Virsma ir jēdziens, ko lieto ģeometrijā, lai apzīmētu divdimensionālu varietāti. Virsmu bieži vien var iztēloties kā trajektoriju līnijai, kas pārvietojas telpā. Piemēram, taisnstūri var iztēloties kā trajektoriju nogrieznim, kurš pārvietojas no vienas taisnstūra malas uz pretējo. Nereti virsma atbilst trīsdimensionāla objekta robežai vai daļai no tās. Piemēram, sfēra ir lodes virsma.

Virsma, uz kuras attēlotas izolīnijas, kas atbilst nemainīgām x, y un z vērtībām

Virsmu uzdošana labot šo sadaļu

Virsmas ir ērti uzdot ar vienādojumu palīdzību — virsma ir visu to telpas punktu kopa, kas apmierina doto vienādojumu. Piemēram, kopa

 

atbilst sfērai, kuras centrs atrodas koordinātu sākumpunktā un kuras rādiuss ir 1.

Skatīt arī labot šo sadaļu