Baltu reliģija

Svaikstiks (jaunprūšu: *Swāikstiks, no *swāikstan (*swāigstan) — 'gaisma') prūšu mitoloģijā ir gaismas un auglības dievs, kas rūpējas par labības un zāles augšanu un lopu vairošanos. Pastāvīgi minēts dažādos 16. un 17. gadsimta prūšu dievu sarakstos, kur parasti ierindots vai nu kā otrais (aiz Ukapirma) vai ceturtais (aiz Pērkona) svarīgākais prūšu dievs.[1]

  1. Mitoloģijas enciklopēdija 2. Rīga : Latvijas enciklopēdija. 1994. 289. lpp. ISBN 5-89960-044-6.