Atvērt galveno izvēlni

Elektriskā strāva - daļiņu (lādiņnesēju) orientēta plūsma. Elektriskā strāva vielā var plūst tikai tad, ja tajā pietiekamā koncentrācijā eksistē brīvi lādiņnesēji, kas var pārvietoties makroskopiskā attālumā. Par šādām vielām saka, ka tās labi vada elektrisko strāvu jeb tie ir vadītāji. Lai strāva plūstu, vadītājā jāpastāv elektriskajam laukam, kuru rada elektroenerģijas avots. Elektriskā lauka spēks izraisa lādiņnesēju kustību. Lādiņnesēji var būt gan brīvie elektroni metālā, pozitīvie un negatīvie joni gāzēs, šķidrumos, plazmā u.tml.

Elektriskās strāvas virziensLabot

Par elektriskās strāvas virzienu pieņemts uzskatīt pozitīvo lādiņnesēju kustības virzienu. Tāpēc, ja strāva ir negatīvu elektronu plūsma (kā, piemēram, metālos), tad strāvas virziens ir pretējs elektronu orientētās kustības virzienam.

Elektriskās strāvas stiprumsLabot

Elektriskās strāvas stiprums   ir elektriskais lādiņš  , kurš noteiktā laikā   izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu.

 

Precizējot, strāvas stipruma formula ir:

 
kur
  — lādiņš, kurš izplūda caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu
  — laika intervāls, kad notiek lādiņa plūsma

Elektriskās strāvas tilpuma blīvumsLabot

Elektriskās strāvas tilpuma blīvumu apzīmē ar  

Ja lādiņnesēji pārvietojas tilpumā, tad to plūsmas līnijas šķērso virsmu  

 
kur
 
  - virsmas   normāles vektors

Saistība ar lādiņa tilpuma blīvumuLabot

 
kur
  - lādiņu orientētās kustības vidējais ātrums

Elektriskās strāvas virsmas blīvumsLabot

Elektriskās strāvas virsmas blīvumu apzīmē ar  

Ja lādiņnesēji pārvietojas pa ķermeņa (vada) virsmu, tad to plūsmas līnijas šķērso līniju  , kura veido šo virsmu.

 
kur
 

Saistība ar lādiņa virsmas blīvumuLabot