Par vienības matricu ar kārtu sauc tādu kvadrātveida matricu, kurai visi galvenās diagonāles elementi ir , bet pārējie ir . Parasti vienības matricu apzīmē ar vai arī .

Piemēri labot šo sadaļu

1. kārtas vienības matrica ir
 

2. kārtas vienības matrica ir
 

3. kārtas vienības matrica ir
 

utt.

Īpašība labot šo sadaļu

Vienības matricai piemīt īpašība: jebkuru n×n matricu A reizinot ar tādas pašas kārtas vienības matricu, iegūst to pašu matricu A neatkarīgi no reizināšanas kārtības:

 

Skatīt arī labot šo sadaļu