Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ventspils novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ventspils novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Ances pagastsLabot

    Durvju vērtnes (4)
Adrese: Ances pagasts, Ance (Ances muižas dzīv. ēkā)
Aizsardzības numurs: 4600   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Angermindes pils
Adrese: Ances pagasts (pie bij. Zigatiem, Rindas upes labajā krastā)
Aizsardzības numurs: 2523   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pēterlauku sila senkapi
Adrese: Ances pagasts (Pēterlauku silā)
Aizsardzības numurs: 2519   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ances senkapi
Adrese: Ances pagasts (pie Ances pasta)
Aizsardzības numurs: 2520   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Upeslīču senkapi
Adrese: Ances pagasts (pie bij. Upeslīčiem, Ventspils - Kolkas lielceļa labajā pusē)
Aizsardzības numurs: 2521   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Viesturu senkapi
Adrese: Ances pagasts (pie bij. Viesturiem)
Aizsardzības numurs: 2522   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Mazistabu Stieguļu kalns - kulta vieta
Adrese: Ances pagasts (pie Mazistabām)
Aizsardzības numurs: 2524   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Mazistabu viduslaiku kapsēta
Adrese: Ances pagasts (pie Mazistabām)
Aizsardzības numurs: 2525   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Ances pagasts, Rinda (Rindas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4602   Saites:  !  
Apraksts: 1744. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Ances pagasts, Rinda (Rindas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4603   Saites:  !  
Apraksts: 1744. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele ar gleznojumiem (9)
Adrese: Ances pagasts, Rinda (Rindas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4604   Saites:  !  
Apraksts: 1744. valsts nozīmes mākslas piemineklis.


Jūrkalnes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Jūrkalnes Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca
Adrese: Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne
Aizsardzības numurs: 6935   Saites:  !   
Apraksts: 1862. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Drēbnieku senkapi
Adrese: Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne (centrā, Ventspils - Liepājas šosejas kreisajā pusē)
Aizsardzības numurs: 2526   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne (Jūrkalnes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4608   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.v. 1847. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne (Jūrkalnes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4609   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.b. 1847. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Darvdedžu senkapi
Adrese: Jūrkalnes pagasts (pie Bēņiem)
Aizsardzības numurs: 2527   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Gravu senkapi
Adrese: Jūrkalnes pagasts (pie Gravām)
Aizsardzības numurs: 2528   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


PilteneLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Piltenes viduslaiku pils
Adrese: Piltene
Aizsardzības numurs: 2529   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Piltenes pilsdrupas
Adrese: Piltene
Aizsardzības numurs: 6937   Saites:  !  
Apraksts: 14. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Sudmaļkalns - senkapi (Mēra kapi)
Adrese: Piltene
Aizsardzības numurs: 2530   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Piltene (Piltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4620   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IVc. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Baznīcēnu soli
Adrese: Piltene (Piltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4621   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeļu prospekts
Adrese: Piltene (Piltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4622   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.20.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Piltene (Piltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4623   Saites:  !  
Apraksts: 1722. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele
Adrese: Piltene (Piltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4625   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IIc. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kapa piemineklis H.Ostenam-Sakenam
Adrese: Piltene (Piltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4626   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Piltenes luterāņu baznīca
Adrese: Piltene
Aizsardzības numurs: 6936   Saites:  !   
Apraksts: 1709. -1719. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Piltenes pagastsLabot

