Ančiņu Velnakmens
Adrese: Lauberes pagasts (pie Ančiņiem)
Aizsardzības numurs: 1836   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dobumakmens - kulta vieta
Adrese: Lauberes pagasts (pie pagastnama, bij. Liepiņām)
Aizsardzības numurs: 1837   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Āža kalns un Bendes pļava - soda vieta
Adrese: Lauberes pagasts (pie Vairogiem un Lejaskangariem)
Aizsardzības numurs: 1838   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Madlienas pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Madlienas luterāņu baznīca
Adrese: Madlienas pagasts, Madliena
Aizsardzības numurs: 2887   Saites:  !  
Apraksts: 1246. 1740. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Šķebiņu senkapi
Adrese: Madlienas pagasts (pie Šķebiņiem)
Aizsardzības numurs: 1845   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kalnozolu senkapi
Adrese: Madlienas pagasts (pie Kalnozoliem (bij. Jaunčakariem))
Aizsardzības numurs: 1846   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Madlienas baznīcas viduslaiku kapsēta
Adrese: Madlienas pagasts (pie Madlienas aptiekas un pie luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1847   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Plāteres pilskalns
Adrese: Madlienas pagasts (pie Mežsargiem)
Aizsardzības numurs: 1848   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Robežnieku senkapi
Adrese: Madlienas pagasts (pie Robežniekiem)
Aizsardzības numurs: 1849   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ūsiņu senkapi
Adrese: Madlienas pagasts (pie Ūsiņiem)
Aizsardzības numurs: 1850   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Uženu pilskalns
Adrese: Madlienas pagasts (pie Vecuženiem)
Aizsardzības numurs: 1851   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kultūras nams "Austrums"
Adrese: Madlienas pagasts
Aizsardzības numurs: 8248   Saites:  !  
Apraksts: 1911. 1912. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Lielās muižas apbūve
Adrese: Madlienas pagasts ("Imantās")
Aizsardzības numurs: 8249   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. 1912. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kungu māja
Adrese: Madlienas pagasts (Lielā muižā)
Aizsardzības numurs: 8250   Saites:  !  
Apraksts: 1912. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Putnu mājas (2)
Adrese: Madlienas pagasts (Lielā muižā)
Aizsardzības numurs: 8251   Saites:  !  
Apraksts: 1898. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Klēts
Adrese: Madlienas pagasts (Lielā muižā)
Aizsardzības numurs: 8252   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Vērenes muižas apbūve
Adrese: Madlienas pagasts (Vērenes muižā)
Aizsardzības numurs: 8253   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kungu māja
Adrese: Madlienas pagasts (Vērenes muižā)
Aizsardzības numurs: 8254   Saites:  !  
Apraksts: 1860. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Klēts
Adrese: Madlienas pagasts (Vērenes muižā)
Aizsardzības numurs: 8255   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Vagara māja
Adrese: Madlienas pagasts (Vērenes muižā)
Aizsardzības numurs: 8256   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Madlienas pagasts (Vērenes muižā)
Aizsardzības numurs: 8257   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Mazozolu pagastsLabot

    Ogres Jāņkalniņš - kulta vieta
Adrese: Mazozolu pagasts (bij. Ogres luterāņu baznīcas vietā)
Aizsardzības numurs: 1852   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Baltiņu senkapi (Velna klēpis)
Adrese: Mazozolu pagasts (pie bij. Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 1853   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Griguļkalns - pilskalns
Adrese: Mazozolu pagasts (pie Mazozolu muižas)
Aizsardzības numurs: 1854   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pelīcēnu senkapi
Adrese: Mazozolu pagasts (pie Pelīcēniem)
Aizsardzības numurs: 1855   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ogres pilskalns
Adrese: Mazozolu pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 1856   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vaukšu baznīcas vieta - kulta vieta
Adrese: Mazozolu pagasts (pie Vaukšām)
Aizsardzības numurs: 1857   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vaukšu viduslaiku kapsēta
Adrese: Mazozolu pagasts (starp Vaukšām un Damāriem)
Aizsardzības numurs: 1858   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Meņģeles pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Meņģeles baznīca
Adrese: Meņģeles pagasts, Meņģele
Aizsardzības numurs: 2889   Saites:  !   
