Elektriskā lauka cirkulācija

Elektriskās intensitātes cirkulācija pa ceļu ir darbs .

kur
- elektriskā lauka intensitāte (N/C)
- rādiusvektora izmaiņa (m)

Secinājums, ka elektriskā lauka cirkulācija ir darbs, izriet no tā, ka pēc definīcijas elektriskā lauka intensitāte ir spēks, kurš darbojas uz vienības punktveida lādiņu, un šis pozitīvais vienības lādiņš pārvietojas elektriskajā laukā pa ceļu .

Elektriskā lauka cirkulācijas formulas precizējumsLabot

Vispārīgi runājot, ja laukā   pārvietojas lādiņš  , lauka veiktais darbs ir

 

Piemēram, ja elektrisko lauku rada kāds punktveida lādiņš   un tā intensitāte tātad ir  , un šajā laukā kāds cits lādiņš   pārvietojas no punkta   līdz punktam  , lauka veiktais darbs ir

 

SecinājumsLabot

Darbs   nav atkarīgs no lādiņa ceļa, bet tikai no tā sākumpunkta un galapunkta koordinātām.

Potenciāla elektriskā lauka cirkulācijaLabot

Šajā piemērā tika aplūkots tikai potenciāla lauka gadījums. Tā intensitāte  , bet funkcija   ir punktveida lādiņa   lauka potenciāls.

Šā lauka darbu lādiņa   pārvietošanai var izteikt arī kā

 
kur
  ir lauka punktu   un   potenciālu starpība (ja tā ir negatīva, darbs jāveic ārējiem spēkiem)

Potenciālam elektriskajam laukam ( ) intensitātes cirkulācija

 

Cirkulācija pa noslēgtu kontūruLabot

No izteiksmes   izriet, ka potenciāla elektriskā lauka intensitātes cirkulācija pa jebkuru noslēgtu kontūru vienmēr ir vienāda ar nulli

 

Elektromagnētiskās indukcijas likumsLabot

Elektromagnētiskās indukcijas likums ir

 
kur
  ir indukcijas elektrodzinējspēks, kuru rada mainīga magnētiskā plūsma (V)
  ir magnētiskās plūsmas izmaiņa (Wb)
  ir laiks, kurā notiek magnētiskās plūsmas izmaiņa (s)