Mācītājs ir baznīcas kalpotājs, kas ir pilnvarots vadīt dievkalpojumus, kā arī citas svētdarbības, kā kristības, laulības un bēres.

Romas Katoļu baznīcā un Austrumu Pareizticīgajā baznīcā mācītājus cauc par priesteriem.