Matemātikā unitāra matrica ir tāda n ×n kompleksa matrica U, kurai izpildās sakarība

kur I ir n ×n vienības matrica, U = UT ir matricas U konjugēti transponētā matrica (kompleksi saistītās matricas U transponētā matrica) un UU apzīmē matricu U un U reizinājumu.[1] Šī sakarība izsaka to, ka matricas U kolonnas veido ortonormētu bāzi n dimensiju kompleksajai telpai Cn.

Ekvivalentas definīcijas labot šo sadaļu

Unitāru matricu var definēt vairākos ekvivalentos veidos. Ja U ir kompleksa n × n matrica, tad visi zemāk uzskaitītie apgalvojumi ir ekvivalenti:[2]

 1. U ir unitāra (jeb UU = I),
 2. U ir unitāra (jeb UU = I),
 3. U ir nesingulāra un U = U-1, kur U-1 ir matricas U inversā matrica,
 4. matricas U rindiņas veido ortonormētu bāzi telpai Cn,
 5. matricas U kolonnas veido ortonormētu bāzi telpai Cn,
 6. reizināšana ar U nemaina vektoru garumu (ja x ir patvaļīgs kolonnas vektors telpā Cn un y = Ux, tad ||x|| = ||y||, kur ||x|| = √xx ir vektora x norma),
 7. matrica U ir normāla un tās īpašvērtības atrodas uz vienības riņķa līnijas kompleksajā plaknē (jeb ir formā eiφ, kur φ ir reāls skaitlis),
 8. visas matricas U singulārās vērtības ir vienādas ar 1,
 9. eksistē tāda Ermita matrica H, ka U = exp(iH) , kur i ir imaginārā vienība un exp ir matricas eksponentfunkcija:
 

Piemēri labot šo sadaļu

Vienības matrica labot šo sadaļu

 

Rotācijas matrica labot šo sadaļu

 

Diskrētā Furjē transformācija labot šo sadaļu

Ja ω = exp(2πi/3) ir kubsakne no 1, tad 3 × 3 matrica, kas apraksta diskrēto Furjē transformāciju, ir unitāra:

 

Grupas struktūra labot šo sadaļu

Ja U un V ir vienādu izmēru unitāras matricas, tad arī to reizinājums UV ir unitāra matrica. Unitāras matricas inversā matrica arī ir unitāra, jo tā ir vienāda ar dotās matricas konjugēti transponēto matricu. Piedevām, matricu reizināšana ir asociatīva un vienības matrica ir unitāra, tāpēc visas n × n unitārās matricas veido grupu. Šo grupu apzīmē ar U(n) un sauc par unitāro grupu. Visas unitārās matricas, kuru determinants ir vienāds ar 1, arī veido grupu — speciālo unitāro grupu, ko apzīmē ar SU(n). Tā ir grupas U(n) normāla apakšgrupa.

Īpašie gadījumi labot šo sadaļu

Pielietojums labot šo sadaļu

Unitāras transformācijas ir bieži sastopamas gan matemātikā, gan fizikā. Piemēram, kvantu mehānikā Šrēdingera vienādojuma atrisinājums atbilst unitārai transformācijai, tāpēc sistēmas stāvokļa maiņu apraksta ar unitāras transformācijas palīdzību. Elementārdaļiņu fizikā speciālā unitārā grupa SU(n) tiek plaši lietota tā saucamajā standarta modelī. Piemēram, grupa SU(2) tiek izmantota, lai aprakstītu elektrovājo mijiedarbību, bet grupa SU(3) tiek lietota kvantu hromodinamikā (šīs grupas ir saistītas attiecīgi ar Pauli un Gella-Manna matricām).

Skatīt arī labot šo sadaļu

Piezīmes labot šo sadaļu

 1. Skatīt Horn & Johnson, 66. lpp.
 2. Skatīt Teorēmu 2.1.4, Horn & Johnson, 67. lpp.

Atsauces labot šo sadaļu

 • Horn, Roger A.; Johnson, Charles R. (1990), Matrix analysis, Cambridge University Press, ISBN 978-0-52-138632-6.

Ārējās saites labot šo sadaļu