    Krītkalna viduslaiku kapsēta
Adrese: Piltenes pagasts (Krītakalnā)
Aizsardzības numurs: 2531   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Lagzdīnes pilskalns
Adrese: Piltenes pagasts (pie Kalniem)
Aizsardzības numurs: 2532   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Landzes baznīcas senkapi
Adrese: Piltenes pagasts (pie Landzes luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 2533   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Čunču viduslaiku kapsēta
Adrese: Piltenes pagasts (pie Mazčunčiem)
Aizsardzības numurs: 2534   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Piltenes pagasts (Landze, Landzes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4611   Saites:  !  
Apraksts: 1701. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekti (2)
Adrese: Piltenes pagasts (Landze, Landzes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4612   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. 1847. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Durvju komplekts
Adrese: Piltenes pagasts (Landze, Landzes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4613   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.v. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele
Adrese: Piltenes pagasts (Landze, Landzes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4616   Saites:  !  
Apraksts: 1701. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Landzes luterāņu baznīca
Adrese: Piltenes pagasts (Landzē)
Aizsardzības numurs: 6938   Saites:  !   
Apraksts: 1701. 1776. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Popes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Popes luterāņu baznīca
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6956   Saites:  !    
Apraksts: 1771. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Altāris
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4631   Saites:  !  
Apraksts: ap 1879. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Baznīcēnu soli
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4632   Saites:  !  
Apraksts: ap 1879. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ērģeļu luktas
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4633   Saites:  !  
Apraksts: ap 1879. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4634   Saites:  !  
Apraksts: 1898. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kancele
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4635   Saites:  !  
Apraksts: ap 1879. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Portāls un durvju vērtnes
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4637   Saites:  !  
Apraksts: 1771. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Torņa pulkstenis ar gleznojumiem
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4639   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.70.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekti (4)
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižas dzīvojamā ēkā)
Aizsardzības numurs: 4640   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižas dzīvojamā ēkā)
Aizsardzības numurs: 4641   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.Ip. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kamīns
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižas dzīvojamā ēkā)
Aizsardzības numurs: 4642   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.Ip. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Krāsns
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižas dzīvojamā ēkā)
Aizsardzības numurs: 4643   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Popes muižas apbūve
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6939   Saites:  !  
Apraksts: 17. -19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Muižnieka dzīvojamā ēka
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6940   Saites:  !  
Apraksts: 1680. -1840. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Medību pils
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6941   Saites:  !  
Apraksts: 1653. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Pārvaldnieka māja
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6942   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ārsta māja
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6943   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kalēja māja
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6944   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kalpu māja
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6945   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Jaunā klēts
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6946   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Klēts
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6947   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Stallis - kalpu māja
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6948   Saites:  !  
Apraksts: 1844. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzirnavas
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6949   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Stallis
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6950   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Veļas māja
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6952   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Aleja
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6953   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kūts
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6954   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Parks
Adrese: Popes pagasts, Pope (Popes muižā)
Aizsardzības numurs: 6955   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Nabeļu senkapi
Adrese: Popes pagasts (pie bij. Nabeļu kroga)
Aizsardzības numurs: 2535   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Raibkroga viduslaiku kapsēta
Adrese: Popes pagasts (pie bij. Raibkroga)
Aizsardzības numurs: 2536   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dambkalns - senkapi
Adrese: Popes pagasts (pie Ciemgaļiem)
Aizsardzības numurs: 2537   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Popes pilskalns
Adrese: Popes pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 2538   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zemnieku sēta "Kalnenieki"
Adrese: Popes pagasts (Rindā, Kalneniekos)
Aizsardzības numurs: 6143   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Puzes pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Ciļņi "Ģerboņi" (4)
Adrese: Puzes pagasts, Puzes muiža (Puzes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4644   Saites:  !  
Apraksts: 1692. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Puzes luterāņu baznīca
Adrese: Puzes pagasts, Puzes muiža
Aizsardzības numurs: 6957   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs.,19.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Puzes mācītājmuižas apbūve
Adrese: Puzes pagasts, Puzes muiža (Puzes mācītājmuižā)
Aizsardzības numurs: 6958   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs.18.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Mācītāja māja
Adrese: Puzes pagasts, Puzes muiža (Puzes mācītājmuižā)
Aizsardzības numurs: 6959   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. v. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Saimniecības ēka
Adrese: Puzes pagasts, Puzes muiža (Puzes mācītājmuižā)
Aizsardzības numurs: 6960   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Puzes pilskalns
Adrese: Puzes pagasts (starp Ķesteriem un Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 2545   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lejaskroga senkapi
Adrese: Puzes pagasts (pie Ķesteriem)
Aizsardzības numurs: 2539   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Jaunviecīšu senkapi
Adrese: Puzes pagasts (pie Jaunviecīšiem)
Aizsardzības numurs: 2540   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kapšu senkapi (Mušīteru kapi)
Adrese: Puzes pagasts (pie Kapšiem)
Aizsardzības numurs: 2541   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Buču viduslaiku kapsēta
Adrese: Puzes pagasts (pie Kraujām)
Aizsardzības numurs: 2542   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strīķu senkapi (Kapu kalns, Kapenes)
Adrese: Puzes pagasts (pie Mūrniekiem)
Aizsardzības numurs: 2543   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Purmaļu senkapi (Pingāļu kapi)
Adrese: Puzes pagasts (pie Purmaļiem)
Aizsardzības numurs: 2544   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Tārgales pagastsLabot

