Zemgales plānošanas reģions

Latvijas plānošanas un statistiskais reģions

Zemgales plānošanas reģions ir viens no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem. Reģions aizņem Latvijas centrālo daļu un tā teritorija ietver kultūrvēsturiskās Zemgales dienvidu daļu, Vidzeme dienviddaļu Daugavas labajā krastā, Sēlijas ziemeļu daļu un Latgales rietumu daļu.

Zemgales plānošanas reģions līdz 2021. gadam

1997. gada 29. maijā Jelgavā sešas Zemgales pašvaldības — Bauskas dome, Bauskas rajona padome, Dobeles dome, Dobeles rajona padome, Jelgavas dome, Jelgavas rajona padome — parakstīja vienošanās līgumu par Zemgales reģiona attīstības plānu izstrādi un nodibināja kopīgu institūciju — Zemgales reģiona attīstības padomi. 1997. gada un 1998. gada laikā padomes apstiprinātā darba grupa izstrādāja Zemgales attīstības stratēģiju un izstrādāja 11 nozaru attīstības koncepcijas. Šie dokumenti 1998. gada 12. maijā Tetelē tika apstiprināti Zemgales reģiona attīstības padomē. 2000. gadā Zemgales plānošanas reģionā iekļāvās Aizkraukles un Jēkabpils rajoni. 2000. gada 29. novembrī Zemgales plānošanas reģionā iekļāvās Jēkabpils pilsēta. 2001. gada 19. jūnijā Zemgales plānošanas reģionā iekļāvās Aizkraukles pilsēta.

2006. gada jūlijā saskaņā ar Reģionālā likuma 161 2.daļu plānošanas reģioni ieguva atvasinātās publiskās personas statusu. 2006. gada augustā tika apstiprināts Zemgales plānošanas reģiona (atvasinātās publiskās personas) nolikums un tas tika reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs. 2007. gada 23. janvārī tika reorganizēta Zemgales attīstības aģentūra un izveidota Plānošanas reģiona administrācija.[1]

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomi veido 6 padomes locekļi, kas ievēlēti no reģiona vietējām pašvaldībām. Padomi vada no padomes locekļu vidus ievēlēts priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz divu gadu termiņu.[2] Šobrīd (2022) padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Novadi un pilsētas

labot šo sadaļu
Novadi un pilsētas Iedzīvotāji
(2022)
Iedzīvotāji
(2021)
% (2021) Platība
(km²)
%
Aizkraukles novads 29 055 29 367 12,8 2 274,3 21,2
Bauskas novads 41 392 41 755 18,4 2 174,9 20,3
Dobeles novads 27 993 28 517 12,3 1 629,4 15,2
Jēkabpils novads 39 984 40 576 17,8 2 996,1 27,9
Jelgava 54 694 55 336 24,3 60,1 0,6
Jelgavas novads 31 899 31 969 14,1 1 604,1 14,9
Zemgales plānošanas reģions 225 017 227 520 100,0 10 738,9 100,0

Ārējās saites

labot šo sadaļu