Elektromagnētiskās indukcijas likums

Elektromagnētiskās indukcijas likums ir

kur
ir indukcijas elektrodzinējspēks, kuru rada mainīga magnētiskā plūsma (V)
ir magnētiskās plūsmas izmaiņa (Wb)
ir laiks, kurā notiek magnētiskās plūsmas izmaiņa (s)

Likuma atklāšanaLabot

1831. gadā Maikls Faradejs atklāja šo likumu, kurš ir viens no svarīgākajiem elektromagnētisma likumiem. Elektromagnētiskās indukcijas likums M. Faradejs formulēja, izmantojot elektriskās intensitātes cirkulācijas jēdzienu.

Elektromagnētiskās indukcijas likuma iegūšanaLabot

Pieņemot, ka telpā ir magnētiskais lauks, kura indukcija   ir tāda, ka pastāv tās plūsma   caur noslēgtu vadošu kontūru  , kura ierobežo virsmu  . Saskaņā ar Faradeja likumu, laikā mainoties (ar kontūru saķēdētai) magnētiskajai plūsmai, t.i.,  , kontūrā plūst indukcijas strāva. Tātad vadītājā ir radies elektriskais lauks  , kurš pārvieto lādiņnesējus, veicot darbu.

Tā kā elektriskā lauka darbs ir elektriskā lauka cirkulācija  , tad elektromagnētiskās indukcijas likums ir

 

Mīnusa zīmeLabot

Vektorus   un   virzienus vienmēr saista labās vītnes skrūves likums. Tomēr, ja  , tad mīnusa zīmes dēļ   ir vērsts pretējā virzienā.

Inducētās strāvas magnētiskais lauks (sekundārais magnētiskais lauks) ir vērsts pretī sākotnējam laukam un kavē tā pieaugšanu (Lenca likums).

Ja  , inducētā strāva cenšas zūdošo lauku uzturēt. Arī šeit darbojas Lenca likums.

Lenca likumsLabot

Pamatraksts: Lenca likums

Lenca likums: inducētā strāva vienmēr darbojas pretī tām magnētiskā lauka izmaiņām, kuras šo strāvu ir inducējušas.

Indukcijas elektrodzinējspēksLabot

Pamatraksts: Elektrodzinējspēks

Indukcijas elektrodzinējspēks apzīmē ar   vai  . Un kā jau tika noskaidrots, elektrodzinējspēks ir

 

Elektromagnētiskās indukcijas likuma vispārinājumsLabot

Vadītāja kontūra magnētiskajā laukā var arī nebūt.

Laikā mainīgs magnētiskais lauks vienmēr ap indukcijas   līnijām inducē elektrisko virpuļlauku  , kura cirkulācija pa jebkuru (arī iedomātu) kontūru ir atšķirīga no nulles.

VirpuļlauksLabot

Virpuļlauks nav potenciāls. Tas, pārvietojot lādiņu pa noslēgtu kontūru  , veic no nulles atšķirīgu darbu.

Magnētiskās indukcijas plūsmaLabot

Magnētiskās indukcijas plūsma, kura šķeļ kontūra   aptverto virsmu  , var mainīties divējādi:

Ārējās saitesLabot