Priekuļu lauksaimniecības tehnikums

Priekuļu lauksaimniecības tehnikums bija izglītības iestāde, kas sagatavoja lauksaimniecības spciālistus 110 gadu garumā. Tās mācību programmas un speciālizācija attīstījās līdz ar lauksaimniecības attīstību Latvijā. Priekuļu tehnikums reorganizēts ar Ministru Kabineta 2019. gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 27 "Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu". Ar šo rīkojumu Cēsu pašvaldības mācību iestāde tiek nodota Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajam Priekuļu tehnikumam. Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma nolikums apstiprināts 2019. gadā.

Priekuļu laiksaimniecības tehnikums


Tehnikuma galvenā ēka (Aleksandrs Vanags, 1913)
Valsts Karogs: Latvija Latvija
Dibināta 1910 - 2020
Atrašanās vieta Egļu gatve 9, Priekuļi, Cēsu novads, LV 4126
Tips Lauksaimniecības skola

1906. gada septembrī Rīgā notika Vidzemes lauksaimniecības biedrību pārstāvju sanāksme, kas nolēma dibināt lauksaimniecības skolu un skolas organizēšanu uzticēt tikko izveidotajai Centrālbiedrībai. 1908. gadā Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrība uzsāka plašu ziedojumu vākšanu, lai iegūtu līdzekļus skolas ēkas celtniecībai un inventāra iegādei. Tajā pašā gadā tika nokārtotas formalitātes zemes iegādei skolas ēkas celtniecībai un 1909. gada 15. februārī pilnsapulce zemes pārņemšanu apstiprināja. 1909. gada 6. maijā tika pieņemts lēmums dibināt zemākā tipa trīsgadīgu skolu, lai izaudzinātu labus lauksaimniekus.[1]

1910. gada 20. septembrī Priekuļos atvēra viengadīgus lauksaimniecības kursus (vadītājs agronoms Jānis Bickis), kuru programma faktiski atbilda projektētās skolas 1. klasei. Jānis Bickis Priekuļu lauksaimniecības skolā nostrādāja līdz 1933. gadam.

1911. gada 6. jūlijā apstiprināja skolas statūtus un par tās priekšnieku (direktoru) iecēla agronomu Edgaru Zemeli. 1912. gadā pēc arhitekta Aleksandra Vanaga projekta sāka būvēt skolas ēku (tagad t.s. veco mācību korpusu), ko nodeva ekspluatācijā 1913. gadā. 1919. gada 21. janvārī skolēnu, darbinieku un skolotāju kopsapulce nolēma pārveidot skolu par vidējo lauksaimniecības mācību iestādi (četrgadīgs apmācības kurss).

 
Skolas jaunbūve
Skolas jaunbūve 
 
Priekuļu lauksaimniecības skola
Priekuļu lauksaimniecības skola 
 
Priekuļu lauksaimniecības vidusskola (ap 1930. gadu)
Priekuļu lauksaimniecības vidusskola (ap 1930. gadu) 

Lauksaimniecības vidusskola

labot šo sadaļu

1919. gada februārī Zemkopības komisariāts izveidoja Priekuļu lauksaimniecības institūtu, kura sastāvā ietilpa trīsgadīgā Priekuļu lauksaimniecības vidusskola, ziemas kursi pieaugušajiem, Baltijas mašīnu izmēģinājumu stacija, Bio-entomoloģijas stacija, Lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacija, Zemes kultūras birojs. Institūts pastāvēja līdz 1922. gadam. Lauksaimniecības vidusskola un pārējās institūcijas patstāvīgi turpināja strādāt. Otrā pasaules kara laikā 1941. gadā uz laiku skolā ierīkoja lazareti Vermahta karaspēka vajadzībām, līdz minimumam samazināja mācību laiku. 1944. gada rudenī vācieši Priekuļus atstāja, aizvezdami līdzi daļu inventāra, bet nepaspēja uzspridzināt ēkas.

Lauksaimniecības tehnikums

labot šo sadaļu

1944. gadā skola atsāka darbību kā Priekuļu lauksaimniecības tehnikums. 1946. gada 1. septembrī tajā atvēra lauksaimniecības mehanizācijas nodaļu. 1951. gadā sāka darboties neklātienes nodaļa divās tehnikuma pamata specialitātēs: lauksaimniecības mehanizācija un automobiļu tehniskā apkalpošana un remonts. 1961. gadā atvēra automobiļu tehniskās apkalpošanas un remonta nodaļu. Tehnikumā kādu laiku darbojās arī lauksaimniecības elektrifikācijas nodaļa (1950—1958), praktiķu — mehāniķu nodaļa (1953—1960), lopkopības mehanizācijas un elektrifikācijas nodaļa (1965—1972). 1989. gadā sāka gatavot lauksaimniecības produkcijas ražošanas speciālistus, pēc tam tos pārdēvēja par lauksaimniecības speciālistiem.

1995. gadā tehnikums uzsāka apmācību uzņēmējdarbībā ar specializāciju agrārajā ekonomikā. Šajā gadā uzņēma arī meitenes sekretāru apmācībai. 2010. gada 3. jūlijā Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums svinēja 100 gadu jubileju kopš Priekuļos uzsākta lauksaimniecības speciālistu apmācība. 100 gadu laikā to bija beiguši vairāk kā 8600 skolēnu. Lauksaimniecības speciālistu sagatavošanu turpina arī Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums.

  • Īrisa Uldriķe. Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums atskatās uz saviem 100. Priekuļu Novada Vēstis, Informatīvais izdevums 7 (8), 2010. gada 28. jūlijā. Priekuļi : Priekuļu novada pašvaldība, 2010.
  • Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums pošas 100 gadu jubilejai. Izglītības un Zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.30, 31.05.2010. Rīga : Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, 2010.
  • Priekuļu tehnikuma vienpadsmit desmitgades. 1910 — 2020. Daugavpils, 2020. ISBN 978-9934-8576-6-9
  1. «VTDT». pt.edu.lv.