Apraksts: 1791. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Ģērķu Dievu (Upuru) kalns - kulta vieta
Adrese: Meņģeles pagasts (pie Ģērķiem)
Aizsardzības numurs: 1859   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Meņģeles viduslaiku kapsēta
Adrese: Meņģeles pagasts (pie Meņģeles luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1860   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Meņģeles kapu vārtu kapliča
Adrese: Meņģeles pagasts (Meņģeles kapos)
Aizsardzības numurs: 8258   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


OgreLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Bērnu sanatorija "Ogre"
Adrese: Ogre, Gaismas prospekts 2/6
Aizsardzības numurs: 8274   Saites:  !   
Apraksts: 1927. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Zilais kalns - pilskalns
Adrese: Ogre (Ogres - Tīnūžu šosejas kreisajā pusē)
Aizsardzības numurs: 1861   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ogres kapu kapliča
Adrese: Ogre (Ogres komunālajos kapos)
Aizsardzības numurs: 8483   Saites:  !  
Apraksts: 1939. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pilsētas valdes nams
Adrese: Ogre, Brīvības iela 11
Aizsardzības numurs: 8262   Saites:  !  
Apraksts: 1925. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka - preču tirgotava
Adrese: Ogre, Brīvības iela 12
Aizsardzības numurs: 8263   Saites:  !  
Apraksts: 1901. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka - preču tirgotava
Adrese: Ogre, Brīvības iela 13
Aizsardzības numurs: 8264   Saites:  !  
Apraksts: 1914. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka - preču tirgotava
Adrese: Ogre, Brīvības iela 18
Aizsardzības numurs: 8265   Saites:  !  
Apraksts: 1926. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Noliktava
Adrese: Ogre, Brīvības iela 20
Aizsardzības numurs: 8266   Saites:  !  
Apraksts: 1929. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Brīvības iela 21
Aizsardzības numurs: 8267   Saites:  !  
Apraksts: 1920. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Brīvības iela 23
Aizsardzības numurs: 8268   Saites:  !  
Apraksts: 1920. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Brīvības iela 25
Aizsardzības numurs: 8269   Saites:  !  
Apraksts: 1920. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Brīvības iela 2
Aizsardzības numurs: 8260   Saites:  !  
Apraksts: 1912. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kūrmāja
Adrese: Ogre, Brīvības iela 32
Aizsardzības numurs: 8270   Saites:  !  
Apraksts: 1926. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Pasts
Adrese: Ogre, Brīvības iela 38
Aizsardzības numurs: 8271   Saites:  !  
Apraksts: 1936. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Viesnīca "Ausbika"
Adrese: Ogre, Brīvības iela 4
Aizsardzības numurs: 8261   Saites:  !  
Apraksts: 1927. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Brīvības iela 48
Aizsardzības numurs: 8272   Saites:  !  
Apraksts: 1934. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ogres luterāņu baznīca
Adrese: Ogre, Brīvības iela 51
Aizsardzības numurs: 8273   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Degvielas uzpildes stacija
Adrese: Ogre, Daugavpils iela 74
Aizsardzības numurs: 9088   Saites:  !  
Apraksts: 1960. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Sienu gleznojumi
Adrese: Ogre, Gaismas prospekts 2/6 (sanatorijā "Ogre")
Aizsardzības numurs: 4078   Saites:  !  
Apraksts: 20.gs.30.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzīvojamā ēka - preču tirgotava
Adrese: Ogre, Kalna prospekts 1
Aizsardzības numurs: 8275   Saites:  !  
