Magnētiskā lauka indukcija

Magnētiskā lauka indukcija raksturo magnētiskā lauka induktivitāti.

Magnētiskā lauka indukciju fizikā apzīmē ar

Taisna strāvas vada magnētiskā indukcijaLabot

Strāvas magnētiskā lauka indukciju aprēķina pēc Bio-Savāra-Laplasa likuma.

Skalārā formaLabot

Ja strāva   plūst pa bezgalīgi garu, taisnu un tievu vadu, tad strāvas magnētiskais lauks   attālumā   no vada pēc Bio-Savāra-Laplasa likuma ir

 
kur
  - koeficients (2×10-7 H/m)
  - strāvas stiprums (A)

Magnētiskā konstanteLabot

Koeficients   ir izsakāms šadi:

 
kur
  - magnētiskā konstante (1.256637×10-6 H/m)
  - 3.141593

Ievērojot to, taisna strāvas vada magnētiskā lauka indukciju   aprēķina pēc formulas

 

Vektoriālā formaLabot

 
kur
  - pieskares vektors

Lorenca spēksLabot

 
kur
  - lādiņš, uz kuru darbojas Lorenca spēks (C);
  - magnētiskajai indukcijai perpendikulārā ātruma komponente;
  - Lorenca spēka vektors (N);

Galvenais raksts: Lorenca spēks

Magnētiskās indukcijas cirkulācijaLabot

Magnētiskās indukcijas cirkulāciju fizikā apzīmē ar  .

 
kur
  - magnētiskā konstante (1.256637×10-6 H/m)
  - strāvas stiprums vadā, ap kuru ir apvilkts kontūrs   (A)

Galvenais raksts: Magnētiskās indukcijas cirkulācija