    Mazgalenieku senkapi
Adrese: Tārgales pagasts, Lielirbe (pie bij. Mazgaleniekiem)
Aizsardzības numurs: 2546   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lielirbes senkapi
Adrese: Tārgales pagasts, Lielirbe (pie Kalnupjiem)
Aizsardzības numurs: 2547   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Ovišu bāka
Adrese: Tārgales pagasts (Ovišu bāka)
Aizsardzības numurs: 8568   Saites:  !    
Apraksts: 1844. valsts nozīmes industriālais piemineklis.
    Lorumu senkapi
Adrese: Tārgales pagasts (pie bij. Lorumiem)
Aizsardzības numurs: 2548   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Cīruļu senkapi
Adrese: Tārgales pagasts (pie Cīruļiem)
Aizsardzības numurs: 2549   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Elku liepa, Kraupu liepa, osis - kulta vieta
Adrese: Tārgales pagasts (pie Grantiņiem)
Aizsardzības numurs: 2550   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Tārgales baznīcas vieta
Adrese: Tārgales pagasts (pie Grantiņiem)
Aizsardzības numurs: 2551   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Nabeļkalns - robežkalns
Adrese: Tārgales pagasts (pie Nabeļiem)
Aizsardzības numurs: 2552   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Ugāles pagastsLabot

    Būdiņu senkapi
Adrese: Ugāles pagasts, Cirkale ("Dzērves")
Aizsardzības numurs: 9173   Saites:   
Apraksts: 12./13.–15./16. gs. valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Rāpatu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Ugāles pagasts, Rāpati (starp bij. Kliediņiem un Baložiem)
Aizsardzības numurs: 2567   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Ugāles pagasts, Ugāle (Ugāles luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4645   Saites:  !  
Apraksts: 1697. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Baznīcēnu soli (19)
Adrese: Ugāles pagasts, Ugāle (Ugāles luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4646   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ērģeles un ērģeļu prospekts
Adrese: Ugāles pagasts, Ugāle (Ugāles luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4648   Saites:  !  
Apraksts: 1697.-1701. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kancele
Adrese: Ugāles pagasts, Ugāle (Ugāles luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4650   Saites:  !  
Apraksts: 1697. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ugāles luterāņu baznīca
Adrese: Ugāles pagasts, Ugāle
Aizsardzības numurs: 6961   Saites:  !  
Apraksts: 1693. -1697. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Krāsnis (2)
Adrese: Ugāles pagasts, Ugāle (Ugāles muižas pārvaldnieka mājā)
Aizsardzības numurs: 4656   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IVc. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Ugāles pilskalns
Adrese: Ugāles pagasts (pie Gravām)
Aizsardzības numurs: 2557   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Māteru apmetne
Adrese: Ugāles pagasts (pie bij. Mātermuižas)
Aizsardzības numurs: 2554   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Māteru Velnapēdas akmens - kulta vieta
Adrese: Ugāles pagasts (pie bij. Mātermuižas)
Aizsardzības numurs: 2555   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Modmuižas apmetne
Adrese: Ugāles pagasts (pie bij. Modmuižas)
Aizsardzības numurs: 2556   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Krišiņu senkapi
Adrese: Ugāles pagasts (pie Krišiņiem)
Aizsardzības numurs: 2559   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lamiķu senkapi
Adrese: Ugāles pagasts (pie Lamiķiem)
Aizsardzības numurs: 2595   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lāmu pilskalns
Adrese: Ugāles pagasts (pie Lamiķiem)
Aizsardzības numurs: 2596   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sirgumu ciema vieta
Adrese: Ugāles pagasts (pie Sirgummuižas)
Aizsardzības numurs: 2564   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sirgumu senkapi
Adrese: Ugāles pagasts (pie Sirgummuižas)
Aizsardzības numurs: 2565   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Veckušķu Svētozols
Adrese: Ugāles pagasts (pie Veckušķiem)
Aizsardzības numurs: 2566   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Jaunvietu pilskalns
Adrese: Ugāles pagasts (pie Jaunvietām)
Aizsardzības numurs: 8336   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Usmas pagastsLabot

