Diferenciālvienādojums

Diferenciālvienādojums attēlots

Diferenciālvienādojums ir vienādojums, kas satur nezināmas funkcijas atvasinājumus un diferenciāļus. Tos parasti izveido, risinot dažādas matemātikas, fizikas un tehnoloģijas problēmas un uzdevumus. Ja diferenciālvienādojums satur viena argumenta funkciju, tad to sauc par parasto diferenciālvienādojumu, bet, ja satur vairāku argumentu funkciju, — par parciālo diferenciālvienādojumu.

ProgrammatūraLabot


  1. «dsolve - Maple Programming Help». www.maplesoft.com. Skatīts: 2020-05-15.
  2. «Basic Algebra and Calculus — Sage Tutorial v9.0». doc.sagemath.org. Skatīts: 2020-05-15.
  3. «Symbolic algebra and Mathematics with Xcas».