Apraksts: 1911. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Kalna prospekts 3
Aizsardzības numurs: 8276   Saites:  !  
Apraksts: 1927. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Kalna prospekts 9
Aizsardzības numurs: 8277   Saites:  !  
Apraksts: 1932. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Krasta iela 11
Aizsardzības numurs: 8279   Saites:  !  
Apraksts: 1925. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Krasta iela 9
Aizsardzības numurs: 8278   Saites:  !  
Apraksts: 1874. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Altāris
Adrese: Ogre, Meža prospekts 1 (Ogres katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 7254   Saites:  !  
Apraksts: 1901. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Sanatorija "Saulstari"
Adrese: Ogre, Saulstaru iela 2
Aizsardzības numurs: 2888   Saites:  !  
Apraksts: 1928. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Tirgoņu iela 1
Aizsardzības numurs: 8280   Saites:  !  
Apraksts: 1909. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Tirgoņu iela 9
Aizsardzības numurs: 8281   Saites:  !  
Apraksts: 1910. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Turkalnes iela 10
Aizsardzības numurs: 8285   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Turkalnes iela 14
Aizsardzības numurs: 8286   Saites:  !  
Apraksts: 1928. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Turkalnes iela 16
Aizsardzības numurs: 8287   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Turkalnes iela 23
Aizsardzības numurs: 8288   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Turkalnes iela 25
Aizsardzības numurs: 8289   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Turkalnes iela 4
Aizsardzības numurs: 8283   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Turkalnes iela 8
Aizsardzības numurs: 8284   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Upes prospekts 1
Aizsardzības numurs: 8290   Saites:  !  
Apraksts: 1913. 1925. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Upes prospekts 2
Aizsardzības numurs: 8291   Saites:  !  
Apraksts: 1930. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Upes prospekts 6
Aizsardzības numurs: 8293   Saites:  !  
Apraksts: 1926. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Upes prospekts 7
Aizsardzības numurs: 8294   Saites:  !  
Apraksts: 1925. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka
Adrese: Ogre, Zaķu iela 14
Aizsardzības numurs: 8295   Saites:  !  
Apraksts: 1934. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Ogresgala pagastsLabot

    Augstzālīšu apmetne
Adrese: Ogresgala pagasts (pie Augstzālīšiem)
Aizsardzības numurs: 1862   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Daugaviešu viduslaiku kapsēta
Adrese: Ogresgala pagasts (pie Daugaviešiem)
Aizsardzības numurs: 1863   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Čabu apmetne un senkapi
Adrese: Ogresgala pagasts (pie Čabām)
Aizsardzības numurs: 1864   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Indrānu apmetne
Adrese: Ogresgala pagasts (pie Indrāniem, Ogres upes labajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1865   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Tulku viduslaiku kapsēta
Adrese: Ogresgala pagasts (pie Jauntulkiem un Lieltulkiem)
Aizsardzības numurs: 1866   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lielpeču senkapi
Adrese: Ogresgala pagasts (pie Lielpečiem)
Aizsardzības numurs: 1867   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Suntažu pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Suntažu luterāņu baznīca
Adrese: Suntažu pagasts, Suntaži
Aizsardzības numurs: 2890   Saites:  !   
Apraksts: 1782. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Altāris
Adrese: Suntažu pagasts, Suntaži (Suntažu luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4081   Saites:  !  
Apraksts: ap 1780. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Suntažu muiža
Adrese: Suntažu pagasts (Suntažu muižā)
Aizsardzības numurs: 8296   Saites:  !    
Apraksts: 18. gs. 2.p. 20. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Ķoderu pilskalns
Adrese: Suntažu pagasts (pie Ķoderiem)
Aizsardzības numurs: 1873   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kastrānes pilskalns
Adrese: Suntažu pagasts (pie Grunduļiem, Mazās Juglas upes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1872   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Annaskalns
Adrese: Suntažu pagasts (pie bij. Annas muižas)
Aizsardzības numurs: 1871   Saites:  !   
