Magnētiskā lauka indukcija

Magnētiskā lauka indukcija jeb magnētiskā indukcija ir fizikāls lielums, kas raksturo magnētiskā lauka induktivitāti.

Magnētiskā lauka indukciju fizikā apzīmē ar un tās SI mērvienība ir tesla (T).

Taisna strāvas vada magnētiskā indukcija labot šo sadaļu

Strāvas magnētiskā lauka indukciju aprēķina pēc Bio—Savāra—Laplasa likuma.

Skalārā forma labot šo sadaļu

Ja strāva   plūst pa bezgalīgi garu, taisnu un tievu vadu, tad strāvas magnētiskais lauks   attālumā   no vada pēc Bio — Savāra — Laplasa likuma ir

 
kur
  - koeficients (2×10-7 H/m)
  - strāvas stiprums (A)

Magnētiskā konstante labot šo sadaļu

 

Koeficients   ir izsakāms šādi:

 
kur
  - magnētiskā konstante (1.256637×10-6 H/m)
  - 3.141593

Ievērojot to, taisna strāvas vada magnētiskā lauka indukciju   aprēķina pēc formulas

 

Vektoriālā forma labot šo sadaļu

 
kur
  - pieskares vektors

Lorenca spēks labot šo sadaļu

 
kur
  - lādiņš, uz kuru darbojas Lorenca spēks (C);
  - magnētiskajai indukcijai perpendikulārā ātruma komponente;
  - Lorenca spēka vektors (N);

Galvenais raksts: Lorenca spēks

Magnētiskās indukcijas cirkulācija labot šo sadaļu

Magnētiskās indukcijas cirkulāciju fizikā apzīmē ar  .

 
kur
  - magnētiskā konstante (1.256637×10-6 H/m)
  - strāvas stiprums vadā, ap kuru ir apvilkts kontūrs   (A)

Galvenais raksts: Magnētiskās indukcijas cirkulācija