Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Smiltenes novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Smiltenes novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Bilskas pagastsLabot

    Kalnaegļu Upurozols (Veldes ozols) - kulta vieta
Adrese: Bilskas pagasts (pie bij. Kalnaegļiem)
Aizsardzības numurs: 2341   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Līdaciņu Jāņa kalns ar akmeni - kulta vieta
Adrese: Bilskas pagasts (pie Līdaciņām)
Aizsardzības numurs: 2342   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Līdaciņu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Bilskas pagasts (pie Līdaciņām)
Aizsardzības numurs: 2343   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)
Adrese: Bilskas pagasts (pie Pakuļiem)
Aizsardzības numurs: 2344   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Panderu senkapi (Jāņu kalns)
Adrese: Bilskas pagasts (pie Panderiem)
Aizsardzības numurs: 2345   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Panderu Upurkalns un Upurakmens - kulta vieta
Adrese: Bilskas pagasts (pie Panderiem un Mežvidiem)
Aizsardzības numurs: 2346   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Piltiņu pilskalns (Jāņa kalns)
Adrese: Bilskas pagasts (pie Piltiņiem)
Aizsardzības numurs: 2347   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Piltiņu senkapi (Kapu kalniņš, Kravantas)
Adrese: Bilskas pagasts (pie Piltiņiem)
Aizsardzības numurs: 2348   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dzirkaļu senkapi (Kapiņu sils)
Adrese: Bilskas pagasts (pie Silmaļiem un Dzirkaļiem)
Aizsardzības numurs: 2349   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vecruiku senkapi (Kapu kakts)
Adrese: Bilskas pagasts (pie Vecruikām)
Aizsardzības numurs: 2350   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kalnaegļu pilskalns (Lielais kalns)
Adrese: Bilskas pagasts (starp Kalnaegļiem un Straumēniem)
Aizsardzības numurs: 2351   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lāčkalnu senkapi
Adrese: Bilskas pagasts (starp Lāčkalniem un Prauliem)
Aizsardzības numurs: 2352   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Blomes pagastsLabot

    Krēsliņu senkapi (Zelta kalniņš)
Adrese: Blomes pagasts (pie Krēsliņiem)
Aizsardzības numurs: 2353   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    "Riņģu" saiešanas nams
Adrese: Blomes pagasts (Riņģos)
Aizsardzības numurs: 6140   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.2.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Brantu pagastsLabot

    Gailīšu senkapi (Krāsmatas, Velna pils)
Adrese: Brantu pagasts (500 m ZAA no Gailīšiem)
Aizsardzības numurs: 2354   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lejasstrantu senkapi (Velna kravantes, Velna pils)
Adrese: Brantu pagasts (600 m DR no Strantēm)
Aizsardzības numurs: 2355   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Brantu senkapi
Adrese: Brantu pagasts (DAA no Brantu pasta)
Aizsardzības numurs: 2356   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kampu pilskalns
Adrese: Brantu pagasts (pie Kampām)
Aizsardzības numurs: 2357   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lejaskleperu senkapi (Krāsmata, Kravanda)
Adrese: Brantu pagasts (pie Lejaskleperiem)
Aizsardzības numurs: 2358   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kalnastrantu senkapi (Zviedru kapi) un apmetne
Adrese: Brantu pagasts (pie Līdačiem (Kalnastrantēm), Strantes ezera krastā)
Aizsardzības numurs: 2359   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Tīrumpapānu senkapi (Plikatkalns)
Adrese: Brantu pagasts (pie Pāpāniem un bij. Pulveriem)
Aizsardzības numurs: 2360   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Slavēku senkapi (Baznīcas kalns, Velna kravante)
Adrese: Brantu pagasts (pie Slavēkām)
Aizsardzības numurs: 2361   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Brantu muižas kungu māja
Adrese: Brantu pagasts (Brantu skola)
Aizsardzības numurs: 9155   Saites:   
Apraksts: 19. gs. v. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Grundzāles pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Aumeisteru muiža
Adrese: Grundzāles pagasts, Aumeisteri (Aumeistaru muižā)
Aizsardzības numurs: 6860   Saites:  !   
Apraksts: 19. gs. 1.p. - 19. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Jaunbemberu senkapi
Adrese: Grundzāles pagasts (pie Jaunbemberiem)
Aizsardzības numurs: 2368   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Liepiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Grundzāles pagasts (starp Liepiņiem un Kalna Liepiņiem)
Aizsardzības numurs: 2369   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ozoliņu senkapi
Adrese: Grundzāles pagasts (starp Ozoliņiem un Krodziniekiem)
Aizsardzības numurs: 2370   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Krogs
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeistaru muižā)
Aizsardzības numurs: 6861   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Manēža
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeistaru muižā)
Aizsardzības numurs: 6862   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pulksteņklēts
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeistaru muižā)
Aizsardzības numurs: 6863   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Stallis
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeistaru muižā)
Aizsardzības numurs: 6864   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kungu māja
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeisteru muižā)
Aizsardzības numurs: 6865   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pārvaldnieka māja
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeisteru muižā)
Aizsardzības numurs: 6866   Saites:  !  
Apraksts: Ap 1880. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Dzīvojamā ēka "Stīpnieka māja"
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeisteru muižā)
Aizsardzības numurs: 6867   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kučiera māja
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeisteru muižā)
Aizsardzības numurs: 6868   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Staļļi
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeisteru muižā)
Aizsardzības numurs: 6869   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Grundzāles pagasts (Aumeisteru muižā)
Aizsardzības numurs: 6870   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Launkalnes pagastsLabot