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Baznīcas vieta - senvieta
Adrese: Suntažu pagasts (pie Abzas upītes un Suntažu luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1870   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Pils
Adrese: Suntažu pagasts (Suntažu muižā)
Aizsardzības numurs: 2891   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. 2.p. 20. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dārznieka māja
Adrese: Suntažu pagasts (Suntažu muižā)
Aizsardzības numurs: 8297   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kalpu māja
Adrese: Suntažu pagasts (Suntažu muižā)
Aizsardzības numurs: 8298   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pienotava
Adrese: Suntažu pagasts (Suntažu muižā)
Aizsardzības numurs: 8300   Saites:  !  
Apraksts: 20. gs.30.g. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Putnu mājas (2)
Adrese: Suntažu pagasts (Suntažu muižā)
Aizsardzības numurs: 8301   Saites:  !  
Apraksts: 19./20. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Taurupes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Aderkašu pareizticīgo baznīca
Adrese: Taurupes pagasts, Aderkaši
Aizsardzības numurs: 8303   Saites:  !  
Apraksts: 1864. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Taurupes muiža
Adrese: Taurupes pagasts (Taurupes muižā)
Aizsardzības numurs: 8304   Saites:  !   
Apraksts: 18. gs. b. 20. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Aderkašu pilskalns
Adrese: Taurupes pagasts (pie Aderkašu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 1874   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Aizpurvju senkapi
Adrese: Taurupes pagasts (pie Aizpurvjiem)
Aizsardzības numurs: 1875   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kalēju senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Taurupes pagasts (pie Kalējiem)
Aizsardzības numurs: 1876   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ozolēnu senkapi
Adrese: Taurupes pagasts (pie Ozolēniem un Lejasspeltēm)
Aizsardzības numurs: 1877   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pauņēnu senkapi (Mēra kapi)
Adrese: Taurupes pagasts (pie Pauņēniem)
Aizsardzības numurs: 1878   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zvirgzdiņu senkapi
Adrese: Taurupes pagasts (starp Zvirgzdiņiem un Caunām)
Aizsardzības numurs: 1879   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Gleznotāja V.Purvīša dzimtās mājas
Adrese: Taurupes pagasts (Vecjaužos)
Aizsardzības numurs: 48   Saites:  !  
Apraksts: 1872. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kungu māja
Adrese: Taurupes pagasts (Taurupes muižā)
Aizsardzības numurs: 8305   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 20. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Klēts
Adrese: Taurupes pagasts (Taurupes muižā)
Aizsardzības numurs: 8306   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pārvaldnieka māja "Baltā māja"
Adrese: Taurupes pagasts (Taurupes muižā)
Aizsardzības numurs: 8307   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Taurupes pagasts (Taurupes muižā)
Aizsardzības numurs: 8308   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kalpu māja
Adrese: Taurupes pagasts (Taurupes muižā)
Aizsardzības numurs: 8321   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.1.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Ķeipenes pagastsLabot

    Aliņu senkapi
Adrese: Ķeipenes pagasts (pie Aliņām)
Aizsardzības numurs: 1824   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kalnagauriņu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Ķeipenes pagasts (pie Kalnagauriņiem)
Aizsardzības numurs: 1825   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Klētnieku senkapi
Adrese: Ķeipenes pagasts (pie Klētniekiem)
Aizsardzības numurs: 1826   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Saliņu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Ķeipenes pagasts (pie Zemgaļiem (bij. Saliņām))
Aizsardzības numurs: 1827   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Skubiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Ķeipenes pagasts (pie Skubiņiem)
Aizsardzības numurs: 1828   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Šķērstēnu pilskalns un Baznīckalns - kulta vieta
Adrese: Ķeipenes pagasts (starp Dzeguzēm un Saliņām pie Dzeņiem)
Aizsardzības numurs: 1829   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.