1622. gads Latvijā

gada notikumi Latvijā

Šajā lapā ir apkopoti 1622. gada notikumi Latvijā, kuras Kurzemes, Zemgales un Sēlijas vēsturiskās zemes atradās Kurzemes un Zemgales hercogistes sastāvā, bet Vidzemes un Latgales vēsturiskās zemes Pārdaugavas Livonijas hercogistes sastāvā. Kurzemes ziemeļdaļā atradās Piltenes apgabals, kurš nebija pakļauts Kurzemes hercogistei. Novembrī pēc Jelgavas pamiera nolēgšanas pierima poļu-zviedru karš starp Polijas-Lietuvas kopvalsts un Zviedrijas karalistes karaspēkiem.

Pasaulē: 1619 1620 1621 - 1622 - 1623 1624 1625
Latvijā: 1619 1620 1621 - 1622 - 1623 1624 1625
Laikapstākļi: 1619 1620 1621 - 1622 - 1623 1624 1625
Sportā: 1619 1620 1621 - 1622 - 1623 1624 1625
Kino: 1619 1620 1621 - 1622 - 1623 1624 1625

Valdnieki labot šo sadaļu

Notikumi Latvijas teritorijā labot šo sadaļu

Nezināms laiks vai visa gada laikā labot šo sadaļu

 • Piltenes apgabala baznīcām izdeva jaunus noteikumus, kas regulēja patronāžu un līdzekļu piešķiršanu baznīcu uzturēšanai.
 • Zviedru karalis Gustavs II Ādolfs piešķīra Lutera ticībai Vidzemē valsts baznīcas statusu un ieviesa šeit Zviedrijas baznīcu likumus. Dievnamu apmeklēšana kļuva obligāta. Baznīcu pārvalde atradās konsistorijas un superintendenta rokās. Rīgas Sv. Pētera baznīcas virsmācītājam Hermanim Samsonam kā Vidzemes superintendentam tika piešķirtas baznīcas lietās ļoti plašas pilnvaras.
 • Lielākā daļa Vidzemes baznīcu bija sagrautas. Pa visu Vidzemi bija palikuši tikai septiņi luterāņu mācītāji, turklāt šajā gadā divi no tiem nomira. Limbažos iecēla pastāvīgu luterāņu mācītāju.
 • Turpinoties karadarbībai, Valmieru ieņēma karaļa Gustava Ādolfa karaspēks un to ar vairākām citām Vidzemes pilsētām un pilīm (Burtnieki, Trikāta, Kokmuiža u.c.) uzdāvināja Zviedrijas valsts kancleram Akselim Uksenšernam ar noteikumu, ka „viņam jānocietina pilsēta un jāuztur garnizons”. Uksenšernu dzimtas ģerboņa vērša piere joprojām ir redzama Valmieras ģerbonī.
 • Kurzemes hercogistē zviedru spēki ieņēma un izpostīja Tukumu, kā arī nodedzināja Ēdoles pili.
 • Zviedru karaspēka nometnē izcēlās dažādas epidēmijas.
 • Jelgavu ieņēma lietuviešu karaspēks.
 • Lai aizkavētu zviedru armijas pārvietošanos uz Jelgavu, poļu-lietuviešu karaspēks Babītes pilskalnā ierīkoja kara nometni (tāpēc to mūsdienās mēdz saukt arī par Poļu kalnu).
 • Gustavs Ādolfs Rūjienas pili izlēņoja savam finansu pārzinim Jasperam Matsonam Krāsam.
 • Bērzaunes pili zviedri piešķīra Johanam Baneram.
 • Krustpils pilī sākās vērienīgi remontdarbi. Pili labiekārtoja, kā arī papildus tika uzcelts kaļķu un ķieģeļu ceplis. Pārbūves laikā Krustpils pilī strādāja krāšņu meistars no Neretas.
 • Pirmo reizi vēstures avotos tika minēts Eķengrāves muižas (Viesītē) nosaukums "Eichengrabe" (Ozolgrāvis).
 • Mollīna tipogrāfija Rīgā izdeva 5 jaunas grāmatas, tai skaitā vienu sprediķu grāmatu somu valodā (zviedru garnizona vajadzībām).

Februāris labot šo sadaļu

 • 28. februāris — Rīgā tika apglabāts ilgdzīvotājs, 107 gadus vecs vīrietis.

Marts labot šo sadaļu

 • Zviedru spēki pa ceļam uz Tukumu ieņēma un izlaupīja Šlokenbekas nocietināto muižu, kā arī sagūstīja maršalu Šenkingu. Tukuma apkārtnes dižciltīgie savas dārglietas uzglabāja nevis Tukuma pilī, bet gan maršalam piederošajā Šlokenbekas muižā, jo muiža bija labāk nocietināta, nekā pils. Uzbrukuma rezultātā tukumniekiem nācās šķirties no savām noglabātajām bagātībām. Pēc tam Šlokenbeka zaudēja savu militāro nozīmi.

Augusts labot šo sadaļu

 • 23. augusts — Gustavs Adolfs izdeva dekrētu ar kuru iecēla Dr. Hermani Samsonu par superintendentu un inspektoru pār visām zviedru pakļautās Vidzemes daļas baznīcām. Superintendenta statuss paredzēja bīskapa liturģiskās tiesības, bet tomēr izslēdza pilnu baznīcas varu, ar ko parasti saistījās bīskapa amats.

Oktobris labot šo sadaļu

 • 4. oktobris — par Rīgas birģermeistaru tika ievēlēts Johans Ulrihs.

Novembris labot šo sadaļu

Kultūra labot šo sadaļu

Zinātne labot šo sadaļu

 • Mollīna tipogrāfijā divās valodās tika izdota vēsturiska grāmata par Rīgas ieņemšanu 1621. gadā. Vācu valodā tā saucās "Von Eroberung der Hauptstatt Riga in Lieffland ... ", un latīņu valodā "De expugnatione Civitatis Rigensis Livoniae Metropolis Quam Serenissimus Svecorum Gottorum & Vandalorum etc. etc. Rex, Gustavus Adolphus Calendis Augusti Anno proximè elapso 1621. infestis armis ipse oppugnatum vénit, & terra marique 13. Augusti undique cinctam, ad deditionem tandem 16. Septembris faciendam compulit. Loco Relationes verissimae. Epistolae IIII. ... ad Serenis. Poloniae Regem & ... Mag. Duc. Lithuaniae Dn. Christophoru[m] Radziwilum ... à Spectab. Senatu scriptis .. ". Šim izdevumam klāt nāca Heinriha Tūma gravīra "1621. gada Rīgas aplenkums Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa vadībā". Darbs tika pārpublicēts arī tādās Vācijas pilsētās, kā Vitenberga un Frankfurte pie Mainas.

Dzimuši labot šo sadaļu

Miruši labot šo sadaļu