Baltu reliģija

Autrimps (jaunprūšu: *Autrīmps) prūšu mitoloģijā ir jūras dievs. 16.—17. gadsimta avotos viņš pielīdzināts seno romiešu dievam Neptūnam. Vārda līdzīgās cilmes dēļ ar Natrimpu un Patrimpu tiek uzskatīts, ka Autrimps varētu būt radies no auglības dieva Trimpa, kas sadalījies Autrimpā, zemes auglības dievā Natrimpā un upju un avotu dievā Patrimpā.[1]

  1. Mitoloģijas enciklopēdija 2. Rīga : Latvijas enciklopēdija. 1994. 286. lpp. ISBN 5-89960-044-6.