Privatizācija jeb denacionalizācija ir process, kurā kāda uzņēmuma īpašumtiesības no publiskā sektora (valdības) tiek nodotas privātajam sektoram (privātpersonām un juridiskajām personām). Plašākā nozīmē privatizācija var nozīmēt jebkuru valsts funkciju nodošanu privātajam sektoram, tostarp ienākumu iekasēšanu vai likumsargu funkcijas.