Žemaitijas fogteja (vācu: Vogtei Samogitien) bija žemaišu, kuršu un zemgaļu apdzīvota zeme mūsdienu Lietuvas ziemeļrietumu daļā. Līdz pat 1411. gadam žemaiši saglabāja baltu pagānismu kā valdošo reliģiju un kopš 13. gadsimta vidus nepakļāvās Vācu ordeņa mēģinājumiem to iekļaut Livonijas, vēlāk Prūsijas ordeņvalsts sastāvā. Tomēr 1398. gadā pēc Saliņas līguma noslēgšanas dižkunigaitis Vītauts Dižais noslēdza miera līgumu ar Vācu ordeni, kurā "iznomāja" Žemaitijas fogteju lielmestram. 1409. gadā sākās žemaišu sacelšanās, ko atbalstīja Polijas karalis Jagailis, kas bija formālais iemesls lielmestra Ulriha fon Juningena lēmumam doties karagājienā uz Lietuvu, kas beidzās ar Vācu ordeņa sagrāvi Grīnvaldes kaujā un Žemaitijas fogtejas likvidāciju.

Žemaitijas fogteja
1398 – 1411
Flag Coat of arms
vēsturiskais karogs vēsturiskais ģerbonis
Location of autonoma teritorija
Location of autonoma teritorija
ar rozā krāsu iezīmēta Žemaitijas fogteja
Pārvaldes centrs
Reliģija baltu pagānisms
Valdība militāra aristokrātija
Vēsture
 - Dibināta 1398
 - Saliņas miera līgums starp Lietuvas dižkunigaitiju un Vācu ordeni 1398.
 - Vācu ordenis atteicās no teritoriālām pretenzijām par labu Lietuvas dižkunigaitijai 1411.
 - Likvidēta 1411

Priekšvēsture

labot šo sadaļu
 
Livonijas ordenim (Livoniae pars) 14. gadsimtā pakļautā Kursas (Curonia) un Žemaitijas (Samogitia) teritorija.
 
Žemaitijas (Samaiten) teritorija, no kuras Vācu ordenis atteicās 1422. gadā.

1236. gadā Saules kaujas laikā žemaišu karaspēks sagrāva Zobenbrāļu ordeni. 1244. gadā žemaiši piedalījās Lietuvas dižunigaiša Mindauga vadītajā karagājienā uz Kursu, bet cieta sakāvi kaujā pie Embūtes pilskalna. 1251. gadā arī Lietuvas dižkungs Mindaugs noslēdza miera līgumu ar Livonijas ordeni un pieņēma kristietību. Miera līgums paredzēja nodot ordenim vēl nekristītās Žemaitijas, Nadruvas un Dainavas daļas. 1253. gadā Kurzemes bīskaps Heinrihs Kuldīgas pilī noslēdza Kursas dalīšanas līgumu par vēl nekristīto kuršu zemju sadalīšanu. Līgumā pieminētie vietvārdi atbilst šādām mūsdienu apdzīvotajām vietām Žemaitijas novadā Lietuvas rietumos (lietuviski: Alsėdžiai, Apuolė, Babrungėnai, Biržinėnai, Duobėnai, Dusai, Imbarė, Gandinga, Gardė (Žemaičių Kalvarija), Gelindėnai, Gėsalai, Grūstė, Kartena, Lekemė, Liepžemis (Lieplaukė), Luoba, Medingėnai, Mosėdis, Nevarėnai, Notėnai, Rietavas, Skuodas, Viešvėnai). Livonijas ordenis pabeidza būvēt Mēmeles pili (Memelburg) toreizējā kuršu zemē Pilsātā, lai veiktu tam 1253. gada līgumā piešķirto pagānu zemju iekarošanu. 1259. gadā žemaiši uzvarēja ordeni kaujā pie Skodas.

Durbes kaujā 1260. gadā kurši no jau kristītajām Kursas zemēm kaujas laikā pameta ordeņa karaspēku un sabiedrojās ar žemaišiem. Ordenis cieta ļoti smagu sagrāvi un uz laiku atteicās no turpmākiem iekarošanas plāniem. 1264. gadā notika Kauja pie Griezes, kurā Livonijas ordeņa jātnieku karaspēks pie Griezes (Gresen), netālu no tagadējās Latvijas - Lietuvas robežas, sakāva kuršu karaspēku, kas gatavojas uzbrukt Kuldīgas pilij. 1328. gadā tika panākta vienošanās par Mēmeles pils un novada atdalīšanu no Livonijas ordeņa pakļautībā esošās Kurzemes un pāreju Vācu ordeņa Prūsijas daļas pakļautībā.

Dibināšana un likvidācija

labot šo sadaļu

1398. gada Saliņas miera līgums starp Lietuvas dižkunigaitiju un Vācu ordeni paredzēja, ka ordenis iegūst pārvaldībā pagānisko Žemaitiju no piejūras līdz pat Nevēžas upei. 1404. gadā Krēvas līgumā Polija un Lietuva apstiprināja iepriekšējo vienošanos ar ordeni. 1401. un 1409. gadā notika žemaišu sacelšanās, kuru atbalstīja Lietuvas dižkungs Vītauts Dižais un Polijas karalis Vladislavs II Jagailis.

1410. gada 15. jūlijā Grīnvaldes kaujā Polijas un Lietuvas apvienotais karaspēks karaļa Jagaiļa vadībā pilnīgi sagrāva Vācu ordeņa spēkus lielmeistara Ulriha fon Jungingena vadībā. 1411. gadā pēc Pirmā Toruņas līguma Žemaitiju iekļāva Lietuvas dižkunigaitijas sastāvā kā kunigaitiju līdztekus Viļņas kunigaitijai un Traķu kunigaitijai. 1413. gadā žemaiši beidzot pieņēma kristīgo ticību, 1417. gadā tika nodibināta Žemaitijas bīskapija. 1422. gadā Vācu ordenis oficiāli atteicās no pretenzijām uz Žemaitiju, kas pārgāja Lietuvas dižkunigaitijas pārvaldībā (Melno ezera līgums). Tika noteikta precīza robeža starp ordeņa zemēm un Lietuvu, kas pastāvēja līdz pat 1923. gadam.

1441. gadā Lietuvas dižkunigaitis Kazimirs atzina Žemaitijas kunigaitijas autonomiju un tiesības vēlēt zemes vecāko. Lietuvas dižkunigaiši, no 1569. gada Polijas-Lietuvas kopvalsts valdnieki lietoja Žemaitijas hercoga titulu. 1655. gada 20.oktobrī Otrā Ziemeļu kara laikā Žemaitijas pilsētā Ķedaiņos tika parakstīts līgums par Zviedrijas-Lietuvas kopvalsts izveidi, kas paredzēja Žemaitijas hercogistes pašnoteikšanās tiesības Zviedrijas-Lietuvas vasaļatkarībā.

Lietuvas vēsturiskās daļas

labot šo sadaļu
Valstis vai to daļas mūsdienu Lietuvas teritorijā  
Pirms:
Lietava, Deltuva, Nalsene, Alsene
Viļņas kunigaitija
1337-1413
Pēc:
Viļņas vaivadija
Pirms:
Dainava, Sudava, Nere, Upīte
Traķu kunigaitija
1337-1413
Pēc:
Traķu vaivadija
Pirms:
Ceklis, Megava, Gaižuva, Karšuva, Knituva, Medenike, Saulene
Žemaitijas fogteja
1398-1411
Pēc:
Žemaitijas kunigaitija