Valdība ir augstākā valsts varas izpildu un rīcības institūcija. Valdību sauc arī par Ministru kabinetu, Ministru padomi u.c.