Elementārdaļiņu fizika

Elementārdaļiņu fizika (arī daļiņu fizika) ir fizikas nozare, kas pēta elementārdaļiņu uzbūvi un īpašības, kā arī to mijiedarbību.

Teorētiskā daļiņu fizika

labot šo sadaļu

Teorētiskā daļiņu fizika veido teorētiskos modeļus datu izskaidrošanai, kas iegūti eksperimentos, norāžu iegūšanai nākamajiem eksperimentiem un matemātiskā instrumentārija izveidei tāda veida pētījumiem. Mūsdienās galvenie pētījumi teorētiskajā daļiņu fizikā ir virzīti uz kvantu lauku teoriju, ko arī dēvē par standartmodeli. Šajā teorētiskajā shēmā jebkura elementārdaļiņa tiek uzskatīta par noteikta kvantu lauka ierosinājuma kvantu.