    Ceriņu senkapi
Adrese: Usmas pagasts (pie bij. Ceriņiem un Apsēniem)
Aizsardzības numurs: 2553   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Laukgaļu senkapi
Adrese: Usmas pagasts (pie Laukgaļiem)
Aizsardzības numurs: 2560   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Muižkalnu viduslaiku kapsēta (Ģenerāļkalniņš)
Adrese: Usmas pagasts (pie Muižkalniem)
Aizsardzības numurs: 2561   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Muliku Kapu kalns - viduslaiku kapsēta
Adrese: Usmas pagasts (pie Mulikiem)
Aizsardzības numurs: 2562   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pilsgaļu apmetne
Adrese: Usmas pagasts (pie Pilsgaļiem)
Aizsardzības numurs: 2563   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Beģu apmetne
Adrese: Usmas pagasts (pie Beģiem)
Aizsardzības numurs: 2570   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Muižgalu senkapi
Adrese: Usmas pagasts (pie Muižgaliem)
Aizsardzības numurs: 2571   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Usmas Elku liepa - kulta vieta
Adrese: Usmas pagasts (Usmā)
Aizsardzības numurs: 2568   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Moricsalas apmetne
Adrese: Usmas pagasts (Usmas ezera Moricsalā, pie mežsarga mājas)
Aizsardzības numurs: 2569   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Košķēnu apmetne
Adrese: Usmas pagasts (pie Košķēniem, pie Engures upes iztekas no Usmas ezera)
Aizsardzības numurs: 2558   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Užavas pagastsLabot

    Sāmīšu viduslaiku kapsēta
Adrese: Užavas pagasts, Dzirtniekciems (pie Sāmīšiem)
Aizsardzības numurs: 2572   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Altāris
Adrese: Užavas pagasts, Užava (Užavas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4659   Saites:  !  
Apraksts: ap 1783. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Durvju komplekts
Adrese: Užavas pagasts, Užava (Užavas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4660   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Užavas luterāņu baznīca
Adrese: Užavas pagasts, Užava
Aizsardzības numurs: 6962   Saites:  !   
Apraksts: ap 1783. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Sārnates apmetne
Adrese: Užavas pagasts (Sārnates purvā)
Aizsardzības numurs: 2577   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Užavas bāka
Adrese: Užavas pagasts (Užavas bāka)
Aizsardzības numurs: 8567   Saites:  !    
Apraksts: 1879. valsts nozīmes industriālais piemineklis.
    Birznieku senkapi
Adrese: Užavas pagasts (pie Kļavām)
Aizsardzības numurs: 2573   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Užavas senkapi
Adrese: Užavas pagasts (pie mehāniskajām darbnīcām)
Aizsardzības numurs: 2574   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Silkāju senkapi
Adrese: Užavas pagasts (pie Silkāju kapsētas)
Aizsardzības numurs: 2575   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Užavas Elku liepa un Elku strauts - kulta vieta
Adrese: Užavas pagasts (pie Tuņņiem un bij. Jāniekiem)
Aizsardzības numurs: 2576   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Celmu apmetne
Adrese: Užavas pagasts (ceļa Pelnukalns - Ābolkalni kreisajā pusē, 1,6.km)
Aizsardzības numurs: 8891   Saites:  !  
Apraksts: 5600.-4500.g.p.m.ē., 3400.-1500.g.p.m.ē. valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Vārves pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Pasiekstes vējdzirnavas
Adrese: Vārves pagasts, Vārve (Pasiekstē)
Aizsardzības numurs: 6963   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Bēķu viduslaiku kapsēta
Adrese: Vārves pagasts (pie Bēķu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 2578   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pasiekstes senkapi
Adrese: Vārves pagasts (pie bij. Pasiekstes vējdzirnavām)
Aizsardzības numurs: 2579   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dumbrinieku senkapi
Adrese: Vārves pagasts (pie Dumbriniekiem)
Aizsardzības numurs: 2580   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Reiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Vārves pagasts (pie Saleniekiem)
Aizsardzības numurs: 2581   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Ziru pagastsLabot

