Kari Latvijas vēsturē

Karu uzskaitījums Latvijas vēsturē aptver Latvijas vēstures hronoloģiju ar karu, sacelšanos un nemieru uzskaitījumu no 9. gadsimta līdz mūsdienām.

Kuršu uzbrukums Rīgai 1210. gadā (Voldemāra Vimbas glezna).
Saules kauja (1236).
Livonijas kara ziņa par "briesmīgo moskovītu tirāniju Livonijā" Nirnbergas avīzē Zeyttung, 1561.

IX - XII gs.Labot

XIII - XV gs.Labot

 • 1203.-1290.: Livonijas krusta kari:
  • 1203.—1215. gadā Daugavas un Gaujas lejteces zemju pakļaušana:
   • 1203. gadā Polockas kņazs Valdemārs kopā ar Jersikas ķēniņu Visvaldi un viņa lietuviešu sabiedrotajiem iebruka Daugavas līvu zemē, lai ar varu piedzītu meslus.
   • 1206. gadā Polockas kņazs atkārtoti kopā ar Jersikas Visvaldi un citiem sabiedrotajiem uzbruka Ikšķilei un Salaspilij. Krustnešu karaspēks apsprieda Salaspils valdnieka Ako vadīto līvu sacelšanos, kopā ar Tērvetes Viesturu ieņēma Turaidas līvu pili.
   • 1207. gadā pret Kokneses valsti.
   • 1209. gadā bīskaps Alberts iekaroja Jersikas pilsētu.

XVI — XVII gs.Labot

XVIII - XIX gs.Labot

XX - XXI gs.Labot