Elektronstaru lampa ir vakuuma elektroierīce, kuras darbība pamatojas uz viena vai vairāku elektronu kūļu (staru) formēšanu,kā arī intensitātes un novietojuma vadīšanu.

Uztverošās elektronstaru lampas labot šo sadaļu

 
Tipiska divstaru oscilogrāfiskā lampa

Šī tipa elektronstaru lampas paredzētas redzama (optiska) attēla iegūšanai uz ekrāna, kurš spējīgs spīdēt elektronu stara iedarbībā, vai arī iegūtā attēla reģistrācijai un saglabāšanai gaismjutīgā slānī.

Uztverošo elektronstaru lampu tipi labot šo sadaļu

Uztverošo elektronstaru lampu galvenie elementi labot šo sadaļu

  • Elektronu lielgabals - elektrodu sistēma, kas veido un fokusē elektronu staru, kā arī ļauj vadīt tā intensitāti.
  • Novirzes un fokusēšanas sistēma - speciāli elektrodi, kas paredzēti elektronu stara vadīšanai pa ekrānu un fokusēšanai uz to. Kineskopiem šī sistēma atrodas ārpus lampas un nav tās sastāvdaļa (spoles, ko uzmauc uz kineskopa kakliņa).
  • Ekrāns - luminofora slānis, kas uznests uz stikla virsmas lampas platākajā galā, pretim elektronu lielgabalam. Luminofors sastāv no dažādām vielām, kas spēj spīdēt, ja tās bombardē ar elektroniem. Melnbaltajiem kineskopiem nepieciešami luminofori, kas dod baltu gaismu, krāsainajiem - triju veidu luminofori, kas spīd sarkanā, zaļā un zilā krāsā. Oscilogrāfu lampām, kas paredzētas procesu vizuālai novērošanai, visbiežāk lieto ekrānus ar zaļiem luminoforiem, jo cilvēka acs ir visjutīgākā pret zaļu gaismu. Iegaumējošām lampām attēls uz ekrāna spēj noteiktu laiku saglabāties nemainīgā veidā (redzamā vai arī ar aci neredzamā, bet "nolasāmā" - pārveidojamā elektriskos signālos).

Raidošās elektronstaru lampas labot šo sadaļu

 
Melnbaltajai televīzijai paredzēts superortikons

Raidošās elektronstaru lampas paredzētas optiskā attēla pārveidošanai elektriskos televīzijas signālos. Galvenais šādu lampu elements ir speciāls fotokatods - gaismas jutīgs slānis uz lampas balona iekšējās virsmas, kas spēj gaismas enerģiju pārveidot elektriskajā enerģijā (tam piemīt fotoemisijas īpašība).

Raidošo elektronstaru lampu tipi labot šo sadaļu