    Landžarāju viduslaiku kapsēta
Adrese: Ziru pagasts (pie bij. Landžarāju kapsētas)
Aizsardzības numurs: 2582   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Priednieku apmetne
Adrese: Ziru pagasts (pie Priedniekiem)
Aizsardzības numurs: 2583   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ratnieku senkapi
Adrese: Ziru pagasts (Ratnieku kapsētā)
Aizsardzības numurs: 2584   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sises apmetne
Adrese: Ziru pagasts (Sisē Užavas upes krastā)
Aizsardzības numurs: 2585   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sises senkapi
Adrese: Ziru pagasts (Sisē Užavas upes krastā)
Aizsardzības numurs: 2586   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sembu senkapi
Adrese: Ziru pagasts (pie Sembas mājām)
Aizsardzības numurs: 8846   Saites:  !  
Apraksts: 12.-15.gs. vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Zlēku pagastsLabot

    Jaunbērzu apmetne
Adrese: Zlēku pagasts, Laidzesciems (pie Jaunbērziem un Kalējiem)
Aizsardzības numurs: 2588   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Zlēku Karātavu kalns - pilskalns
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas
Aizsardzības numurs: 2600   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Zlēku pilskalns- kulta vieta
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas
Aizsardzības numurs: 2601   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Altāris
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas (Zlēku luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4665   Saites:  !   
Apraksts: ap 1650. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Ērģeles
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas (Zlēku luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4668   Saites:  !   
Apraksts: 1875. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Kamīns
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas (Zlēku luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4669   Saites:  !  
Apraksts: 17.gs.v. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Kancele
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas (Zlēku luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4670   Saites:  !   
Apraksts: ap 1650. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Sānu luktas
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas (Zlēku luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4674   Saites:  !   
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Solu gleznojumi (21)
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas (Zlēku luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4677   Saites:  !   
Apraksts: 17.gs.v. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Zlēku luterāņu baznīca
Adrese: Zlēku pagasts, Zlēkas
Aizsardzības numurs: 6964   Saites:  !   
Apraksts: 1645. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Abavmuižas kulta akmens
Adrese: Zlēku pagasts (Abavmuižas kapsētā)
Aizsardzības numurs: 2587   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pasilciema senkapi
Adrese: Zlēku pagasts (Pasilciema kapsētā)
Aizsardzības numurs: 2589   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ēčkalna senkapi
Adrese: Zlēku pagasts (pie Ēčkalniem)
Aizsardzības numurs: 2590   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dzikļu senkapi
Adrese: Zlēku pagasts (pie Dzikļiem)
Aizsardzības numurs: 2591   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Gaisiņu senkapi
Adrese: Zlēku pagasts (pie Gaisiņiem un bij. pārceltuves)
Aizsardzības numurs: 2592   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pabērzkalna senkapi
Adrese: Zlēku pagasts (pie Jaunbērzkalniem un Priedniekiem)
Aizsardzības numurs: 2593   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pabērzkalns - pilskalns ar apmetni
Adrese: Zlēku pagasts (pie Jaunbērzkalniem un Priedniekiem)
Aizsardzības numurs: 2594   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Jāņkalna viduslaiku kapsēta
Adrese: Zlēku pagasts (pie Pankšciema Puniem)
Aizsardzības numurs: 2597   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Paventu pilskalns
Adrese: Zlēku pagasts (pie Paventām)
Aizsardzības numurs: 2598   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Valleskalns - pilskalns
Adrese: Zlēku pagasts (pie Raganas upes ietekas Ventā)
Aizsardzības numurs: 2599   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.