    Kalnaslapjumu senkapi
Adrese: Launkalnes pagasts (pie bij. Kalnaslapjumiem)
Aizsardzības numurs: 2374   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kaktiņu senkapi
Adrese: Launkalnes pagasts (pie Kaktiņiem)
Aizsardzības numurs: 2375   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Mūsiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Launkalnes pagasts (pie Mūsiņiem)
Aizsardzības numurs: 2376   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pīkaņu Skansts kalns - pilskalns
Adrese: Launkalnes pagasts (pie Pīkaņiem)
Aizsardzības numurs: 2377   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Pāvulkalna viduslaiku kapsēta
Adrese: Launkalnes pagasts (pie Strautmaļiem)
Aizsardzības numurs: 2378   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kapusila pilskalns
Adrese: Launkalnes pagasts (Kapusila mežā pie bij. Kapusiliem)
Aizsardzības numurs: 8335   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Palsmanes pagastsLabot

    Palsmanes luterāņu baznīca
Adrese: Palsmanes pagasts, Palsmane
Aizsardzības numurs: 6871   Saites:  !  
Apraksts: 1814. -1817. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Cauņu pilskalns (Augstais kalns)
Adrese: Palsmanes pagasts (starp Gaiļupjiem un Cauņiem)
Aizsardzības numurs: 2380   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Palsmanes pagasts (Palsmanes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4465   Saites:  !  
Apraksts: 1860. valsts nozīmes mākslas piemineklis.


SmilteneLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Adrese: Smiltene, Baznīcas laukums 1
Aizsardzības numurs: 6872   Saites:  !    
Apraksts: 15. gs. 17. gs. 1857. -1859. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Cērtenes pilskalns ar priekšpili un dambi
Adrese: Smiltene (pie Cērtenes upītes)
Aizsardzības numurs: 2386   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Smiltenes viduslaiku pils
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 2387   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Smiltenes muižas apbūve
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6873   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs.- 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pilsdrupas
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6874   Saites:  !  
Apraksts: 14. -17. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Kungu māja
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6875   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Pārvaldnieka māja
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6876   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Stallis
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6877   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Klēts
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6878   Saites:  !  
Apraksts: 18. gs. b. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Parks
Adrese: Smiltene (Smiltenes muižā)
Aizsardzības numurs: 6879   Saites:  !  
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Bērensa kapliča
Adrese: Smiltene (Smiltenes kapsēta)
Aizsardzības numurs: 8582   Saites:  !  
Apraksts: 1870. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Altāris
Adrese: Smiltene, Baznīcas laukums 1 (Smiltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4469   Saites:  !  
Apraksts: 1859. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ērģeļu prospekts
Adrese: Smiltene, Baznīcas laukums 1 (Smiltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4470   Saites:  !  
Apraksts: 1859. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Ērģeles
Adrese: Smiltene, Baznīcas laukums 1 (Smiltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4471   Saites:  !  
Apraksts: 1889.-1890. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Kancele
Adrese: Smiltene, Baznīcas laukums 1 (Smiltenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4472   Saites:  !  
Apraksts: 1859. valsts nozīmes mākslas piemineklis.


Smiltenes pagastsLabot

    Portāls un durvju komplekts
Adrese: Smiltenes pagasts (Smiltenes mācītājmuižā)
Aizsardzības numurs: 4474   Saites:  !  
Apraksts: 1798. valsts nozīmes mākslas piemineklis.


Variņu pagastsLabot

    Sliepju senkapi
Adrese: Variņu pagasts (pie Sliepjiem)
Aizsardzības numurs: 2379   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.