Strāvas stiprums jeb vienkārši strāva ir fizikāls lielums, kas raksturo elektriskās strāvas izpausmes pakāpi. Strāvas stipruma SI mērvienība ir ampērs (A). Strāvas stiprums parasti tiek apzīmēts ar , kas radies no franču valodas (strāvas stiprums franciski ir intensité de courant). Apzīmējumu 1820. gadā ieviesa franču zinātnieks Andrē Marī Ampērs, kad noformulēja magnētiskās indukcijas cirkulāciju. Viņa uzvārdā nosaukta strāvas stipruma mērvienība.

Strāvas stiprumu mēra ar ampērmetru, kuru elektriskajā ķēdē slēdz virknē ar vadītāju.

Lādiņš laikā

labot šo sadaļu

Strāvas stiprums ir elektriskais lādiņš, kas vienā laika vienībā izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu.

  , kur   ir strāvas stiprums (A)   ir caur šķērsgriezuma laukuma izplūdušais lādiņš (C),   ir laika intervāls (s).

Oma likums līdzstrāvas ķēdes posmam:  , kur   ir spriegums (V),   ir ķēdes posma pretestība (Ω).

Oma likums noslēgtai līdzstrāvas ķēdei:  , kur   ir elektrodzinējspēks (V),   ir patērētāja pretestība,   ir avota iekšējā pretestība,   ir spriegums ārējā ķēdē (patērētājā),   ir spriegums iekšējā ķēdē (avotā).

Strāvas stiprums dažādos slēgumos

labot šo sadaļu

Patērētāju slēgumi

labot šo sadaļu

Patērētāju virknes slēgumā caur visiem patērētājiem plūst vienāda strāva  .

Patērētāju paralēlslēgumā strāva, kas plūst caur patērētājiem, ir sazarojusies  .

Strāvas stiprumu patērētāju jauktā slēgumā nosaka, pakāpeniski vienkāršojot slēguma shēmu.

Avotu slēgumi

labot šo sadaļu

Saslēdzot elektroenerģijas avotus virknē, tiek iegūts lielāks elektrodzinējspēks un strāvas stiprums   ir mazāks.

Saslēdzot elektroenerģijas avotus paralēli, tiek iegūta stiprāka strāva  .

Strāvas stiprumu avotu jauktā slēgumā nosaka, pakāpeniski vienkāršojot slēguma shēmu. [1]

  1. V. Fļorovs, I. Kolangs, P. Puķītis, E. Šilters. Fizikas rokasgrāmata. Zvaigzne, 1985. 181.—191. lpp.